Michal Konvička, (DJK): Radnice nad propastí, chybí vize do budoucna

Michal Konvička, (DJK): Radnice nad propastí, chybí vize do budoucna

Základním dokumentem každé obce je její rozpočet. A stejně jako u rozpočtů rodinných je nutné jej sestavovat s výhledem na budoucí léta. Zevrubnější pohled na rozpočet MČ Prahy 3 na rok 2014 však vyvolá intenzivní dojem populistického „nakupování občanů-voličů“ a nulové odpovědnosti k budoucnosti. Při pokračování tohoto trendu můžeme očekávat po ukončení privatizace buď dramatický propad služeb poskytovaných MČ, nebo „obrazně řečeno“ exekutora v obýváku.

 Drtivá většina obcí v České republice hospodaří s vyrovnaným rozpočtem bez příjmů z privatizace, kdy na jedné straně stojí položka „běžné příjmy“ a na druhé misce vah položka „běžné výdaje“. Praha 3 plánuje každoroční deficit běžných výdajů - letos 217,66 milionů korun, sanovaný právě příjmy z privatizace.

Dvě dominantní položky našeho rozpočtu tvoří „úhrny příjmů“ ve výši 918,7 mil. korun a „úhrny výdajů“ ve výši 986,7 mil. korun, což znamená schodek 68 milionů. Tedy ani s „mimořádnými příjmy“ z privatizace ve výši 614,5 a částkou 8,6 milionů korun ze splátek půjček (splátky se nezahrnují do běžných příjmů) nemá radnice vůli udržet svůj rozpočet vyrovnaný. To vyvolává dojem „po nás potopa“.
 
Náklady na výdaje územní samosprávy vzrostly od roku 2008 o 29 % a provoz naší radnice tak patří po Praze 5 k těm nejdražším (výjimkou je Praha 1, které je specifická z důvodu speciální agendy). Výdaje na kulturu vzrostly za stejné období o 86% na částku 47,6 milionů korun (včetně Radničních novin). V porovnání s Prahou 2, která disponuje s položkou 14,16 milionů korun, je to zarážející. Nepostřehl jsem, že by se na území naší MČ pořádalo třikrát více kulturních akcí než u sousedů. Oproti jiným městským částem vynakládáme i horentních 64,6 milionů korun na péči o vzhled obce a zeleň. Jsme krásnou a čistou obcí s vymazlenými parky?
 
Doba, kdy vyschnou zdroje z privatizace bytového fondu a „tučná“ léta skončí, není příliš vzdálená, konec privatizace je přepokládán v letech 2016-17. Navíc se sníží částka v kolonce „běžné příjmy“ o vybrané nájmy ze zprivatizovaných bytů. Radnice bude čelit deficitu, který již dnes činí zmíněných 217,66 milionů. Co bude následovat? Buď zadlužování MČ, které bude jen dále prodražovat chod radnice, a následnou insolvenci, nebo drastické snížení poskytovaných služeb. To by však mělo velmi negativní dopad na její občany. Jen pro ilustraci, ani 100 % škrty stávajících nákladů na kulturu (47,6 mil), tělovýchovu a zájmovou činnost (13 mil.), péči o vzhled obce a zeleň (64,6 mil.) a  30 % snížení nákladů na územní samosprávu (65,1 mil.) nepokryje stávající schodek!
 
Jedinou cestou, jak se dopracovat  postupnými kroky k vyrovnanému rozpočtu, jsou následující souběžně použitá opatření:
 
-         po dobu 3-5 let každoročně snižovat o 8-12% výdaje na územní samosprávu při zvýšení její efektivity a investicích do „smart“ technologií, snižujících personální výdaje
-         část příjmů z privatizace ukládat do konzervativních finančních instrumentů a použít je na krytí snižujícího se schodku hospodaření
-         snížit ty výdaje, které jsou v porovnání s jinými městskými částmi nepoměrně vyšší
-         ponechat část bytového fondu pro komerční využití (stávající volné byty zajistí finance v příjmové části)
-         hledat cesty pro čerpání evropských fondů
-         zprůhlednit hospodaření a snížit náklady akciové společnosti Správa majetkového portfolia Prahy 3, vzhledem ke snížení počtu spravovaných bytů.
 
Nevyjmenoval jsem všechny kroky, které by měly vést k vyrovnanému rozpočtu. Ale ty uvedené mohou být dobrým základem, pokud nechceme jen slibovat a kupovat si voliče, což bohužel některé volební programy kandidujících stran naplňují.
Autor je kandidátem do Zastupitelstva Městské části Praha 3 a Zastupitelstva hl. města Prahy za Demokraty Jana Kasla
reklama