Ozvěny referenda

Ozvěny referenda

Současně s komunálními volbami probíhalo v ČR 16 referend a polovina byla neúspěšná kvůli nedostatečné účasti. V této neúspěšné polovině skončilo i referendum o Parukářce. Přišlo jen 24,53 % oprávněných voličů (minimum je 35%). Pro mnohé trpký důkaz rostoucího nezájmu lidí o dění kolem sebe. Pokusím se s odstupem události kolem žižkovského referenda shrnout a zamyslet se nad příčinami jeho neúspěchu i jeho smyslem.

Central park proti Central parku II
Na počátku byla iniciativa obyvatel luxusního rezidenčního komplexu Central Park Praha. Když si kupovali své byty, bylo jim řečeno, že na sousedním pozemku vyroste kryté golfové odpaliště a jejich krásný výhled na Hradčany nebude ničím narušen. Ovšem firma, která Central Park postavila, neměla dost peněz, protože mnoho bytů zůstávalo prázdných. Rozhodla se tedy sousední pozemek prodat. A to firmě Ortenaria, která vznikla jen za účelem tohoto nákupu. Koupila pozemek určený pro sport a rekreaci, ale přišla s projektem další výstavby luxusních bytů. Ještě než měla firma Ortenaria pozemek zapsaný v katastru, tak Rada Prahy 3 pod vedením ODS v roce 2009 doporučila změnu územního plánu, aby se na pozemku mohlo stavět a mohl tam vyrůst jakýsi Central Park II. Bylo přitom důvodné podezření, že firma Ortenaria je propojena s tehdejším vedením radnice. Letos na jaře v této věci advokátka Hana Marvanová podala trestní oznámení. 

 Obyvatelé Central Parku se cítili podvedeni a rozhodli se bojovat. Založili Sdružení za záchranu plochy oddechu a sportu u parku Parukářka a začali sbírat podpisy proti stavbě na sousedním pozemku. Neváhali se při tom hájit výskytem vzácných druhů žab (např. chráněné ropuchy zelené), které ovšem dříve žily i tam, kde dnes stojí jejich domy. Spojili se s ostatními občanskými sdruženími, jejichž ekologická motivace byla již uvěřitelnější. Nakonec však nedosáhli požadovaného počtu podpisů (cca 5300 - 10 % oprávněných voličů) nutného pro možnost vyhlášení referenda. Sesbírali něco přes čtyři tisíce. 

Tématu se letos chopilo dnes již minulé vedení radnice (především TOP09 a Ž(n)S), které se rozhodlo téma rozšířit na celou Parukářku. Zahrnuli tam hlavně také část pozemku bývalého Českého rozhlasu a vyhlásili referendum. Radnice totiž k referendu na rozdíl od občanů nemusí pracně sbírat podpisy. 

Projekt dalších věžáků (barevně) mělo referendum definitivně smést ze stolu. 

Kolik to bude stát?
Zastupitelstvo na svém zasedání 17.6. 2014 referendum schválilo a to v termínu konání komunálních voleb 10.-11.10. 2014. Opoziční ODS byla svorně proti. Mezitím se ovšem zjistilo, že odhad nákladů 200 000,- Kč, který byl uveden v důvodové zprávě k referendu, je nereálný. Reálná byla částka více než půl milionu. Na dalším zastupitelstvu 9.9. 2014 to vyvolalo vášnivou debatu. Mnozí si totiž pletli odhad s rozpočtem. V rámci šetření pak byly sníženy i odměny členům komisí.  Celkové náklady referenda tedy činily 379 000,- Kč. Zodpovědnost za chybu v odhadu přiznává tehdejší místostarosta Ondřej Rut, který měl referendum na starosti. Zároveň dodává, že šlo pravděpodobně o nejlevnější referendum konané v Praze. 
 

Kampaň a průběh
Kampaň k referendu rozjela jak občanská sdružení, tak vedení radnice. Uspořádaly např. dětský den na Parukářce. Nejviditelněji se s referendem na předvolebních letácích spojovalo Ž(n)S, které bylo společně s TOP09 obviňováno z toho, že referendum zneužívají jako svou volební propagaci. Z výsledků se ovšem nezdá, že by referendum bylo zpolitizováno. V otázce č.1 dalo své ano zelené Parukářce 98 % voličů, v otázce č. 2 pak 96%. 

Radniční noviny i Kauza 3 měly v ideálním případě dorazit do každé schránky, aby byli všichni informováni. Žižkovem také projíždělo auto vyzývající k účasti v referendu. Během konání referenda byli před volebními místnostmi brigádníci, kteří referendum připomínali a vyzývali k účasti. Lidé často museli volební místnosti referenda hledat a vystoupat o patro výše. Na požádání ovšem chodil zástupce komise s přenosnou urnou dolů. Potíž s hledáním místností a další schody jistě mohly lidi odradit. K volbám přišlo 33,7% voličů, k referendu o 9% méně.

Do tohoto čísla musíme zahrnout také lidi, kteří problém Parukářka nepovažovali za dostatečně palčivý a aktuální. Věděli, že vedení radnice souhlasné stanovisko se změnou územního plánu odvolalo, a že v tuto chvíli nikdo na Parukářce stavět nechce a ani nemůže. V ODS proběhla generační obměna, a i kdyby to byl jen trik na voliče, tak pravděpodobnost, že by ODS vyhrála volby tak výrazně, jak bývala zvyklá (např. 45,75% v roce 2006), byla velmi nízká.

Za vzor úspěšného referenda se dnes dává referendum o nové radnici na Praze 7, které provázely výrazné happeningy. Mnozí lidé jsou unaveni politikou a neplacená periodika, co najdou ve schránce, automaticky vyhazují. Happening je možná cesta, jak se k některým z těchto lidí dostat. Na Praze 3 také nikdo nepolepil každé dveře chytlavou zkratkou, která by vyvolala zájem. Ke kreativitě tohoto typu ovšem vybízí spíše opoziční postoj vůči radnici, jako tomu bylo u aktivistů na Praze 7. 

Na Praze 7 měli ovšem obrovské štěstí. Referendum bylo připojeno k prvnímu kolu prezidentských voleb. Volební účast tam byla 60%. I tam však přišlo k referendu o 15% lidí méně než k volbám. Zdá se, že je tedy klíčové, k jakým volbám se referendum připojí. Takto nízkou účast v letošních komunálních volbách čekal jen málokdo. Na účasti v referendu se to bezpochyby podepsalo. 

Co dál?
Aktivisté i některé politické strany volají po snížení kvóra pro referendum z 35% na 25%. Jistě je to otázka k úvaze, protože v roce 2008 byla tato hranice snížena z 50% na dnešních 35%, s tím, že neteční občané by neměli blokovat aktivitu těch, co se zajímají. Hranice 25% navíc už v ČR v minulosti nastavená byla. Ministerstvo vnitra však tuto myšlenku odmítá s odkazem na potřebný reprezentativní vzorek, aby nedocházelo k prosazování vůle menšiny na úkor většiny. Dlužno dodat, že ani při takto snížené hranici by žižkovské referendum o půl procenta neprošlo.

Pomohla by možnost elektronické volby? V České republice byl pilotní testovací projekt elektronického hlasování zastaven. Od elektronických voleb ustoupily i další země EU (např. Německo, Francie či Finsko). Problémem je dostatečná identifikace voliče a hlavně zabezpečení. Jednou to jistě technicky možné bude. Zásadní však je, že naděje vkládané do tohoto způsobu hlasování se nepotvrdily. Ti, kdo nevolí, nevolí ani přes internet. 

Zajímavá je myšlenka, s kterou přišel lídr zmíněného referenda na Praze 7 Jan Čižinský. Navrhuje, aby se potřebná účast lišila podle počtu obyvatel obce, podobně jako se liší počet potřebných podpisů petice k vyvolání referenda. V obci do tří tisíc oprávněných voličů je třeba alespoň 30% oprávněných voličů, v obci do 20 000 voličů 20%, v obci do 200 000 voličů alespoň 10% a nad 6%. „Kdyby takto byla odstupňována povinná účast v referendu, dávalo by to smysl," říká Čižinský. V tomto systému by referendum o Parukářce bylo úspěšné a závazné zcela bez problémů. 

Zdá se, že pro úspěch referenda je třeba aktuální palčivý problém, silná občanská iniciativa a především dobrý termín voleb.

Na druhou stranu, výsledky jsou pro politiky důležité, přestože nejsou závazné (např. Praha 7 začala omezovat hazard, přestože referendum o hazardu závazné nebylo). Bývalý místostarosta Ondřej Rut referendum o Parukářce shrnuje takto: „Referendum nebylo úspěšné, nebylo však ani neúspěšné. Nedostatečnou účastí dali občané najevo, že si vedení radnice má o dalším osudu Parukářky rozhodovat samo. Organizací referenda se však podařilo upozornit na problémy s některými pozemky a developerskými projekty. Tím referendum splnilo svůj smysl, přestože jeho výsledky nejsou závazné.“

Nakonec, i když výsledky závazné jsou, jedná se pouze o politickou závaznost. Dříve mohlo ministerstvo vnitra rozpustit zastupitelstvo, které se neřídilo závaznými výsledky referenda. Dnes to musí takovým politikům spočítat občané ve volbách. Jiná sankce není.  


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


Související články

Referendum: Mělo by se projednou zamezit dalšímu stavění na Parukářce?

Souběžně s komunálními volbami 10. a 11. října 2014 proběhne referendum o Parukářce. Občané Prahy 3 se budou moci vyjádřit, zda jsou pro zachování současné zeleně na svém oblíbeném kopci.pokračování
reklama