Bezpečnost chodců na křižovatce Ohrada

NázoryBezpečnost chodců na křižovatce Ohrada

Křižovatka Ohrada patří bezpochyby k nejkomplikovanějším dopravním uzlům na území Prahy 3. Bohužel její stavebně technické parametry už dávno nevyhovují aktuální hustotě provozu, ani bezpečnostním požadavkům. Nejviditelněji lze tento fakt demonstrovat na světelném přechodu pro chodce přes ulici Jana Želivského směrem k hotelu Vítkov, u kterého je paradoxně přecházení na zelenou mnohem nebezpečnější než použití neřízeného přechodu o kousek dál u zastávky Biskupcova (který je mimochodem sám o sobě také velice nebezpečný).

Příčinou tohoto stavu je zejména špatné časování semaforu pro odbočení vozidel z ulice Koněvova vpravo do ulice Jana Želivského, jakož i dlouhodobé ignorování ze strany kompetentních orgánů a v neposlední řadě i předvídavost řidičů. Načasování semaforů je tak nešťastné, že chodci dostanou zelenou právě v okamžiku, kdy se odbočující vozidla již nachází na přechodu či těsně u něj. Starousedlíci potvrdí, že tento stav trvá již mnoho let, přičemž denně způsobuje mnoho nebezpečných situací. Přitom by stačilo tak málo, jako posunutí zelené pro vozidla o několik sekund, aby chodci již mohli být bezpečně na přechodu a zabránilo se tak většině konfliktních situací.
Bohužel tento problém je jen jedním z mála z okolí Ohrady, které místní obyvatele trápí. Dalším příkladem může být nedostatečný vyklízecí čas na bezpečné přejití pěti silničních pruhů a dvou tramvajových pásů, chybějící vodorovné dopravní značení, nesmyslné nastavení i protějšího semaforu pro chodce, nemožnost zaparkovat v okolí i s platnou rezidentní kartou, či jen propadlý kanál, způsobující při přejíždění zejména nákladními vozidly silné vibrace i v přilehlých domech.
 
Z iniciativy místních obyvatel však vznikla petice, která si klade za cíl upozornit kompetentní orgány (v tomto případě zejména Magistrát hlavního města Prahy, TSK Praha, ÚMČ Praha 3, MP Praha 3 a Policii ČR) na tyto nebezpečné situace a pomoci najít adekvátní řešení. Petici a podrobné informace můžete nalézt a podepsat na internetové adrese www.e-petice.cz/ohrada
 
Epilog: Autor petice onehdá žádal o prošetření konfliktní situace Policií ČR a dostalo se mu následující odpovědi, cituji: "Průjezdem uvedenou křižovatkou (služebním vozem při jediném provedeném pokusu) nebylo možno potvrdit ani Vaše tvrzení, že vozidla, přestože v zatáčce křižovatky svítí varovný signál žlutého světla ve tvaru chodce, místem přechodu projíždějí již "poměrně vysokou rychlostí" a ohrožují tak chodce, kterým se teprve ve chvíli, kdy vozidla přijedou k přechodu, rozsvítí signál "Volno". Na poměrně krátkém úseku mezi semaforem a přechodem pro chodce není zřejmě možno vyvinout rychlost, kterou považujete za vysokou, ohrožující přecházející chodce." Konec citátu. Při tomto jediném pokusu totiž před policejním vozem byl autobus, který chodce pustil...Skutečný stav nechť si ověří každý sám. Absurdní? Nikoliv, takhle se pomáhá a chrání.
 
Update: Nechce se tomu věřit, ale zdá se, že až tato aktivita po letech již konečně přinesla ovoce. 
Před několika dny, ještě před zveřejněním článku a zasláním petice, je zelená pro odbočení synchronizována se zelenou pro chodce! Nicméně petice upozorňuje i na další neduhy této křižovatky, kterých není málo, takže po uzavření podpisů bude tak jako tak na kompetentní orgány odeslána. Nezbývá než doufat, že i ostatní palčivé problémy této křižovatky a jejího okolí budou v dohledné době zdárně vyřešeny. Petice byla zveřejněna na vícero místech, mimo jiné i na www.chodcisobe.cz, odkud se pravděpodobně konečně dostala i do širšího povědomí kompetentních orgánů.
 
Obsah petice dostupné na www.e-petice.cz/ohrada:
 
 
reklama