Kostlivci ve skříních SZM Prahy 3 a.s.

NázoryKostlivci ve skříních SZM Prahy 3 a.s.

V návaznosti na výsledky říjnových komunálních voleb, kdy došlo na žižkovské radnici ke změnám ve vedení, následovaly také obměny statutární orgánů městských společností. Jednou ze společností je Správa zbytkového majetku (SZM), do jejíž nosných činností spadá organizace farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad, správa bytů a nebytových prostor v majetku obce, vedení účetnictví a takzvané rozvojové projekty. V minulém volebním období byl předsedou představenstva Tomáš Kalivoda, člen ODS, a předsedou dozorčí rady Martin Dlouhý, člen TOP09. Od podzimu 2018 jsou členy nového představenstva předseda Jan Materna (TOP09), Jan Vokál (Top09), Martina Chmelová (Zelení) a v únoru je doplnili nestraníci nominovaní za Piráty místopředseda Michal Konvička a Robert Kufa.

Již v minulosti měly „městské akciovky“ nepříliš dobrou pověst a to především pro nečitelné a nehospodárné toky peněz, společnosti dlouhodobě odmítaly otevřít své hospodaření veřejnosti. Za tuto neochotu musela například SZM a.s. uhradit v tomto roce částku 17 tisíc korun za výlohy v soudním řízení s Transparency International.

Obě městské společnosti (SZM Praha 3 a.s. a SMP Praha 3 a.s.) mají stejnou adresu, na které se nalézá i kancelář místní ODS. Mezi pracovníky SZM a.s. a SMP a.s. bylo a stále je mnoho členů této strany, kteří přešli do společností ze zrušených společností SKM a.s (založeno již v r. 1996), IR a.s., PP a.s. Tyto společnosti byly zakládány v době dominantní vlády ODS pod vedení Pavla Hurdy, kdy celkem pravidelně vyhrávala v Praze 3 komunální volby.

Nové představenstvo po vyhodnocení stavu SZM a.s. přistoupilo urychleně k výměně ředitelky Dany Holzknechtové a novým ředitelem byl jmenovaný současný vedoucí rozvojových projektů v SZM a.s. Luboš Kubina.  Zadání představenstva SZM a.s. pro nového ředitele bylo, kromě jiného, urychleně získat kontrolu nad veškerými finančními toky ve společnosti, provést personální audit, prověřit, zdali některé pozice je možné zajistit levněji externími dodavateli a navrhnout novou personální strukturu společnosti. Při prověřování bylo například zjištěno, že společnost COMTESYS s.r.o.  (dodavatel IT služeb, SW a HW) předkládala nekompletní faktury bez výkazu provedených prací a to ani u služeb nad rámec smlouvy na servisní podporu informačních technologií. Tedy nebylo možné ověřit oprávněnost fakturovaných služeb. Jen v roce 2018 fakturovala tato společnost částku převyšující 3,1 milionu korun. Představenstvo vydalo pokyn k okamžitému ukončení spolupráce s touto společností. Další podezřelé fakturace byly i za různé podezřelé analýzy jako například „Analýza aktuálních dotačních příležitostí“ od společnosti Inadvisors s.r.o. za částku 90 tisíc + DPH. Nezanedbatelnou částkou je i 34 tisíc korun, kterou společnost vynaložila za nákup mobilního telefonu Iphone pro bývalého předsedu představenstva Tomáše Kalivodu. Telefon je veden v majetku společnosti a pan Kalivoda byl vyzván k jeho navrácení. K dnešnímu dni se zatím tak nestalo.

 Radniční noviny březen 2017

 

Trhy Jiřák

Výsledky hospodaření trhů na Jiřáku za rok 2018 je opravdu něco, s čím se jen tak každý den nepotkáte. Na nájmech za stánky se vybralo 6,013 milionu korun, avšak náklady se vyšplhaly na 5,649 milionu korun, tedy pouze 364 tisíc korun zisk pro SZM Praha 3 a.s. Kam většina financí zmizela? Byly to především předražené služby za správu a tvorbu facebookového profilu, Instagramu, webu a za dodávku dalších produkčních a reklamních služeb v celkové výši 1,232 milionu korun. Dále neodůvodněné mzdy vyplácené za dohodu o provedení práce ve výši 220 tisíc korun, nedokladované cestovné výdaje ve výši 73 tisíc korun a podobně. Chtělo by se říci, že za takto nehospodárným přístupem nelze hledat jen nezájem nebo nezkušenost, ale nabízí se vysvětlení, že se mohlo jednat o promyšlený záměr, jak vyvést peníze ze společnosti. Proto manažerka trhů Veronika Brabcová, která měla zadávání objednávek služeb v kompetenci, v měsíců dubnu po dohodě ze společnosti odešla. Pro dokreslení situace, drtivá většina služeb byla realizována jen na základě tak zvaných objednávek (hranice 50 tisíc), nikoliv na smluvním základě.  Uzavřené smlouvy by totiž musely být založeny do registru smluv veřejné správy a tím by se staly snadno dohledatelné a kontrolovatelné. Potřebné změny ve společnosti tedy již proběhly a trhy na Jiřáku pod vedením nové manažerky Petry Kalincové se vrátí více k „farmářskému“ zaměření, tedy více stánků s regionálními produkty. Novinkou by mělo být zavedení „tematických„ čtvrtků se zaměřením na rukodělnou výrobu, vinařství, mezinárodní dny a atd.  Připravujeme také výraznou kultivaci tržiště, ke které by mělo dojít ještě v tomto roce. SZM a.s. bude také poprvé provozovatelem Adventních trhů a Svatomartinské husy ve spolupráci s Odborem kultury MČ Prahy 3. Novou aktivitou je organizace tržiště v Karlíně, zatím každou sobotu v měsíci květnu a červnu.  V případě spokojenosti s našimi službami ze strany MČ Prahy 8 by se naše působení v Karlíně výrazně rozšířilo.

Nové představenstvo SZM Prahy 3 a.s. se jednomyslně shodlo na transparentním a otevřeném fungování a hospodaření této společnosti. Bude upravovat vztahy s jednotlivými dodavateli tak, aby služby a dodávky se odehrávaly na základě uzavřených smluv, které budou zakládány do veřejného registru.

reklama