Místostarosta Štrébl kšeftuje s respirátory

NázoryMístostarosta Štrébl kšeftuje s respirátory

Na konci září 2020 byla městská část Praha 3 vyhlášena organizací Hlídač státu obcí s nejnižší mírou korupčního rizika v Praze. O to více překvapí, že místostarosta té samé radnice bez toho, aby o tom vědělo jeho okolí, rozjel v době pandemie čilý obchod s respirátory. Pokud se totiž podíváme na ten samý web zjistíme, že zdejší Pirátský lídr Štěpán Štrébl ve své společnosti STREBL s.r.o. (IČO: 29124140) působí coby dodavatel v několika dodávkách roušek pro krajské úřady, ale také městskou policii a dvě pražské nemocnice.

Místostarosta Prahy 3, který má na starosti školství a dříve také oblast IT, tedy vlastní firmu, která je v registru smluv vedena jako dodavatel zdravotnického materiálu v rámci několika veřejných zakázek. První výběrová řízení jeho firma úspěšně vysoutěžila v době první vlny COVID 19, kdy docházelo k uzavírání provozů i veřejných institucí včetně právě škol. Jako místostarosta na Praze 3 měl v té době z pozice zřizovatel odpovědnost za 10 základních a 18 mateřských škol.

Aby toho nebylo málo, do stejného období spadá i největší kyberútok a kolaps IT, jaký Praha 3 zažila, kdy byly na dobu více jak jednoho týdne vyřazené všechny IT systémy a například ani zaměstnanci úřadu nedostali včas své platy. Na následném zastupitelstvu se místostarosta mimo jiné nechal slyšet, že IT řeší odbor a on díky rozdělení kompetencí mezi politiky a úředníky nemá do této problematiky co zasahovat.

“(…)Podle koncepce i podle zákona měl jsem v gesci informatiku, ale nemám v gesci IT bezpečnost.“

Zápis: https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:907420/2020-07-07%2009:29:53.000000

To je dost svérázný přístup zodpovědného radního v momentě, kdy obě jeho gesce řeší bezprecedentní problémy a jejich zaměstnanci žádný volný čas opravdu nemají. Například zaměstnanci odboru IT pracovali v té době prakticky nepřetržitě i o víkendech.

Určitě není problém, že místostarosta vedle svého zaměstnání na plný úvazek vlastní nějaké firmy, které dělají ekonomickou činnost. Takových radních je více a není na tom nic nemorálního, natož nezákonného. Problém ale nastává v momentě, kdy se tak děje ve firmě, u které je důvod se domnívat, že nemá žádné zaměstnance, nemá webové stránky a v její dohledatelné historii nevykazuje žádnou ekonomickou činnost před jeho zvolením. Z pozice občana Prahy 3 se tedy nabízí otázka, zda obchodní činnost společnosti STREBL s.r.o. vykonává její majitel osobně a čistě ve volném čase? Kuloární informace z radnice navíc hovoří o tom, že kolega Štrébl aplikuje tzv. home office bez ohledu na to, zda je pandemie, či normální pracovní režim a celkově od svého zvolení na radnici příliš času netrávil.

I pokud by tomu tak bylo, je zarážející, že má místostarosta uprostřed pandemie v jedné z nejzasaženejších částech republiky čas na takovýto koníček. Obchody společnosti STREBL totiž neskončily s odezněním první vlny. Doposud největším zákazníkem se stal Moravskoslezský kraj, se kterým uzavřela firma smlouvu těsně před krajskými volbami. Firma má dodat přes 120 000 respirátorů FFP2 za cenu 3 840 000 Kč bez DPH. Dalšími zákazníky jsou například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, nebo Městská policie hlavního města Prahy, kde se Pirátská strana i v osobě primátora také přímo podílí na správě města. To samozřejmě vyvolává otázky, zda zde politik neuplatňoval svůj vliv.

Je zvláštní, že ani opozice, ani koaliční partneři na Praze 3 (pokud je mi známo) o této obchodní činnosti místostarosty nic neví. Na toto téma mlčí i jindy velmi živé pirátské fórum. Velice sdílný politik se svými obchodními úspěchy nechlubí ani na svém profilu na Linkedin, kde jinak můžeme do nejmenších detailů najít mnoho jeho pracovních úspěchů.

Zbývá pouze otázka, kterou si musí vyhodnotit každý čtenář sám za sebe. Zaslouží si naše městská část mít místostarostu (s platem přesahující 81 tis. Kč měsíčně), který místo toho, aby se plně věnoval zdejšímu školství, čile obchoduje po celé republice s respirátory a do práce skoro nechodí? To vše v místě, které je celorepublikově skoro nejhůře zasaženou oblastí?

odkazy na zdroje: https://www.hlidacstatu.cz/hledat?q=ico:29124140

Diskuse

To jsou piráti v praxi. Milan 24.3.2021 22:19
Kanál Petr Jurutka 23.10.2020 18:29
Re: Kanál Radek Míl 4.1.2021 18:42
Reakce na článek Štěpán Štrébl 22.10.2020 18:02

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama