Názor: OPRAVA NEPŘESNÝCH INFORMACÍ

NázoryNázor: OPRAVA NEPŘESNÝCH INFORMACÍ

---Před posledním jednáním Zastupitelstva Prahy 3 (22.12.2015) napsali zástupci Autonomního sociálního centra Klinika otevřený dopis zastupitelům, ve kterém reagovali na stížnosti vůči Klinice. Kauza 3 tento dopis uveřejnila. Vzápětí se ukázalo, že v souvislosti s osobami, o kterých se v dopise psalo (hlavně Filip Stome a Alexander Bellu) byly uvedeny nepravdivé či zavádějící informace. Po schůzce zástupců Kliniky s Filipem Stomem, napsali zástupci Kliniky vysvětlující text, kde uvádějí věci na pravou míru. Text byl publikován na webu Kliniky (12.1.2016) a objevil se i v rámci diskusních příspěvků na Kauze 3. Aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, publikujeme tento text v rámci standardních příspěvků. Novinkou je zde předposlední odstavec, který se vztahuje k osobě místostarosty Alexandra Bellu.--- KAUZA 3 - redakce---


Na základě osobních jednání a mailové komunikace s panem Stomem, který byl autorem dvou stížností na Kliniku, bychom rádi upřesnili či uvedli na pravou míru informace, které jsme uvedli v otevřeném dopise zastupitelstvu městské části Prahy 3. Trváme na tom, že v našem dopise nebyly žádné úmyslné lži, přesto si myslíme, že je třeba některá tvrzení upřesnit, aby byla férová pro všechny strany.
Stížnost na komerčnost Kliniky není od pana Stomeho, ale pochází od jiného stěžovatele. Za toto tvrzení panu Stomemu omlouváme. Pan Stome zároveň není vlastníkem ani spoluvlastníkem uvedených pozemků – tím je jeho otec. Ovšem v momentě, kdy pan Stome za vlastníky jednal a zároveň veřejně vystupuje jako člen staré žižkovské rodiny, která má na Žižkově dlouhou tradici (viz např. rozhovor na Kauza 3 http://www.kauza3.cz/historie-prahy-3/clanky-o-historii/stomeovi-prvni-zizkovaci.html ), nebyl z naší strany důvod se domnívat, že vlastníkem sice není de iure (podle práva), ale de facto. Je tedy tvrzení o vlastnictví lež, či nepodstatná nepřesnost?
Pan Stome zároveň popřel, že by měl jakékoli vazby na radnici, či přímo na radního Bellu. Nikde jsme nepsali o blízkých vazbách. V našem dopise jsme si kladli otázky, a to je něco jiného než faktická tvrzení. Citace z dopisu: “Proč k jednání Prahy 3, aby vyvíjela tlak na UZSVM a znesnadnila fungování Kliniky a případně její ukončení, stačí 50 podpisů pod petici pana Stomeho, a na ne více jak 2300 podpisů pod peticí z prosince 2014? Znamená to, že pan Stome má privilegovanější přístup k mocenskému rozhodování, na rozdíl od jiných občanů?” K těmto otázkám nás vedlo nestandardně rychlá reakce radnice Prahy 3 na stížnosti. Označením toho, že pan Bellu jedná na popud pana Stomeho, jsme chtěli říci, že jedná na základě stížností od pana Stomeho.
Další výhrady se týkaly nepřesně uvedené výměry “sporného” pozemku. Skutečné číslo je 804 m2, ne několik desítek. Anebo osmdesát desítek? Uvedli jsme lehce zkreslenou informaci, která ale podle nás nebyla podstatná. Pozemek, který představuje v drtivé míře zarostlá a nepřístupná stráň, nijak nevyužíváme (přesto jsme ho vyklidili od odpadu včetně injekčních jehel). Uznáváme, že pokud jsme v textu uvedli přesnou částku, za jakou nám pozemek chtěli vlastníci pronajmout, mohli jsme (a měli jsme) uvést i přesnou rozlohu. Pro nás nebyla podstatná ani tak rozloha, jako spíš upozornění na možné ekonomické zájmy vlastníků. Omlouváme se i za to.
Pan Stome také zdůraznil, že nyní není členem představenstva ani dozorčí rady žádné společnosti. V minulosti byl členem představenstva jedné firmy a člen dozorčí rady v jiné firmě.
Zároveň se ohrazoval proti tomu, že by byly jeho stížnosti motivovány jakoukoli „zlou vůlí“. Toto naše tvrzení jsme zakládali na těchto faktech: Pan Stome nás jakkoli předem nekontaktoval nejen osobně, ale mailem či telefonicky, že mu na klinice vadí venkovní koncerty. A především: ve své stížnosti z 24. září upozornil úřady, že objekt nebyl ke koncertům na zahradě zkolaudován a uváděl, že „případnou petici za zrušení Kliniky podepíše dalších sto lidí“. Mimo jiné i na základě těchto faktů jsme odvodili, že je vedenou „zlou vůlí“. Pokud tomu tak není, jak se ukazuje ze vzájemné komunikace, tak jedině dobře. Během dosavadní osobní i mailové komunikace pan Stome uvedl, že on osobně proti Klinice nic nemá, ani mu nejde o ukončení jejího fungování, a že jeho stížnost byla zaměřena především na hluk z venkovních koncertů na zahradě, na který si mu stěžovali i další lidé a nikoli na akce, které probíhají uvnitř budovy. Zároveň také uvedl, že jeho stížnost nemá nic společného s materiální sbírkou na podporu uprchlíků.
Jsme rádi, že k osobním setkáním došlo, a že jsme si mohli ujasnit některá nedorozumění a vzájemné, byť v lecčems rozdílné, postoje, protože od samého počátku razíme názor, že případné problémy ze sousedského soužití je třeba řešit komunikací a hledáním případných kompromisů.
Co se týče konkrétních vyjádření pana Bellu, mohlo dojít z naší strany dojít ke komunikačnímu šumu nebo spojení různých výroků, protože pan Bellu nekomunikoval s námi, ale s ÚZSVM a nemáme tedy informace černé na bílém. Pokud žádný z e-mailů obviňující Kliniku z podpory islamizace, které došly na ÚZSVM nebyl od pana Bellu, tak se mu omlouváme.
Stále platí to, co jsme zveřejnili již na jaře: pokud máte s Klinikou jakýkoli problém, napište na mail, na facebook, zavolejte, anebo nám to přijďte říct. Hlavu vám neukousneme a- vyhneme se spoustě problémů a sporů do budoucna. Včerejší sousedské setkání a vyříkání si problematických bodů ohledně našeho fungování přímo s těmi, kdo žijí v nejbližším sousedství, je toho důkazem.

Arnošt Novák

                                                                                                                      

 


Související články

Názor: Otevřený dopis zastupitelstvu Prahy 3 od Autonomního sociálního centra Klinika

Názory
Vážené zastupitelstvo Prahy 3, obracíme se na vás tímto dopisem, abychom vyvrátili obvinění, která se na adresu Autonomního sociálního centra Klinika v poslední době objevují. Na posledním jednání zastupitelstva v září se jako jedno z projednávaných témat objevila Klinika. Rádi bychom se také sami za sebe vyjádřili, protože vidíme, že proti nám ...pokračování

Názor zastupitele: Odpověď představitelům Autonomního sociálního centra Klinika (otevřený dopis)

Názory
Vážení představitelé Autonomního sociálního centra Klinika, dovolím si vás nejprve informovat o tom, že Rada MČ Prahy 3 podporuje celou řadu sociálně i jinak aktivních organizací, včetně těch, které představují alternativní scénu. Např. přehled neziskových organizací působících na Praze 3 můžete najít na webu městské části v katalogu neziskových ...pokračování

Názor: Nepravdy ve službách Kliniky

Názory
Kauzu3 jsme zakládali v roce 2007. Původní trio bylo složeno z lidí, které nespojovala identická politická orientace, ale cíl. Chtěli jsme vytvořit otevřený prostor pro publikaci názorů napříč politickým spektrem. Po devíti letech si Kauzu3 každodenně otevře bezmála tisícovka lidí. To je dobře. Prostor jsme poskytli desítkám (možná už stovkám) autorů, jež ...pokračování
reklama