Názor: Otevřený dopis zastupitelstvu Prahy 3 od Autonomního sociálního centra Klinika

NázoryNázor: Otevřený dopis zastupitelstvu Prahy 3 od Autonomního sociálního centra Klinika

Vážené zastupitelstvo Prahy 3, obracíme se na vás tímto dopisem, abychom vyvrátili obvinění, která se na adresu Autonomního sociálního centra Klinika v poslední době objevují. Na posledním jednání zastupitelstva v září se jako jedno z projednávaných témat objevila Klinika. Rádi bychom se také sami za sebe vyjádřili, protože vidíme, že proti nám někteří představitelé radnice Prahy 3 vyvíjejí aktivity, které se nás bohužel dotýkají.

Radní Bellu v dopisech adresovaných Úřadu zastupování státu ve věcech 
majetkových a zastupitel Mikuláš v Radničních novinách nás obviňují, že 
jsme nebezpečným centrem islamofilie (sic!) s radikálními 
protispolečenskými názory, že podporujeme ilegální imigranty…Tato 
obvinění jsou pak podpořena stížnostmi několika občanů Prahy 3 na hluk, 
komerční povahu Kliniky a závadné texty vystupujících hudebníků.

Shrňme si stížnosti, které v době zářijového zasedání zastupitelstva 
Prahy 3 byly tři, jedna přibyla dva dny po zasedání. Tvrzení, že chodí 
další mailem, považujeme za irelevantní, protože bezpochyby přišly i 
maily na naši podporu, jak nám lidé říkají, ale o těch se jaksi nemluví.

Vezměme tyto stížnosti postupně – hluk. Ještě než se objevily stížnosti, 
Klinika sama ze své vlastní iniciativy zveřejnila již v dubnu mail a 
telefonní číslo, kam mohli lidé volat v případě jakýchkoli problémů. 
Několik jednotlivců to využilo a po komunikaci s nimi jsme například 
striktně dodržovali konec všech hlučnějších akcí ve 22 hod. A jakékoli 
„problémy“ tak záhy ustaly. Považujeme za symptomatické, že stížnosti na 
hluk se objevily až po několika měsících fungování Kliniky, a to v září, 
právě po veřejné sbírce na pomoc uprchlíkům. V převážné míře se týkaly 
akce, kterou Klinika 16. září pořádala v Jeseniově ulici, v rámci řádně 
ohlášené akce Zažít město jinak, která probíhala na desítkách míst po 
celé Praze. Tato akce se navíc konala jako jedna ze dvou na Žižkově pod 
patronátem Městské části Prahy 3. Vyvolává to otázku: To radnice neví, 
jaké akce podporuje? Navíc akce byla řádně ukončena před 22 hodinou a 
celá ulice byla uklizena a uvedena do takového stavu, že hlídka městské 
policie, která byla na místo přivolána na základě stížnosti, nenalezla 
žádný problém, ulicí již projížděla auta a na místě nebyl žádný 
nepořádek. Akce na Klinice nejsou natolik hlučné, aby mohly někomu 
vadit, natož stěžovateli, panu Stomému, který bydlí více jak 150m 
vzdušnou čarou od Kliniky. Stížnosti na hluk považujeme za 
neopodstatněné.

Bezpochyby se stává, že z Kliniky je slyšet hluk, muzika, mluvení nebo 
křik dětí, ale to považujeme jen za doklad toho, že Klinika žije, a 
nemyslíme si, že by to dosahovalo takové úrovně, kdy by to své okolí 
mohlo obtěžovat. Konkrétní a aktuální problémy jsme nadále ochotni řešit 
přes naše telefonní číslo.

K akci Zažít město jinak se váže také stížnost pana Stomého na závadné 
texty. Ano, hudebník Kolemjdoucí hrál písničku nazvanou „Holou prdel 
mám“. A jsme rádi, že již naštěstí skončily časy, kdy kapely musely 
přehrávat a schvalovat texty před různými komisemi a kdy za to byly 
úředně popotahovány. Ostatně není to tak dávno, co radnice Prahy 3 
vyslovila podporu undergroundové kapele Plastic People of the Universe, 
když byla na Žižkově okradena. A tato kapela má písničku Zácpa, kde 
muzikanti zpívají o tom, jak jim střeva hnijí. Je to zkrátka věc vkusu. 
Nám zase nechutnají přeslazené dortíky pana Stomého, které prodává ve 
své cukrárně, a přesto na něj nepíšeme udání na Prahu 3, či na 
ministerstvo zdravotnictví kvůli podpoře nezdravého životního stylu a 
obezity u malých dětí. Takže i tuto stížnost považujeme za 
neodůvodněnou.
Poslední „věcná stížnost“ se týká komerčnosti. Autonomní sociální 
centrum Klinika je prý komerční. Podle slovníku cizích slova komerční 
znamená „zaměřený (hlavně) na zisk“. A to je přesně to, vůči čemu se 
Klinika od začátku vymezovala. Proti životu zaměřenému hlavně na zisk. 
Deklarovala, že je prostor nekomerční, a jedním z cílů Kliniky bylo 
zpochybnit dominující tržní logiku, že vše je jen za peníze, nejen 
zboží, služby, ale i lidské vztahy. Klinika se tak od začátku proti 
komerčnosti stavěla. Všechny aktivity na Klinice - hudební, divadelní, 
přednášky, semináře, workshopy, jazykové kurzy jsou bezplatné, založené 
jen na dobrovolných příspěvcích. Stejně tak jako fungování kavárny a 
občerstvení. Klinika rok funguje na principech dobrovolnosti, 
solidarity, sdílení a vzájemné pomoci, bez grantů, státních dotací, 
bohatých sponzorů. To, že toto obvinění přichází od pana Stomého, který 
je vlastník několika nemovitostí a pozemků, cukrárny a byl či je v 
představenstvech rozličných firem, svědčí buď o tom, že si nedokáže 
představit jiný svět, než je podnikatelský, v němž druzí lidé jsou pro 
něj objektem, na kterém je třeba vydělat. Anebo, což by bylo horší, si 
to uvědomuje a je za tímto obviněním jen vykalkulovaná zlá vůle. V 
každém případě toto obvinění je ze všech těch „věcných“ to 
nejabsurdnější.

Přestože má Autonomní sociální centrum Klinika značnou společenskou 
podporu, od počátku mělo i své odpůrce, například z řad Svobodných. V 
demokratické společnosti považujeme za běžné, že lidé mají různé 
politické názory, a že všichni se všemi ve všem nesouhlasí. Je ale 
signifikantní, že stížnosti na hluk, kouř, komerčnost a závadné texty se 
začaly objevovat až poté, co Klinika vyhlásila sbírku na pomoc 
uprchlíků. Odpůrci Kliniky tak naskočili na vlnu obav z uprchlíků, z 
neznámého a cizího. Rozumíme tomu, že lidé mají strach z neznámého, ale 
nechápeme a odmítáme snahy těch, kdo tyto obavy přiživují, kdo šíří 
strach a přiživují ho a v lidech vyvolávají nenávist a rozdmýchávají 
xenofobní nálady. Pomoc lidem v nouzi, kteří byli a jsou ve společnosti 
systematicky ostrakizováni, chápeme jako součást lidskosti, jako 
solidaritu, která je podmínkou fungování jakékoli společnosti. 
Nepomáhali jsme žádným ilegálním imigrantům, jak tvrdí pan Mikuláš, ale 
lidem, kteří byli bez prostředků propuštěni z detenčních center v ČR, a 
kteří měli několik dní na opuštění ČR, ve které ani zůstat nechtěli. 
Dali jsme jim najíst, poskytli oblečení a přispěli na lístek, aby ČR 
mohli opustit. Tak jako jsme v rámci našich možností pomáhali a 
pomáháme i dalším sociálně potřebným, pro nás barva pleti, ani jazyk 
nejsou důležité.

Zatímco někteří politici na Praze 3 šíří morální paniku a strach z 
Kliniky, premiér Sobotka pozval zástupce Kliniky spolu s ostatními 
českými dobrovolníky pomáhajícími uprchlíků, u příležitosti 17. 
listopadu jako ocenění dobrovolnické práce. Nešli jsme tam, protože za 
mezilidskou solidaritu nečekáme vděk od těch mocných. Mnohem cennější je 
pro nás poděkování od těch, kteří jsou v nouzi, a poznání, že jsou to 
většinou lidé jako my.

Klinika není žádným místem islamofilie, okolo kterého se bojí chodit 
maminky s dětmi, jak tvrdí např. pan radní Bellu. Naopak součástí 
Kliniky je Mamatata klub, kam chodí s dětmi nejen maminky, ale i 
tatínci. Kdo by si přečetl text Na čem stojí Klinika 
(http://klinika.451.cz/2015/02/05/k-cemu-se-hlasime-na-cem-stoji-klinika/), 
věděl by, že nejsme žádní islamofilové, ani křesťanofilové, že víru 
považujeme za soukromou věc, jako prostor jsme sekulární. Pokud cítíme 
nějakou „fílii“ tak je to k takovým hodnotám jako: autonomie, přímá 
demokracie, rovnost, solidarita, sdílení, otevřenost, přímá akce, 
politika, změna.

Lidé mohou mít různé ideové a ideologické postoje. Společnost, ve které 
by si všichni museli myslet to samé, by byla totalitní. Odmítáme ale 
ideologicky motivované snahy poškodit Kliniku, které se navíc skrývají 
za zástupné problémy. Je proto dobré sledovat, kdo tyto snahy vyvíjí a 
proč.

Je to především pan Stomé, který je jedním ze spolumajitelů pozemků 
vedle Kliniky a především jedním ze spoluvlastníků menší části zahrady 
Kliniky, zarostlého svahu, který ani nevyužíváme, přesto jsme jej hned 
zpočátku vyčistili od odpadků a injekčních jehel. Vlastníci (a mezi nimi 
i pan Stomé) těchto několika desítek metrů čtverečních po nás na jaře 
požadovali za užívání 20 000 Kč za rok. To jsme odmítli a radši v 
podstatě nepřístupný svah nepoužíváme. Nicméně čistě ekonomickým zájmem 
pana Stomého může být nekomerční a pro něj zisk nepřinášející Autonomní 
sociální centrum Klinika z tohoto místa dostat a nahradit čímkoli 
lukrativnějším. Ostatně panu podnikateli může vadit i to, že budova byla 
vyňata z privatizace. Jeho stížnost a petici, kterou v listopadu proti 
Klinice inicioval, a kterou podle našich informací podepsalo asi 50 
lidí, je tak nutné chápat také v tomto kontextu.
Na základě této petice se pan radní Bellu obrátil na stavební úřad Prahy 
3, aby vydal zákaz hudebních produkcí na Klinice, protože k tomu není 
zkolaudovaná, který tento příkaz okamžitě vydal. Bleskurychlé a pohotové 
jednání pana radního Bellu a stavebního odboru (úřadu) v nás vyvolává 
řadu otázek. Proč nereaguje Praha 3 na jiné ohlasy na Kliniku, které 
jsou pozitivní? Proč k jednání Prahy 3, aby vyvíjela tlak na UZSVM a 
znesnadnila fungování Kliniky a případně její ukončení, stačí 50 podpisů 
pod petici pana Stomého na ne více jak 2300 podpisů pod peticí z 
prosince 2014? Znamená to, že pan Stomé má privilegovanější přístup k 
mocenskému rozhodování, na rozdíl od jiných občanů? A kdo má právo 
hovořit o tom, co se děje na Praze 3? Jen obyvatelé Prahy 3 anebo i ti 
kdo na jejím území pracují, či bydlí v jiných částech Prahy. Pokud jen 
obyvatelé Prahy 3, tak proč je radnice tak vstřícná k developerům, kteří 
nejen že tu nebydlí, nežijí, ale zpravidla sídlí v zahraničních daňových 
rájích (např. Sekyra Group sídlí v Nizozemsku).
Před rokem odhlasovalo zastupitelstvo Prahy 3 symbolickou podporu 
projektu Autonomního sociálního centra Klinika a zároveň nám bylo 
sděleno, že Praha 3 ohledně Kliniky nic dělat nemůže, protože jí 
nepatří. My jsme na provoz Kliniky od úřadu nic nežádali, žádné dotace, 
žádné granty, protože fungujeme samosprávně. Necítili jsme tudíž potřebu 
se z provozu Kliniky politikům na Praze 3 zodpovídat. Klinika je 
otevřená a tudíž se sami mohli přijít podívat. Pokud je nám známo, nikdo 
z těch, kteří dnes Kliniku kritizují, to neudělal. Máme tak otázku. Když 
pan radní Bellu vyvíjí na popud pana podnikatele Stomého aktivity proti 
Klinice, jedná ze své vlastní vůle, anebo je to rozhodnutí rady?

Pokud se v řadě jiných případů občané pozitivní reakce na svoje petice a 
podněty nedočkají (kauza školky Buková), nelze se zbavit pocitu, že 
někdo má zkrátka privilegovanější přístup a vztahy s částí vedení 
radnice Prahy 3.

Autonomní sociální centrum Klinika za rok oživila místo, které bylo léta 
prázdné a pusté. Za dobu svého fungování se stalo místem a prostorem pro 
potkávání a setkávání různých lidí, kteří sdílejí nejen své dovednosti, 
ale i zájem o věci veřejné a politické. Klinika je tak místem, kde se 
dnes a denně v malém vytváří a reprodukuje společnost. Pan Mikuláš ze 
Svobodných nás obviňuje, že Klinika je místem protispolečenských 
aktivit. Je komické, že to říká člen strany, která vzdává hold Margaret 
Thatcherová, podle níž neexistuje nic jako společnost, existují prý jen 
svobodní jedinci. Autonomní sociální centrum Klinika rozhodně není 
protispolečenské, ale každopádně je proti takové formě neoliberálního 
kapitalismu, pro kterou společnost neexistuje a která adoruje jen silné, 
zdravé a bílé bohaté jedince.

Svět, který představuje pan Mikuláš, pan Stomé a očividně i pan Bellu je 
zkrátka odlišný od toho, který zastáváme my na Klinice, založeného na 
nekomerčnosti, vzájemné pomoci, solidaritě i s těmi, kteří byli v 
kapitalistickém konkurenčním boji neúspěšní, respektu k lidem a přírodě, 
spíše na spolupráci, než na soutěžení, na ekonomice založené na sdílení 
a solidaritě, spíše než na zisku a vylučování.

Problém Kliniky není hluk, který by rušil okolí, ale hluk, který ruší 
privilegované. A někdy je třeba hlučet, abychom byli slyšet.


Za kolektiv Autonomního sociálního centra Klinika
Jan Tranta
Arnošt Novák
Jolana Danková

Autonomní sociální centrum Klinika
Jeseniova 60, Praha 3 – Žižkov
Telefon: 775920601

Diskuse

Levicový anarchismus - extremismus krulec 1.3.2016 02:00
Telenovela Petr Klimes 23.12.2015 12:52
Tohle je špatně Jirka Ptáček 23.12.2015 10:54
Re: Tohle je špatně Ignác Neuberg 23.12.2015 12:42
Re: Re: Tohle je špatně Jirka Ptáček 23.12.2015 13:40
Re: Re: Re: Tohle je špatně Ignác Neuberg 23.12.2015 14:08
Re: Re: Re: Re: Tohle je špatně Jirka Ptáček 23.12.2015 18:33
Re: Re: Re: Re: Re: Tohle je špatně Ignác Neuberg 23.12.2015 18:52
Re: Re: Re: Re: Re: Tohle je špatně Zdeněk Jahn 26.12.2015 18:41
Re: Re: Re: Tohle je špatně Zdeněk Jahn 26.12.2015 18:37
Reakce Filip Stome 22.12.2015 14:13
Re: Reakce Jirka Ptáček 23.12.2015 11:21
Re: Re: Reakce Filip Stome 23.12.2015 13:30
Re: Reakce Ignác Neuberg 23.12.2015 12:54
Re: Re: Reakce Filip Stome 23.12.2015 14:25
aktivismus naruby Knobloch 22.12.2015 11:11
Moc písmen Čenda 22.12.2015 11:08

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvekSouvisející články

Názor: OPRAVA NEPŘESNÝCH INFORMACÍ

Názory
---Před posledním jednáním Zastupitelstva Prahy 3 (22.12.2015) napsali zástupci Autonomního sociálního centra Klinika otevřený dopis zastupitelům, ve kterém reagovali na stížnosti vůči Klinice. Kauza 3 tento dopis uveřejnila. Vzápětí se ukázalo, že v souvislosti s osobami, o kterých se v dopise psalo (hlavně Filip Stome a Alexander Bellu) byly uvedeny nepravdivé či ...pokračování

Názor: Nepravdy ve službách Kliniky

Názory
Kauzu3 jsme zakládali v roce 2007. Původní trio bylo složeno z lidí, které nespojovala identická politická orientace, ale cíl. Chtěli jsme vytvořit otevřený prostor pro publikaci názorů napříč politickým spektrem. Po devíti letech si Kauzu3 každodenně otevře bezmála tisícovka lidí. To je dobře. Prostor jsme poskytli desítkám (možná už stovkám) autorů, jež ...pokračování
reklama