Pirátské chlubení cizím peřím

NázoryPirátské chlubení cizím peřím

Do komunálních voleb nám zbývá již pouhý týden a na každého z nás vyskakuje na sociálních sítích placená inzerce kandidujících stran. Zastavil bych se u některých pirátských spotů, o kterých se domnívám, že se chlubí cizím peřím a ke zdárnému ukončení úspěšných realizací příliš nepřispěli.Bezpečný přechod na náměstí Jiřího z Poděbrad

Ano, proběhla úspěšná realizace přechodů na křižovatce ulice Vinohradské a nám. Jiřího z Poděbrad. Skutečností však zůstává, že největší podíl na této úspěšné akci má náměstek primátora hl. města Prahy Adam Scheinherr, který má právě výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury ve své kompetenci. Obecně totiž je pražská infrastruktura v majetku hl. města Prahy a nikoliv jednotlivých městských částí. Pokud byla při přípravě prací a v jejich průběhu nutná jakákoliv součinnost s Městskou částí Praha 3, tak ji zajišťoval radní pro dopravu Ondřej Rut společně s Odborem dopravy. Ať tak či onak, vůbec netuším, na základě čeho se nás jednička pirátské kandidátky Nikol Marhounová snaží přesvědčit, že žižkovští Piráti mají cokoliv v tomto případě odpracováno a HOTOVO.
 

Záchrana fotbalového stadionu Viktoria Žižkov

Fotbalový stadion a klub Viktoria Žižkov má již dlouho historii a vždy byly nějaký způsobem propojeny s radnicí. Ať již to bylo formou různých dotací anebo přímo personálně. Situace se navíc zkomplikovala v minulosti realizovaným prodejem pozemků v blízkém okolí stadionu a výstavbou víceúčelového objektu v jeho blízkosti. Současná koalice se po celé volební období snažila najít optimální řešení jak pro klub tak pro městkou část.  V letošním roce došlo k průlomové dohodě mezi majiteli klubu a radnicí. Byla to velmi dlouhá komplikovaná jednání.  Prošel jsem mnoho přijatých usnesení rady MČ Prahy 3, která se týkala tohoto tématu, ale na žádném z nich jsem nenašel jméno František Doseděl. Pro korektnost a upřesnění uvádím, že pod drtivou většinou byl podepsán radní za TOP09-STAN s kompetencí pro investice, majetek a vedlejší hospodářskou činnost Jan Materna. Tak vážně nevím, čím se zasloužil pan radní Doseděl o záchranu Viktorky.
 

Příprava výstavby nových obecních bytů.

Radní Bartko nás upozorňuje na svůj podíl práce při přípravě výstavby obecních bytů U Staré cihelny.  Avšak po podrobné prostudování několika usnesení rady MČ, konkrétně čísel 330/2021, 91/2022 a 92/2022 zjistíme, že pan radní nepředložil do rady MČ žádný návrh usnesení týkající se tohoto projektu a ani mu radou MČ nebylo uloženo jakékoliv další jednání s projektem spojené. Na jiném podobném spotu jde do voleb pirát Bartko s heslem “Byty se musejí rychleji opravovat a obsazovat. S jasnou strategií do budoucna a bez politických handlů”. Chce nám snad naznačit, že v uplynulém volebním období, kdy byl součástí koalice a radním, docházelo k jakýmsi politickým handlům a byty se pomalu opravovaly? Oprava obecních bytů je investiční záležitost, tedy spadá na radnici do gesce koaličního partnera a obdobně je to i s obsazováním bytů, jež řeší radní pro bytovou politiku. Radní Bartko se po dobu svého působení na radnici k těmto tématům ani nepřiblížil, jeho kompetencí totiž byla privatizace, životní prostředí a informatika. Zkrátka jen prázdné heslo bez znalostí.

Připravovaná rekonstrukce ulice Seifertova

Také tento pro Prahu 3 důležitý projekt připravil někdo jiný. Celá studie vznikla za spolupráce Magistrátu hl. města Prahy a Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. MČ Prahy 3 se k této studii měla možnost vyjádřit a připravit případné připomínky nebo doplnění. Jak se stalo již u výše zmíněné rekonstrukce přechodů na náměstí z Jiřího z Poděbrad, návrh usnesení připravil a odpracoval radní pro dopravu Ondřej Rut ze strany Zelených. Piráti i zde, stejně tak jako v dalších popsaných případech, zvedali pouze ruku a skutek utek.  Pokud si volič podrobně projde uplynulé čtyři roky působení Pirátů na radnici Prahy 3 a bude se snažit najít nějaké nosné téma nebo projekt, o kterém by se mohlo říci, že je pirátský, bude zklamán.
 

Rekonstrukce Kostnického náměstí

Bývalý člen rady Jiří Svrček, který nezvládal svoji roli při konání zastupitelstva a po několika měsících na svoji funkci rezignoval, se nám snaží sdělit, že Piráti během čtyřletého volebního období tlačili projekt revitalizace Komenského náměstí. Opak je bohužel pravdou.  Přípravné práce započaly již během minulého volebního období a na starosti je měl radní Jan Materna z TOP09. V tomto volebním období se zpravidla náměstí revitalizují pod taktovkou starosty Jiřího Ptáčka a tak tomu bylo i v tomto případě. Starosta Ptáček tak konal v rámci Odboru životní prostředí (podobně i u Žižkova náměstí nebo Jiřího z Poděbrad) a Jan Materna prostřednictvím Odboru investic (např. Tachovské náměstí). Takovéto neomalené přivlastňování práce někoho jiného se stalo v Pirátské straně již zažitým zvykem.


Čím však Piráti zaujali, bylo střídání jejich zastupitelů na pozicích radních, kde se postupně vystřídali téměř všichni zvolení kandidáti. Aby toho nebylo málo, v závěru minulého roku prchnul z pozice místostarosty a zastupitele lídr pirátské kandidátky do minulých voleb Štěpán Štrébl.  Jako důvod své rezignace uvedl zajímavou pracovní nabídku z USA. Volební období končí Piráti pouze se sedmi zastupiteli, jelikož ze svého středu vyloučili po ošklivých tahanicích   pirátskou zastupitelku Janu Belecovou, kterou dokonce vyškrtli i z Pirátské strany. Úderné heslo pirátské jedničky Nikol Marhounové "Odvaha vzít si Trojku na starost" se bohužel nenaplnilo,  na předvolebním klání lídrů kandidujících stran do hotelu Olšanka za sebe vyslala náhradníka a odvaha se rozplynula. Myslím, že čtyři roky stačily.

 

reklama