Betonové truhlíky na Olšanské nebudou

NázoryBetonové truhlíky na Olšanské nebudou

S přihlédnutím k převážně negativním názorům veřejnosti Rada městské části podpořila můj návrh dotaci odmítnout a projekt mobilní zeleně na Olšanské zastavit.

Odmítnutí betových truhlíků na základě názoru občanů

Betonové truhlíky měly v počtu 88 zaplnit Olšanskou ulici, která je svým profilem vhodnější než ulice, kde umístila truhlíky Praha 5. Trojková radnice si na rozdíl od smíchovské zajistila také souhlas všech vlastníků inženýrských sítí, policie či záchranné služby.

Přesto jsme došli k přesvědčení, že přínos projektu je spíš záporný. Téměř devět desítek betonových obrů by veřejnému prostoru na Olšanské více uškodilo, než pomohlo. Počet vysazených akátů je vzhledem k velikosti sousedních Olšanských hřbitovů a Parukářky jako kapka v moři a dopad na pohlcování emisí z aut by byl také velmi omezený. Náklady na údržbu zeleně i betonových ploch (grafity, černý výlep) by šly ročně do statisíců.

S přihlédnutím k převážně negativním názorům veřejnosti pak Rada městské části podpořila můj návrh dotaci odmítnout a projekt mobilní zeleně na Olšanské zastavit.

Do budoucna je třeba jít cestou, kterou většina respondentů zdravým rozumem doporučila – sázet stromy do země. Není to v Praze lehké, ale je to trvalé a přirozené. Téměř všechny ulice a stromořadí na území Prahy 3 jsou ve vlastnictví a péči Technické správy komunikací hl. m. Prahy nebo Magistrátu. Tyto instituce přes urgence a žádosti radnice provádí pouze havarijní zásahy a odmítají do péče o zeleň více investovat. Jejich rozpočet a potřebné investice do obnovy a rozšiřování zeleně ukrajuje zejména tunel Blanka a stavba městského okruhu.

I přes negativní postoj hlavního města však Praha 3 do stromořadí investuje milionové částky, a to již od roku 2002. Tento rok dojde k obnově stromořadí v ulicích Fibichova, Velehradská, Jeseniova, Hájkova a Zelenky-Hajského a prověřujeme další ulice. Stromy obnovujeme nejprve tam, kde nemusí docházet k přeložkám inženýrských sítí, kterými se výsadba prodražuje a řízení značně komplikuje. Tradiční výsadba stromořadí by měla zůstat dlouhodobou prioritou městské části i v následujících letech.

Plány z doby koalice ODS/TOP09

Chtěl bych poděkovat za názory občanů zaslané na radnici k umístění betonových květináčů se vzrostlou zelení na Olšanskou ulici. Radnice požádala o dotaci za minulého vedení (ODS/TOP09) a na mě bylo rozhodnout, zda osmilionovou dotaci využít, nebo vrátit do rozpočtu Operačního programu Životní prostředí. Protože odmítnout již podpořený projekt nebylo jednoduché, obrátili jsme se na veřejnost prostřednictvím ankety.
 

 


Související články

Zeleň v Olšanské ulici

Radnice Prahy 3 pojala nápad umístit na Olšanskou ulici pověstné mobilní kontejnery a vysadit do nich vzrostlou zeleň. Celý text přejímáme z webu praha3.cz v nezměněné podobě. Jaký je Váš názor na betonové květináče? Hlasujte v naší anketě, případně rovnou pište na mail: mobilnizelen@praha3.cz. pokračování
reklama