Ing. Světlana Škapová, TOP 09: Nebuďme skeptičtí

NázoryIng. Světlana Škapová, TOP 09: Nebuďme skeptičtí

Z článku pana Ruta, Central Park se rozroste s podporou radnice, lze odvodit odpovědnost TOP09 na rozšíření developerského projektu Central Park směrem ke kopci Parukářka. Tento pohled bych ráda upřesnila.

 

 

 

Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) projednávání územně plánovací dokumentace probíhá ve třech fázích:

1/ projednávání zadání 
2/ projednávání konceptu
3/ projednávání návrhu.
 
Vyjadřování k zadání a konceptu, tedy k bodu 1 a 2 přísluší radě MČ.

Rada MČ Praha 3 se ke konceptu územního plánu vyjádřila  již v roce 2009 svým usnesení č. 817 ze dne 2.12.2009, tedy ještě bez účasti strany TOP09.  
Zastupitelstvu MČ je vyhrazeno vyjadřovat se pouze k návrhu územně plánovací dokumentace, tedy k bodu 3 a zastupitelé MČ Praha 3, tedy ani TOP 09 se zatím na žádném zasedání k návrhu nevyjadřovali.  
 
Pan Rut v závěru článku uvádí, že „Žižkov a okolí Parukářky si namísto další zástavby zaslouží daleko více ochranu veřejných prostor pro rekreaci a sportovní vyžití Pražanů. Pozemek vedle Central Parku je ideální pro rozšíření parku Parukářka směrem k Olšanské ulici nebo pro střídmou výstavbu pro sportovní a rekreační účely“. Já bych ráda  příspěvek  zakončila  vybranými částmi volebního programu TOP 09, ODS, ČSSD a Ž(n)S. 
 
TOP09 mj. uvádí: „Pražané žijí v jednom z nejhorších životních prostředí v České republice. To výrazně snižuje kvalitu života v jinak prosperujícím městě a zásadně ohrožuje zdraví obyvatel. Pokud nezačneme zjednávat nápravu, dojde k narušení trvale udržitelného rozvoje naší metropole. Naše politika směřuje k tomu, aby šetrnost k životnímu prostředí byla v rovnováze s ekonomickými a sociálními nároky našeho života.“
 
ODS:  „ Svým programem chceme přispět k tomu, aby Praha 3 byla našim skutečným domovem, na nějž budou jeho obyvatelé patřičně hrdi, budou jeho patrioty a budou k němu cítit silnou sounáležitost.“
 
ČSSD:  Ing. Mgr. Miroslav Poche : „Mojí největší ambicí a touhou je učinit z Prahy 3 městskou část ekologicky šetrnou, přátelskou k jeho obyvatelům a hlavně plnou parků, zeleně a míst, kde si občané mohou odpočinout. Jsem dlouhodobým kritikem nezodpovědné a divoké betonové zástavby každého volného místa v Praze a snažím se zabránit developerům ve výstavbě obrovských kancelářských objektů na úkor zeleně a občanů. 
 
Ž(n)S: „(…), aby se ze Žižkova v následujících letech stalo moderní město přívětivé k vám, jeho obyvatelům. Město, které se nebude dusit přebujelou automobilovou dopravou a pomalu se ztrácet ve stínu nabubřelých megalomanských staveb. Město, které vám zajistí dostupné bydlení, místo pro vaše děti v mateřské školce, dostatek zeleně, klidnou a bezpečnou dopravu a živoucí kulturu“.
 
Nebuďme tedy skeptičtí.
 
 

Související články

Ing. Světlana Škapová, TOP 09: ZŠ Chelčického vs. Žerotínova

Názory
Situace, která vznikla v souvislosti s přesunem žáků páté třídy ze školy Žerotínova (od roku 2008 druhý stupeň přeřazen do ZŠ Chelčického, Žerotínova se stala dislokovaným pracovištěm) do ZŠ Chelčického, není jednoduchá. Záměr OS a rodičů vzbudit zájem kompetentních osob a poskytnout informace nutné pro další rozhodování je z jakéhosi důvodu doprovázen ...pokračování

Budova Crystal Prague: nový “klenot“ ve sbírce Prahy 3

Že občané měst jsou ti poslední, kdo rozhodují o podobě prostředí, ve kterém žijí, si dnes uvědomuje asi každý, kdo jen trochu sleduje směr, jakým se ubírá „vyvážený“ rozvoj hlavního města. Budova Crystal Prague je jedním z dalších takovych kontroverzních projektů. pokračování

Central Park se rozroste, s podporou radnice

Názory
Developerský projekt Central Park se má rozšířit směrem ke kopci Parukářka. Současných deset věží Central parku má doplnit dalších sedm. Projekt dosud neznámého developera s anonymní vlastnickou strukturou má silnou podporu žižkovské radnice.pokračování
reklama