Ing. Tomáš Mikeska, SNK ED: Komentář k rozpočtu Prahy 3 na rok 2009

NázoryIng. Tomáš Mikeska, SNK ED: Komentář k rozpočtu Prahy 3 na rok 2009

Rozpočet 2009 předložený k projednání na zasedání zastupitelstva je standardní a léta neobměňovaný. Celkový objem rozpočtu Městské části Praha 3 je skoro 1 miliarda, přesně 968 943 700,- Kč. Hlavním problémem rozpočtu je to, že téměř polovinou rozpočtu nedisponují zastupitelé nebo rada popřípadě úřad městské části, ale akciová společnost Správa komunálního majetku (SKM a.s.).

Na Investiční výdaje do bytového a nebytového hospodářství odchází z rozpočtu  na účet, který spravuje SKM a.s. částka 347 500 000,-Kč a o  rozdělení  takto vysoké částky rozhoduje úzká skupina lidí z dozorčí rady a představenstva kteří často již nemají s Městskou části Prahou 3 nic společného (viz člen KSČM Ing. Vladimír Nezpěvák, který není členem zastupitelstva MČ Praha 3 a nebydlí v Praze 3).
Mimo výdajů, z výše uvedené částky 347,5 milionu rozhoduje vedení společnosti SKM a.s. také bez kontroly zastupitelstva o částce cca 366 mil. Kč, která bude vybrána od nájemníků v roce 2009 za nájemné a je určena na opravy do obytných domů.
Akciová společnost není kontrolovatelná zákonnými prostředky obcí, jako je kontrolní výbor nebo kontrola členů zastupitelstva. Kontrolu může provádět jen dozorčí rada a představenstvo společnosti. V orgánech společnosti však zasedají lidí, kteří většinou nereprezentují městskou část a  jsou za pravidelnou měsíční odměnu schválit vše, co jim je předloženo. Správa komunálního majetku má výhodné smlouvy s městskou části Praha 3, nemůže tedy se dostat do finančních obtíží, může rozdělovat odměny a zakázky všem  kamarádům. 
Výsledkem takto nastaveného způsobu hospodaření je  rozpočet Městské části Praha 3 pro rok 2009  kde je řada černých děr v položkách,  které spravuje SKM, např. jen na projektovou přípravu  regenerace panelových domů Lupáčova 12, 14, 16, 18, 20 je v roce 2009 určeno 13 mil. Kč, roce 2008 to bylo 22 mil. Kč, na samotnou regeneraci je pak určeno 60 mil. Kč. Nikde v rozpočtu není uvedeno kolik projektová příprava stavby bude skutečné stát a jestli částka 60 mil. na regeneraci je konečná.
 Zastupitelé ODS na jednání zastupitelstva dne 18. 12. 2008 dali  akciové společnosti SKM bianco šek na 347 500 000 Kč na Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu Městské části Praha 3 a 266 100 000 Kč na opravy a udržování bytů a nebytových prostor  pro rok 2009.
Prostudujte si rozpočet na KAUZE3 je tam ještě několik takových nadhodnocených částek na projektovou přípravu  a realizaci Investičních výdajů do bytového a nebytového fondu (strana 36) jako Olšanská 7, Ondříčkova 31, 33, 37, nebo položka na projektovou přípravu: „regenerace dalších panelových domů“ ve výši 9 mil. Kč.


Související články

Rozpočet Prahy 3 na rok 2009

Praha 3 má schválený rozpočet na rok 2009. Celkový objem výdajů je 968 943 700,- Kč. Na webu Prahy 3 jsem jej nenašel, a proto si ho můžete prostudovat u nás. pokračování
reklama