Jak (ne)zastavět areál Nákladového nádraží Žižkov aneb méně je více

NázoryJak (ne)zastavět areál Nákladového nádraží Žižkov aneb méně je více

V minulém týdnu proběhla v kanceláři starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové (TOP 09) schůzka k budoucnosti areálu Nákladového nádraží Žižkov. Těžko se plánuje rozvoj území, kde naše městská část nevlastní a zřejmě vlastnit nebude ani jednu jedinou cihlu a o jejímž budoucím využití rozhodne pražské zastupitelstvo. Přesto musíme jako představitelé Prahy 3 konat, neboť nebudeme-li do celé problematiky mluvit, budou za nás mluvit jiní.

Pojďme si nejprve shrnout fakta. Hovoříme-li o Nákladovém nádraží Žižkov, je třeba rozlišovat samotnou budovu nádraží, která je i díky sociální demokracii od března roku 2013 kulturní památkou, a celým areálem, který se rozkládá na ploše okolo 35 hektarů. 

Nádražní budova se v budoucnu stane středobodem celé nové čtvrti a měla by být využívána jako kulturní a vzdělávací centrum. Na tom panuje všeobecná shoda. Našim cílem je do budovy přivést co nejvíce institucí, ať už státních či nestátních, avšak není dle našeho názoru možné, aby budovu spravovala sama městská část, protože z hlediska nutných investic a nákladů na provoz by se jednalo o významnou zátěž obecního rozpočtu. Přesto jsme vyzvali starostku, aby se informovala na podmínky, za kterých by České dráhy byly ochotny objekt převést. V případě, že by požadovaná finanční částka zohlednila nutnost dalších investic a specifické nekomerční využití budovy v budoucnu, jsme připraveni jednat o možném společném postupu s hlavním městem, ministerstvem kultury a dalšími institucemi a souhlasit se změnou funkčního využití plochy pod budovou v územním plánu, jež je doposavad označena jako drážní pozemek.

V severní části areálu, kde již ke změně územního plánu došlo, v současné době probíhá soudní spor mezi městskou částí a developerem ze společnosti Discovery Group, která na svých pozemcích, jež získala v minulosti od Českých drah, hodlá vybudovat kromě několika kancelářských a bytových objektů i masivní obchodní centrum v těsné blízkosti nádražní budovy. Zde musí být naším společným cílem brzké ukončení provozu nákladního překladiště, dosažení ústupků ze strany developera a omezení projektu na únosnou míru, a to jak z hlediska náročnosti na dopravní obslužnost, tak i jakési celkové estetiky. Jsem ráda, že panuje všeobecná shoda nad nutností pokračovat v soudním sporu s developerem.

Konečně se dostáváme k tomu, co by se dalo nazvat jádrem celé diskuse. Co se zbytkem areálu, který se rozkládá na jih a východ od nádražní budovy směrem k Malešicím? Pozemky jsou stále vedeny ve vlastnictví Českých drah a funkčně určeny jako drážní pozemky a developer, jímž je společnost Sekyra Group, disponuje pouze minoritním podílem ve společném podniku Žižkov Station Development (ŽSD), jehož účelem je rozvoj uvedeného území.

Cílem sociální demokracie je udržitelný rozvoj městské části. Jsme si vědomi faktu, že území bývalého Nákladového nádraží Žižkov jenom těžko přetvoříme zcela podle našich představ, neboť k tomu chybí městské části a rozhodně též hlavnímu městu dostatek finančních prostředků na pořízení předmětných pozemků. Podle našeho názoru musíme proto nalézt přijatelný kompromis mezi zájmy jednotlivých aktérů.

Na schůzce jsme proto spolu s kolegou zastupitelem Radkem Hlaváčkem (též ČSSD) prezentovali priority, které hodláme do budoucích jednání promítnout. Předně je pro nás nepředstavitelné, aby do celé oblasti nevedla trasa čtvrté linky metra. Bez rychlého a kapacitního spojení do centra rozhodně nelze uvažovat o zástavbě celého území, neboť současná dopravní obslužnost těmto plánům absolutně nevyhovuje. Dále je pro nás nepřijatelná zástavba území pouze výškovými budovami. Zástavba nákladového nádraží by se měla směrem do Malešic významně snižovat až na úroveň rodinných domů či řadových domů o maximálně dvou podlažích. Ani v bezprostřední blízkosti ulice Jana Želivského by však výstavba neměla přesahovat výšku přilehlých domů. Významná část pozemků by měla být využita jako park, zbudovaný na náklady developera. 

Zkrátka, městská část nestojí před jednoduchým úkolem. Byť se jedná o projekt budoucnosti, už nyní je potřeba mluvit o tom, za jakých podmínek se bude proměna nákladového nádraží realizovat. Je pochopitelné, že developeři budou jen neradi ustupovat ze svých plánů. I oni však vědí, že bez dosažení shody bude celý problém neustále odsouván, zatímco celý areál bude chátrat. A to nechceme nikdo.

Cílem sociální demokracie je, aby se diskuse vedla věcně, bez megalomanských plánů na obou stranách pomyslné barikády. Chceme se jednoho dne projít po nové čtvrti, jež je dobře obsloužena hromadnou dopravou, která nezahlcuje zbytek městské části množstvím automobilů, neruší ráz hlavního města obřími mrakodrapy. Chceme město, kde se dobře žije.

Věřím, že jsou to cíle reálné.

reklama