K jednání dubnového zastupitelstva z 8.4. (aktualizováno)

NázoryK jednání dubnového zastupitelstva z 8.4. (aktualizováno)

Dubnové zastupitelstvo bylo v tomto volebním období již sedmnácté v pořadí. Shrňme si zde nejdůležitější body jednání: Správa zbytkového majetku a.s, Vyrovnání s nájemníky v Lupáčově, Finanční podpora nájemníkům postiženým deregulací, Granty na kulturu, Strategický plán rozvoje MČ P3, Změny v seznamu privatizovaných bytů.

V úvodu byla za Ondřeje Pechu (ODS), který se vzdal místa člena rady MČ kvůli svému čerstvému členství v radě hlavního města, zvolena Martina Šandová (ODS). Na místě byl poté do programu na poslední chvíli doplněn bod vklad bytových jednotek do základního jmění společnosti Správa zbytkového majetku a.s. Vyvedení sedmi desítek bytů do majetku obecní obchodní společnosti má podle vedení radnice zjednodušit správu bytových jednotek. Zhorší se tím však kontrola zastupitelstva nad budoucím nakládáním s tímto majetkem a přístup k informacím. (více o tématu zde)

Vyrovnání s nájemníky v Lupáčově

Další série materiálů se týkala dohod o vyrovnání s nájemníky domu v Lupáčově 20, kde nyní probíhá rekonstrukce a kde chce Praha 3 vybudovat novou služebnu městské policie. Radnice potřebuje kvůli nové služebně vystěhovat nájemníky z druhého patra budovy. Nabízí jim jiné byty, které jim budou následně zprivatizovány za garantovanou cenu, která podle dohody o vyrovnání nepřesáhne 20 tisíc za m2, a to ještě před započtením 20% slevy. Některé z dohod jsou přitom pro nájemníky velice výhodné. Jeden z nich se z druhého patra budovy ze stometrového bytu přestěhuje do nově vybudované bytové jednotky v nástavbě o velikosti přes 170 m2 a tento byt následně zprivatizuje za uvedenou garantovanou cenu. Cena vybudování nové služebny policie se těmito náklady šplhá téměř k jednomu stu milionů korun!

Finanční podpora nájemníkům postiženým deregulací

Schváleno bylo dále udělení přímé finanční podpory nájemníkům bytů podle koncepce schválené zastupitelstvem na podzim minulého roku pro zmírnění dopadů zvyšování nájemného. Jedná se celkem o 5 nájemníků (žádalo jich 16), kteří při schválených podmínkách na podporu dosáhli. Potvrdila se tak kritika, kterou zelení spolu se sociální demokracií koncepci adresovali při jejím vzniku (zde). Samotné vedení radnice ústy místostarosty Lochmana však uznalo, že kritéria pro udělení podpory jsou příliš přísná a radnice již údajně začala pracovat na přípravě jejich zmírnění.

Granty na kulturu

Pozitivně lze hodnotit rok od roku stoupající výši podpory věnované na kulturní granty. Letos to je téměř 15 milionů korun. Struktura rozdělených peněz se nijak dramaticky neliší od posledních let. Granty nad 50 tisíc bylo podpořeno celkem 248 projektů. Nejvyšší částky byly uděleny opět na činnost Paláce Akropolis – přes dva miliony korun. Velmi problematický je však systém výběru podpořených projektů. O něm rozhoduje pouze pětičlenný výbor pro správu grantového a podpůrného fondu. Letos se z jeho jednání navíc omluvili dva členové a o osudu stovek žádostí a 15 milionů korun tak rozhodovali pouze tři zastupitelé (Pecha, Kucián a Graciasová).

Strategický plán rozvoje Prahy 3

Zastupitelstvo dále definitivně schválilo Strategický plán rozvoje Prahy 3. Dokument má vymezovat směřování městské části ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. O průběhu projednání tohoto dokumentu se zastupiteli napsal na Kauzu3 již Tomáš Mikeska (zde).  Strategický plán byl nakonec přijat jednadvaceti hlasy ODS, všichni opoziční zastupitelé se zdrželi, nebo se vyslovili proti jeho přijetí. Do přípravy tohoto velmi důležitého dokumentu nebyli zapojeni občané, občanské sdružení a významné osobnosti Prahy 3, jak tomu bývá při přijímání strategických plánů zvykem. Dokument zpracovala najatá firma a byl připomínkován jednotlivými odbory úřadu a narychlo i zastupiteli. Nebyla však nalezena širší politická shoda na podobě dokumentu. Vedení radnice se s opozicí o jeho obsahu vůbec nebavilo. Strategická koncepce rozvoje Prahy 3 tak bude bohužel jen cárem papíru, který bude ležet v radničních šuplících. Bohužel jde o promarněnou příležitost. Městská část potřebuje dobrý strategický dokument, který by udával směr jejího rozvoje. To by však radnice musela umět diskutovat a komunikovat s opozicí a s občany. Silou a bez diskuse protlačený dokument nemá téměř žádnou hodnotu, bez ohledu na to kolik práce na něm najatá firma nechala.

Změny v seznamu privatizovaných bytů

Za zmínku ještě stojí jeden bod, který sice nebyl na programu zastupitelstva, ale je natolik důležitý, že jsem se ho dotknul v závěrečných interpelacích. Rada městské části provedla na dubnovém zasedání změny ve Fondu bydlení  – seznamu domů, které nejsou určené k privatizaci. Jeden z domů byl ze seznamu odebrán a čtyři zařazeny. Ještě v srpnu minulého roku radnice oznamovala občanům,   že seznam domů ve Fondu bydlení je konečný a všechny ostatní domy se budou privatizovat. Nyní se seznam znovu rozšiřuje a mění. Místostarosta Lochman nebyl schopen tento krok dostatečně obhájit. Smysl Fondu bydlení je v tom, že má dát lidem jistotu o budoucnosti jejich bydlení. Mohou tak například s klidným srdcem investovat do vybavení pronajatého bytu. Pokud se však seznam Fondu bydlení bude průběžně měnit, ztrácí jeho existence smysl.


Související články

Správa bytů a.s.

Velmi zajímavý článek "Dobytí ráje levných vil" vyšel v Reflexu č. 42 (str. 40-43). Článek je o převodech bytů do obecních akciovek. Nájemníci z Prahy 3 by měli zbystřit a vyrazit do trafiky.pokračování

Na symbolickou podporu od radnice nedosáhne téměř nikdo

Názory
Pro zmírnění dopadů jednostranného zvýšení deregulovaného nájemného schválilo zastupitelstvo Prahy 3 v září kompenzační sociální program. Podpora od Prahy 3 bude ale jen symbolická a dosáhne na ní jen velmi úzká skupina lidí s velmi nízkými příjmy a velmi malým bytem. Přinášíme nezveřejněnou tabulku pro nárok na podporu.pokračování
reklama