Mgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Okolí Olšanského náměstí čeká proměna, nové stromy, chodníky i místo k posezení

NázoryMgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Okolí Olšanského náměstí čeká proměna, nové stromy, chodníky i místo k posezení

V průběhu letních prázdnin čeká prostor před základní školou Lupáčova i přilehlou křižovatku Táboritská - Ondříčkova velká rekonstrukce. Celá akce je výsledkem téměř čtyřleté přípravy, půjde zároveň o předstupeň k rekonstrukci okolí tramvajových zastávek na Olšanském náměstí.

Celá akce se začala plánovat z popudu veřejnosti a rodičů dětí ze ZŠ Lupáčova, po tragické smrti malé Anežky na křižovatce Lupáčovy s Prokopovou ulicí téměř před 5 lety a je první z dvou velkých stavebních akcí, jejichž cílem je zklidnění oblasti kolem Lupáčovy ulice.

V průběhu zpracování projektu zklidnění před ZŠ Lupáčova se ukázalo jako nevyhnutelné spojit jeho realizaci s další stavební akcí - rekonstrukcí přilehlé křižovatky Ondříčkova - Táboritská. Hlavní město zde naplánovalo výměnu světelné signalizace, na straně TSK však absolutně chyběla vůle k logickému kroku využít příležitost a výměnu semaforů spojit s dalšími stavebními pracemi, které by navázaly na akci v Lupáčově a daly by celé křižovatce s Táboritskou novou lepší podobu. Pro veškeré stavební práce na křižovatce proto bylo nezbytné alokovat prostředky z rozpočtu Prahy 3. K dopravním projektantům jsme poté přiobjednali architekty (atelier A05), kteří se postarali o to, aby křižovatka byla zároveň i kvalitním veřejným prostorem.

Řešení, které vidíte na dvou obrázcích níže, jsou výslednicí náročných diskusí a požadavků městské části, TSK, Hlavního města, Institutu plánování a rozvoje, Policie ČR, odboru dopravy, památkářů, ale i vedení a zástupců rodičů ZŠ Lupáčova, nebo požadavků Hotelu Olšanka. Do diskuse o podobě akce se zapojilo také sdružení Pražské matky, které se věnuje projektům bezpečných cest do škol.

Projekt č.1: rekonstrukce křižovatky Táboritská – Ondříčkova

Záměrem nebylo postavit pouze technickou dopravní stavbu, mojí ambicí bylo také zlepšení veřejného prostoru tak, aby se jím lépe a bezpečněji procházelo. Architekti A05 navrhli novou podobu veřejného prostranství před Bezovkou, které vznikne zrušením samostatného odbočovacího pruhu z Táboritské. Prostranství zkrášlí dva nové stromy, místo k posezení a trvalkové záhony. Přechody pro chodce budou doplněny o dělicí ostrůvky. Součástí je také kompletní výměna světelné signalizace.

taboritska

(po kliknutí na obrázek se otevře v plném rozlišení)

Projekt č.2: zklidnění dopravy před ZŠ Lupáčova

Parkoviště mezi hotelem Olšanka a základní školou nahradí parkoviště vyhrazené pouze pro nasednutí a vysednutí rodičů a žáků školy (tzv. kiss and ride/K+R). To je třeba zřídit kvůli neúnosné situaci, která vzniká před školou každé ráno. Velký nával aut rodičů komplikují ještě parkující autobusy hotelu Olšanka. Celý prostor křižovatky s Chelčického ulicí bude zvednutý na úroveň chodníku, což zpomalí projíždějící auta a vyhneme se tím instalaci montovaných zpomalovacích prahů. Před samotnou ZŠ se podaří vysadit dva javory.

Projekt myslí i na cyklisty, Ondříčkovou a Lupáčovou ulicí totiž vede hlavní cyklotrasa A421. Počítá se proto s vyhrazením prostoru pro protisměrný pohyb cyklistů Lupáčovou včetně signalizace pro průjezd křižovatkou do Ondříčkovy.

 Lupáčova

Další součástí akce je i propojení Chelčického ulice s ulicí Prokopovou s přikázaným odbočením doprava zpět na Olšanské náměstí. Pokud v budoucnu dosáhneme stejného opatření i níže na křižovatce Prokopova – Rokycanova, projede Lupáčovou ulicí každý den o několik set aut méně. Mnoho řidičů tudy totiž pouze projíždí a krátí si cestu.

Prokopova 

Studii okružní křižovatky Prokopova - Rokycanova, kterou městská část zadala, bohužel odmítli představitelé TSK využít. Od tragické smrti malé Anežky uplynulo již téměř 5 let, místo však na zásadní zlepšení stále čeká.

Nový přechod Ondříčkova - Bořivojova

Další akcí, kterou městská část připravila pro tento rok je vybudování nového přechodu pro chodce na křižovatce Ondříčkova – Bořivojova. Rozlehlou a nepřehlednou křižovatku chodci často přebíhají. Přechod, který zde dlouhodobě chybí, bude doplněn dělícím ostrůvkem, stejně jako na dalších místech v Ondříčkově. Součástí akce je i vysazení chodníků a zvětšení pochozích ploch.

 Chelčického

Městská část v tomto roce investuje do zvýšení bezpečnosti chodců kolem 18 milionů korun. Skutečně investuje, nejen schválí do rozpočtu, jak to provedla pro rok 2012 ODS, aniž by měla připravené k realizaci projekty a schválená stavební povolení. Alokované prostředky tehdy nebylo za co utratit.

Aby bylo co dělat i do budoucna, zahájili jsme pro příští roky přípravu dalších akcí. Prioritou bude úprava okolí tramvajových zastávek Olšanské náměstí a opatření ke zklidnění ulice Jana Želivského. To jsou místa, která vítězí ve statistikách dopravních nehod s chodci. Jak budou vypadat konkrétní řešení, si zatím nedovolím odhadovat. Každá dopravní stavba totiž naráží na překážky a složitá jednání s TSK, hlavním městem, Policií ČR a dalšími orgány státní správy, jejichž nesouhlas dokáže dobrá řešení často zastavit nebo obrátit v kompromis, se kterým nakonec není spokojený skoro nikdo.
  
 


Související články

Dívka (9 let) zemřela pod koly náklaďáku

Záchranáři se ji snažili zachránit padesát minut. Neúspěšně. Na křižovatce ulic Prokopova a Rokycanova ji srazil nákladní automobil. Ani okamžitá pomoc záchranářů ji zpět k životu nepřivedla. Město nechalo odbrousit 78 přechodů jako příspěvek k větší plynulosti provozu. Výsledek je tady. Od ledna v Praze zahynulo už dvanáct chodců.pokračování

Smrt děvčátka zůstala bez odezvy od radnice

Malá Anežka (8) zemřela na přechodu pod koly náklaďáku několik desítek metrů od radnice, ale úprav pro větší bezpečnost chodců se tragická křižovatka nedočkala. Její otec Bradley Walker se mezitím odstěhoval s manželkou a malým synkem do Holešovic, aby neměl ten osudný přechod denně na očích. K půlročnímu výročí nehody uspořádalo 21. května O.s. Pražské ...pokračování

Bezpečné cesty do školy tentokrát v ZŠ Lupáčova

V ZŠ Lupáčova proběhlo prezentace projektu žáků školy "Bezpečné cesty do školy". Rodičům, lidem z různých indtitucí jako Odbor dopravy MČ P3, MHMP a dopravní policie byl předveden první koncept budoucích úprav v okolí základní školy. pokračování

Rok od nehody - výsměch radnice rodičům Anežky

19. listopadu 2010 uběhne rok od zbytečné smrti osmileté školačky Anežky, kterou na místě zabilo nákladní auto při její cestě ze školy domů. Vozidlo odbočovalo z Prokopovy ulice na stavbu garáží do Rokycanovy ulice a děvčátko srazilo přímo na přechodu pro chodce. Anežce nepomohlo, že přecházela na zelenou. Přesto, že v bezprostředním okolí této nebezpečné ...pokračování

Pražské matky předaly dopravní studii do rukou MČ Praha 3

Občanské sdružení Pražské matky pracovaly po tragické nehodě malé Anežky s dětmi ze školy Lupáčova na nápravě nebezpečných dopravních poměrů v okolí ZŠ. Vzniklé návrhy od dětí převzali dopravní projektanti a za peníze MHMP z programu Besip zhotovili technickou dokumentaci úprav. Tato dokumentace byla předána MČ Praha 3. Nyní záleží na tlaku veřejnosti, aby ...pokračování

Cyklostojany na Praze 3 - kdy, kde, kdo?

Cyklistice v Praze 3 brání nejen špatné počasí, ale i málo bezpečných cyklotras, cyklopruhů a cyklostojanů. Zatímco parkování aut v cyklopruzích se stává normou, situace se stojany se lepší. Kde je již najdete a kde se jejich instalace chystá? pokračování

Bilancování akce Bezpečná cesta do školky

Na podporu bezpečné pěší dopravy při cestě se svými dětmi do školky vymysleli v roce 2010 rodiče z Prahy 3 anketu mapující trasy chodců. Inspirací jim byl projekt Pražských matek zaměřený na bezpečnost v okolí škol. Anketu Bezpečná cesta do školky pak rodiče provedli s pomocí dobrovolníků ze Strany zelených P 3 v září 2010 před jedenácti školkami. pokračování

Proměny Olšanského náměstí

Zahledíte-li se na staré fotky Olšanského náměstí a nejste pamětník, máte problém zorientovat se v prostoru. V důsledku rozsáhlých bouracích prací v 70. a 80. letech je dnešní Olšaňák k nepoznání. Následující text vzniknul jako snaha o pochopení dřívějšího fungování Olšanského náměstí. Budu rád, když diskuzi pod článkem doplníte osobní vzpomínkou ...pokračování

Křižovatka Želivského/Jeseniova marně čeká na úpravu

Přinášíme dopis občanů z domu u křižovatky Želivského/Jeseniova. Četné nehody zaviněné odpočujícími řidiči je vyburcovaly k volání po nápravě. Zatím však marně. Tato křižovatka ulic spadá pod Odbor dopravních aktivit Magistrátu steně jako celá Želivského ulice. Je však na území P3 a zranění, či smrt hrozí našim občanům. Úprava měla proběhnout v ...pokračování
reklama