Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Cenzura v Radničních novinách MČ Praha 3 ?

NázoryMgr. Simeon Popov, TOP 09: Cenzura v Radničních novinách MČ Praha 3 ?

Nedávno jsem se zde dočetl, že Redakční rada Redakčních novin MČ Praha 3 cenzuruje obsah tohoto periodika. Musím konstatovat, že opět jde o účelové a jednostranné tvrzení a sdělení. Ani v tomto případě mne to vůbec nepřekvapuje. Navrhl jsem pozastavit oba články (pana Ing. Mgr. Miroslava Pocheho a pana Ondřeje Ruta), jelikož se domnívám, že nejsou dostatečně podloženy fakty. Jde o články, které vyjadřují vesměs domněnky.

 

 

Na zřeteli musíme mít trojí odpovědnost:

1) primárně autorů
2) pak Redakční rady
3) a nakonec vydavatele, MČ Praha 3.

Kolegy Ing. Mgr. Miroslava Pocheho a kolegy Bc. Matěje Stropnického jsem se dotázal, zda si ověřili jaký právní dopad, by mohlo mít zveřejnění těchto článků. Bohužel mi na tuto otázku nebylo odpovězeno, pouze jsem byl osočen, že bráním zveřejnění názorů. Zdvořile jsem požádal oba pány, zda by bylo možné předložit právní stanovisko, že zveřejnění nebude mít žádný negativní dopad na MČ Praha 3. Pokud bude Redakční radě pozitivní právní stanoviska předložena, bude Redakční rada obsah znovu projednávat. Radniční noviny jsou financovány z rozpočtu MČ Praha 3 a proto by měly sloužit pouze obyvatelům Prahy 3 a neměl by být zde žádný prostor pro spekulace, nepodložená tvrzení, prospěchářství jednotlivců či skupin, nepřípustné napadání, resp. obviňování jiných subjektů, šíření poplašných správ nebo dokonce urážky, tj. Radniční noviny by měli respektovat Statut RN MČ Praha 3 (viz. příloha k tomuto článku).
Striktně odmítám, že se jedná o cenzuru. V Redakční radě jsou zastoupeny všechny politické strany, mají rovný přístup k informacím, může se zde každý svobodně vyjadřovat, jsou činěna ze zasedání Redakční rady zápisy a asi 3x jsem zdůraznil, že každý může přispívat články do Radničních novin, pokud bude dodržen Statut RN MČ Praha 3. Důkazem, že v Radničních novinách není cenzura, je i fakt, že v minulém čísle byly zveřejněny všechny články o Nákladovém nádraží, které byly předloženy a bez úprav.

Statut RN MČ Praha 3 ve formátu DOC

 


Související články

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Názory
Dne 12.4.2011 v 15:00 h bylo zahájeno mimořádné zasedání ZMČ Praha 3, a to z iniciativy 13 členů zastupitelstva MČ Praha 3 z řad opozice. Od práce opozice /konkrétně od sdružení Žižkov (nejen) Sobě/ jsem neočekával mnoho, avšak v tento den jsem byl skutečně zaskočený. Proč píši, že jsem neočekával mnoho ? Protože za posledních pět měsíců jsem byl svědkem, ...pokračování

5 + jeden omyl zastupitele Popova

Názory
Zastupitel TOP 09 Simeon Popov není předsedou redakční rady Radničních novin náhodou. Je totiž zdatným pisatelem. Zcela v souladu se způsobem práce s fakty v současných Radničních novinách ovšem v jeho textech převažují lživé informace. Kvůli politické korektnosti je nazývejme omyly. Tady je vyvracíme...pokračování

Co se v Radničních novinách nedočtete aneb O záměru společnosti Ortenaria

Nabízíme čtenářům Kauzy 3 cenzurovanou část květnového vydání Radničních novin. Redakční rada v březnu schválila návrh zastupitelky za TOP09 Světlany Škapové, aby se květnové číslo RN věnovalo záměru společnosti Ortenaria vystavět vedle žižkovského Central Parku další developerský projekt. Dubnového jednání redakční rady se již zastupitelka Škapová ...pokračování
reklama