Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Politická kultura

NázoryMgr. Simeon Popov, TOP 09: Politická kultura

Musím konstatovat, že naše politická kultura, obecně (hlavně na parlamentní úrovni), je na samotném dně. Pletichy, strategické hrátky, korupce, nedůvěra, manipulace, prospěchářství, lži apod. To je jen zlomek negativ, které mně právě napadají. Dne 27.04.2012 se uskutečnilo společné neformální jednání zastupitelů MČ Praha 3, tj. z členy ODS, TOP09, ČSSD, KDU-ČSL, Zelení. První obdobná schůzka se konala již v dubnu 2011. Cílem bylo se dozvědět, zda reprezentanti těchto politických stran jsou vůbec schopni společně se sejít, sednout si za jeden stůl a v klidu diskutovat. Dalším krokem by mělo být zjištění, zda jsou strany schopni společně pracovat na některých meritorních záměrech. Domnívám se, že ikdyž jde o značně idealistickou představu, tak schopnost a ochota diskutovat je snad to nejzákladnější a k ničemu nezavazující. Záleží ovšem na tom, zda tyto politické strany mají obdobné cíle a záměry, kterých chtějí na MČ Praha 3 dosáhnout, zda zvolí stejné prostředky a hlavně pro koho tak chtějí činit. Bohužel zatím to vypadá, že cestu k společné komunikaci hledají někteří obtížně.

 Témata schůzky byly:

- budoucnost obchodních společností přímo nebo nepřímo ovládaných Radou MČ Praha 3 a jejich personální obsazení v statutárních orgánech
- způsob regenerace domů ve vlastnictví MČ P3
- budoucí rozpočty a investice (v horizontu 5 let) MČ Praha 3
 
Ze setkání nevzešli žádná řešení ani úmluvy. To ani nebylo cílem! Došlo k výměně názorů na výše uvedená témata a schůzka byla ukončena po 100 minutách. Jednání probíhalo v umírněné atmosféře, se snahou ke konstruktivní diskusi. Bude-li vůle pro pokračování v diskusích, tak další schůzky by měli následovat.  
Při organizaci výše uvedené schůzky se mi nejednalo o vytvoření jednoho velkého šťastného spolku, spíše se mi jedná o to, aby reprezentanti těchto politických subjektů byli schopni spolu alespoň mluvit a diskutovat, bez osočování a urážek, jak jsme toho svědky na zasedáních ZMČ Praha 3. Naše chování by mělo být slušné a korektní, jsou to přeci jenom zástupci voličů (celkem 36, počítám-li i sebe), kteří by měli být zosobněním těch nejryzejších hodnot. Nedůvěra občanů, resp. nechuť k politice pramení i ze samotného chování politiků. Změny by měli přicházet hlavně nejdříve z nejnižší politické úrovně, tj. komunální. Je nezbytně nutné doplnit nedostatky v naši politické kultuře!

Související články

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Upřesňující zpráva o činnosti některých členů Zastupitelstva MČ Praha 3

Názory
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek pana Bc. Matěje Stropnického uveřejněného na těchto internetových stránkách dne 28.1.2010, a to hlavně na část, která se týká i mé osoby, jelikož jsem byl jmenován předsedou Redakční rady MČ Praha 3. Jde zejména o část, vztahující se na Statut Radničních novin MČ Praha 3.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Změna na žižkovské radnici se nekoná ?

Názory
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek zveřejněný dne 18.2.2011 panem Michalem Konvičkou. Musím konstatovat, že je mi líto, když někdo píše tímto stylem a ptám se sám sebe zda je to tím, že jde o deficit informací nebo neznalost či snad populismus.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Zpráva z jednání Redakční rady MČ Praha 3

Názory
Dovoluji si touto cestou informovat v krátkosti o průběhu dalšího jednání Redakční rady MČ Praha 3. Přibližně před 40min. bylo ukončeno v pořadí třetí jednání Redakční rady. Musím konstatovat, že po přijetí Statutu Radničních novin MČ Praha 3 a přijetí Jednacího řádu Redakční rady (k přijetí došlo dnes po navržených změnách), jednání probíhalo již ...pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Názory
Dne 12.4.2011 v 15:00 h bylo zahájeno mimořádné zasedání ZMČ Praha 3, a to z iniciativy 13 členů zastupitelstva MČ Praha 3 z řad opozice. Od práce opozice /konkrétně od sdružení Žižkov (nejen) Sobě/ jsem neočekával mnoho, avšak v tento den jsem byl skutečně zaskočený. Proč píši, že jsem neočekával mnoho ? Protože za posledních pět měsíců jsem byl svědkem, ...pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Cenzura v Radničních novinách MČ Praha 3 ?

Názory
Nedávno jsem se zde dočetl, že Redakční rada Redakčních novin MČ Praha 3 cenzuruje obsah tohoto periodika. Musím konstatovat, že opět jde o účelové a jednostranné tvrzení a sdělení. Ani v tomto případě mne to vůbec nepřekvapuje. Navrhl jsem pozastavit oba články (pana Ing. Mgr. Miroslava Pocheho a pana Ondřeje Ruta), jelikož se domnívám, že nejsou dostatečně ...pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Reakce na článek "90 let vodních skautů na Žižkově"

Názory
Bohužel, musím opět zareagovat (i když jsem na dovolené) na další z článků, resp. informace, které opakovaně záměrně prezentují jenom část údajů. Budu velice stručný.pokračování

Ohrožený druh – politik... Kolik mají politické strany v Praze 3 členů? (Aktualizováno)

Poslední průzkumy veřejného mínění hovoří jasně. Důvěra v politický systém a politiky klesá. Pod pojmem straník si hodně z nás představí zarytého bolševika, nebo zkorumpovaného politika moderního střihu. Svůj podíl na tomto pohledu na svět mají nejen sami politici a investigativní média, ale i nepřeberné množství občanských organizací, které upozorňují na ...pokračování

Ing. Světlana Škapová, TOP 09: Nebuďme skeptičtí

Názory
Z článku pana Ruta, Central Park se rozroste s podporou radnice, lze odvodit odpovědnost TOP09 na rozšíření developerského projektu Central Park směrem ke kopci Parukářka. Tento pohled bych ráda upřesnila.pokračování
reklama