Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Reakce na článek "90 let vodních skautů na Žižkově"

NázoryMgr. Simeon Popov, TOP 09: Reakce na článek "90 let vodních skautů na Žižkově"

Bohužel, musím opět zareagovat (i když jsem na dovolené) na další z článků, resp. informace, které opakovaně záměrně prezentují jenom část údajů. Budu velice stručný.

 

 

 

 

Kolega Bc. Matěj Stropnický si určitě bude pamatovat na náš rozhovor ze dne 27.6. (po jednání Redakční rady) a pak na e-maily ze dne 30.6. a 4.7. Pro jistotu budu rekapitulovat:

- kolega Bc. Matěj Stropnický dne 27.6. obdržel ode mne informaci, že mi paní Ing. Světlana Škapová dne 21.6. zaslala e-mail, který ji odeslal pan David Svoboda, naneštěstí jsem na tento e-mail nestihl odepsat; pan David Svoboda je iniciátorem článku "90 let vodních skautů na Žižkově",

- pan Svoboda mi článek nikdy přímo nezasílal,

- panu Bc. Matěji Stropnickému jsem přislíbil, že mu článek zašlu, tak jsem i 30.6. učinil,

- článek pana Davida Svobody byl zveřejněn v č. 7-8 Radničních novin na str. 8,

- zda došlo ke korekci textu článku se souhlasem autora nebo nikoli, jsem se e-mailem dotazoval pana Davida Svobody, odpověď jsem ještě neobdržel.

Činit tedy opět závěry, že došlo k cenzuře, není na místě, tak jako v předešlých případech!

Rovněž by mne zajímalo, zda kolega ve své horlivosti poukázat na nepravosti a diktaturu, která "panuje" na Radnici MČ Praha 3, se stihl ze slušnosti dotázat autora, zda bude souhlasit se zveřejněním článku jinde než v Radničních novinách ? Asi by pan David Svoboda souhlasil, avšak ...

Na závěr bych kolegu Bc. Matěje Stropnického chtěl zdvořile opětovně požádat, pokud bude mít na jednáních Redakční rady výhrady k práci šéfredaktora pana Jana Sotony nebo dokonce k práci Redakční rady, aby s sebou vždy přinesl všechny relevantní materiály, čímž by byla zajištěna věcnost argumentace. Je na škodu, když všechny výtky zůstávají v rovině "jedna paní povídala". Dalším neduhem je, že se o podrobnostech údajné „cenzury“ dozvídáme, např. na kauze3 a nikoli na osobních setkáních pracovní skupiny zastupitelů, tedy na Redakční radě. Mnohdy ovšem tyto podrobnosti jsou v rovině dojmů než faktů. 

Achillovou patou Žižkov (nejen) Sobě je sám pan Bc. Matěj Stropnický, který je výborným řečníkem a možná i pisatelem, avšak chybí mu důslednost a výsledky v práci na MČ Praha 3. Proč právě tyto dva faktory, protože jakkoli se kolega snaží něčeho dosáhnout, tak vše ztroskotá na jeho nedbalé přípravě, chabé argumentaci, nedostatečných informacích a absenci podkladů. Vzbuzuje pouze emoce, a to někdy nestačí! Dialog jsme, pane kolego již otevřeli, pokračujme v něm! Osobní invektiva jsou pouze v neprospěch obyvatel Prahy 3.

 

Související články

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Změna na žižkovské radnici se nekoná ?

Názory
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek zveřejněný dne 18.2.2011 panem Michalem Konvičkou. Musím konstatovat, že je mi líto, když někdo píše tímto stylem a ptám se sám sebe zda je to tím, že jde o deficit informací nebo neznalost či snad populismus.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Zpráva z jednání Redakční rady MČ Praha 3

Názory
Dovoluji si touto cestou informovat v krátkosti o průběhu dalšího jednání Redakční rady MČ Praha 3. Přibližně před 40min. bylo ukončeno v pořadí třetí jednání Redakční rady. Musím konstatovat, že po přijetí Statutu Radničních novin MČ Praha 3 a přijetí Jednacího řádu Redakční rady (k přijetí došlo dnes po navržených změnách), jednání probíhalo již ...pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Názory
Dne 12.4.2011 v 15:00 h bylo zahájeno mimořádné zasedání ZMČ Praha 3, a to z iniciativy 13 členů zastupitelstva MČ Praha 3 z řad opozice. Od práce opozice /konkrétně od sdružení Žižkov (nejen) Sobě/ jsem neočekával mnoho, avšak v tento den jsem byl skutečně zaskočený. Proč píši, že jsem neočekával mnoho ? Protože za posledních pět měsíců jsem byl svědkem, ...pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Cenzura v Radničních novinách MČ Praha 3 ?

Názory
Nedávno jsem se zde dočetl, že Redakční rada Redakčních novin MČ Praha 3 cenzuruje obsah tohoto periodika. Musím konstatovat, že opět jde o účelové a jednostranné tvrzení a sdělení. Ani v tomto případě mne to vůbec nepřekvapuje. Navrhl jsem pozastavit oba články (pana Ing. Mgr. Miroslava Pocheho a pana Ondřeje Ruta), jelikož se domnívám, že nejsou dostatečně ...pokračování

90 let vodních skautů na Žižkově

Na pozemcích pod Parukářkou je nádherný areál pro děti, který využívá hned několik skautských středisek. Nekomerční postavení Junáka nemá ale na růžích ustláno. Bohužel v poslední době se právě poloha střediska může stát pro Junák osudnou a stále sílí tlak na vystěhování skautů z pod Parukářky a ze Žižkova. Bohužel zmínka o těchto tlacích byla ...pokračování
reklama