Diskuse

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Změna na žižkovské radnici se nekoná ?

Vložit nový příspěvek

Re: Re: Re: Re: Ajaj

4.3.2011 10:56 vložil Matěj Stropnický

Dobrý den,
musím říct, že pisatel pod zkratkou Nemo pozoruhodně rekapituluje důvody, jimiž TOP i mně obhajovala svůj vstup do koalice s kmotry z ODS: že prý ŽNS chtělo privatizovat za čtyři nebo pět tisíc / m2, že se někteří opoziční zastupitelé v minulém období neúčastnili práce v zastupitelstvu, že je náš program úzce zaměřen na bydlení.
Tak trochu reality do toho, prosím:
1/ náš program http://praha3.zeleni.cz/1995/clanek/volby-2010---mame-plan-pro-prahu-3/ vůbec nemluví o částkách, ale o změně pravidel a o tom, v čem by měla spočívat. Strašení "nízkými, nereálnými cenami", je zcela účelové.
2/ účast na zastupitelstvu ze strany zastupitelů SZ se v poslední fázi minulého volebního období odvíjela od toho, že hlasování 21 zástupců za ODS vedlo vždycky a nerozlomně k témuž výsledku: nikdy neprošel žádný opoziční návrh. To, že jsme svou činnost brali odpovědně, jsme myslím prokázali změnou taktiky: přesunuli jsme svou činnost ze zastupitelstva, kde nebylo ničeho možné dosáhnout, na ulici, kde jsme se věnovali organizování petic, činnosti v občanských sdružení a informování o poměrech. Dostatečným důkazem o tom, že tato práce měla větší smysl mi byl náš výsledek ve volbách.
3/ pro toho, kdo si náš program, bezkonkurenčně (teď bez ohledu na to, zda s ním souhlasíte) nejkonkrétnější ze všech kandidujících uskupení, přečetl, znovu přikládám odkaz: http://praha3.zeleni.cz/1995/clanek/volby-2010---mame-plan-pro-prahu-3/ , nemůže nic podobného, jako Nemo, tvrdit. Ostatně neméně než bydlení, jsme se i v kampani i nyní věnovali investicím a hrozícím stavbám typu lávky mezi Vítkovem a Parukářkou, ústupového bydlení na Pražačce, zbourání Nákladového nádraží Žižkov, zástavbám na Parukářce atd. Takže ani tento argument není podložen.
To jen pro doplnění.
A závěrem krátká poznámka k nové koalici za mne: já změnu vidím a souhlasím i s tím, že je příliš brzo na to hodnotit výsledky. To by nebylo úplně spravedlivé. Snad jedině tendenci. A ta je podle mne dvojí: 1/ část TOP 09 se snaží, ta poctivější, méně zkušená její část, 2/ většina TOP 09 se ale stává součástí provozu Hurdistánu, někdy nechtěně, nevědomky, stále častěji ale s úlevou, je to prostě jednodušší. Konkrétněji se to ale pokusím shrnout ještě o něco později ve vlastním textu.
Závěrem: Uznávám rád, jak píše pan Popov, že to byla TOP 09, kdo prosadil účast opozice ve všech orgánech zastupitelstva a rady. Také si ale myslím, že to má být samozřejmé, byť i na Praze 3 nebylo, což onu "zásluhu" poněkud vrací do přiměřenějších mezí.

S pozdravem

Matěj Stropnický
zastupitel ŽNS

P.S.: Je nehynoucí zásluhou Kauzy3, že zde provozuje tyto stránky a vyvíjí i další činnost. Velmi dík!


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama