Mohli jsme mít školku, máme sklad

NázoryMohli jsme mít školku, máme sklad

Radnice platí za ostrahu objektu zrušené MŠ Buková stejně, jako platila za její provoz.

Ani hlasité protesty rodičů nezabránily zastupitelstvu třetí městské části, aby v červnu definitivně zrušilo mateřskou školku v Bukové ulici a organizačně ji sloučilo se sousední základní školou Jarov. Podle odůvodnění radních bude opuštěný objekt školky sloužit jako sklad této základní školy. Ředitel ZŠ Jarov, Stanislav Šebl, musel být tímto rozhodnutím zastupitelstva zřejmě dost zaskočen, o poskytnutí skladových prostor totiž vůbec nežádal a dosud není jasné, co že bude vlastně v bývalé školce skladovat. Cena, kterou začala radnice za ostrahu objektu platit, však nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o velmi cenný materiál. 

Podle oficiálně zveřejněné objednávky zaplatí Úřad městské části za ostrahu opuštěného objektu školky od 21. 7. Do 31. 10. částku 467 398,80 Kč. To vychází asi na 140 tisíc měsíčně, což je částka stejná jakou dosud městská část každý měsíc přispívala na chod mateřské školky. Mohli jsme mít školku, máme sklad – cenu ale platíme pořád stejnou. 

Radniční noviny a místostarostové odpovědní za školství se každoročně chlubí, že Praha 3 dokáže ve školkách umístit všechny děti, které k 1. 9. daného roku dosáhly věku 3 let. Je pravda, že v jiných městských částech není tento stav ani zdaleka samozřejmým. Vychloubání radnice však zastírá pozadí celého problému. Ve třídách mateřských škol je na výjimky systematicky umisťován nadměrný počet dětí (28 namísto normového počtu 24). Několik tříd školek radnice zřídila v nevyhovujících prostorách základních škol. Přes stovku žadatelů o místo ve školce nebylo letos uspokojeno, přestože většina z jejich dětí dosáhne tří let ještě v tomto roce. To je situace, ve které si rušení školek dovolit prostě nemůžeme. 

O tom, že se v MŠ Buková pro příští rok už nevypíší zápisy, rozhodla počátkem roku starostka Vladislava Hujová spolu s radní pro školství Jaroslavou Sukovou (obě TOP09). Poté následovalo ještě několik rozhodnutí rady a zastupitelstva, už tento s nikým neprojednaný a pro všechny překvapující krok však znamenal faktickou likvidaci fungující a oblíbené mateřské školky. 

Starostka Hujová obhajovala svůj postup tím, že je třeba využít jedinečné šance, nerozbíjet dětský kolektiv a přesunout ho jako celek z Bukové do nově otevřené školky v ulici Na Chmelnici. To se však nakonec nestalo, rodiče nová školka nenadchla a většinu dětí poslaly tam, kam odešly pracovat vychovatelky z Bukové, do MŠ Na Vrcholu. Podle starostky bylo objekt třeba rychle uvolnit také proto, aby bylo možné začít stavět nové jeselské zařízení, jehož vybudování si nové vedení radnice pro toto volební období předsevzalo. Na první pohled to je ušlechtilý záměr, dosud však vůbec nepřipravený a nepromyšlený. Stavět velkokapacitní zařízení pro děti mladší tří let na úplném okraji Prahy 3 není dobrý nápad. Kapacity pro tyto děti je třeba navyšovat postupně a plošně. Školský zákon dnes umožňuje do mateřské školky přijímat i děti mladší tří let a řada MŠ to už dělá.   

Od počátku je jasné, že dřív jak v roce 2017 se v Bukové stavět nebo rekonstruovat nebude. Radnice má k dispozici zatím pouze dvě architektonické studie a sama není schopná rozhodnout, jestli je lepší objekt školky rekonstruovat a rozšířit nebo zbourat a postavit objekt nový. Trapným důkazem bezradnosti je konstatování radních z červnového zastupitelstva, že podrobnější dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována pro obě varianty. Pro jistotu.    

Zrušení MŠ Buková od začátku hlasitě obhajuje pouze starostka Hujová, koaliční partneři z ČSSD a ODS většinou říkají, že problematice nerozumí nebo se vymlouvají, že není v jejich kompetenci. Radní pro školství Suková k věci mlčí, na jednáních zastupitelstva za sebe nechá mluvit starostku, nebo se jich ze zdravotních důvodů vůbec neúčastní. 

Naše snaha o záchranu školky tak od začátku narážela na hradbu nezájmu a neochoty k diskusi. Čas na dodatečné vypsání zápisů v červnu ještě byl. Mohli jsme mít školku, máme sklad a nevíme k čemu. Absurdní je, že současnou situaci způsobila strana, která v roce 2009 vznikla s cílem prosazovat rozpočtovou odpovědnost. Doufám, že se rozhodnutí, jako bylo to o zrušení MŠ Buková, u nás na Žižkově nestanou Tradiční, s Odpovědností a Prosperitou totiž nemají vůbec nic společného.  

reklama