Na symbolickou podporu od radnice nedosáhne téměř nikdo

NázoryNa symbolickou podporu od radnice nedosáhne téměř nikdo

Pro zmírnění dopadů jednostranného zvýšení deregulovaného nájemného schválilo zastupitelstvo Prahy 3 v září kompenzační sociální program. Podpora od Prahy 3 bude ale jen symbolická a dosáhne na ní jen velmi úzká skupina lidí s velmi nízkými příjmy a velmi malým bytem. Přinášíme nezveřejněnou tabulku pro nárok na podporu.

Od počátku příštího roku budou mít lidé nejvíce postižení zvýšením nájmů nárok na slevu, nebo na přímou finanční podporu (platí pro nájemníky u soukromých majitelů). Strana zelených považuje postupnou deregulaci nájemného a adresnou sociální podporu bydlení za správnou cestu. Ke schválenému programu však máme vážné výhrady.
Koeficienty stanovující hranice pro nárok na podporu jsou příliš přísné, ať už se jedná o hranici přiměřené velikosti bytu nebo hranici úhrnných čistých příjmů domácnosti. Radnice sice zveřejnila celý text sociálního programu v Radničních novinách, s tím nejzajímavějším – tabulkou hraničních úrovní pro nárok na podporu – se však nepochlubila.

Co z této nezveřejněné tabulky vyplývá, ukazují následující dva modelové příklady:

Tříčlenná rodina žije v pronajatém bytě o velikosti 65 m2. Matka je na mateřské dovolené, otec vydělává. Aby tato domácnost měla nárok na příspěvek na bydlení, musí být součet čistých příjmů členů domácnosti (včetně dávek státní sociální podpory) nižší než 20 586 korun. Příspěvek udělovaný městskou částí má obecně činit sumu, která dorovná čistý příjem domácnosti do výše zmíněné hranice. Pokud by tedy úhrnný příjem domácnosti činil například 19 586 korun, což je na tříčlennou rodinu dost málo, dostala by od Prahy 3 rovný tisíc korun za měsíc. Naše modelová rodina však nedostane nic, protože podle schválených tabulek bydlí v příliš velkém a nepřiměřeném bytě. Pokud by chtěla podporu dostat, musela by radnici požádat nejprve o menší byt. No a když bydlí rodina u soukromníka, tak má jednoduše smůlu.

Druhý modelový příklad:

Osamělý důchodce pobírající důchod 9 700,- obývá 45 metrový byt. Po zvýšení nájemného na 95 korun za m2 bude holý nájem činit 4275,-, připočteme cca 2 500,- poplatky za topení, elektřinu a další služby a dostaneme se na 6 775,-. Hranice pro nárok na příspěvek v jednočlenné domácnosti činí 10 293,- Rozdíl, mezi příjmem důchodce a touto hranicí tedy činí 593 korun. Avšak 45 metrů je podle tabulek příliš velký byt pro jednu osobu a tato částka se proto pokrátí čtyřmi. Důchodce tak od Prahy 3 dostane příspěvek 148 korun. Pokud bydlí v bytě větším jak 50 metrů nebo pobírá důchod větší jak 10 293, pak nemá nárok na žádný příspěvek.

Nový sociální program Prahy 3 pro kompenzaci uvolňování deregulovaných nájmů vypadá na první pohled velmi záslužně. Při jeho bližším studiu bych však byl spíše pro, aby se Praha 3 vydala cestou jiných městských částí, které se kvůli ekonomické krizi rozhodly nájemné v příštím roce vůbec nezvyšovat.
 

Jak přesně se zvýší nájem, zjistíte v tabulce, která je nezveřejněnou přílohou usnesení Rady o jednostranném zvýšení nájemného z obecního bytu zde

Celý text tohoto sociálního programu včetně tabulky kritérií pro přidělení podpory je zde.
 

reklama