NÁZOR: Rekonstrukce Husitské a Koněvovy - hlavně rychle

NázoryNÁZOR: Rekonstrukce Husitské a Koněvovy - hlavně rychle

Obyvatelé Žižkova už několik let s nadějí a netrpělivostí čekají na rekonstrukci ulic Husitské a Koněvovy. V tradiční pražské obytné zástavbě bychom těžko hledali jinou ulici, která je tak zanedbaná a negativně zatížená dopravou. Hlavní město chystá na rekonstrukci vyčlenit přes 200 mil. Kč, na stavbu jsou již vydána 2 územní rozhodnutí. Praha 3 se před rokem rozhodla podobu rekonstrukce vylepšit, za studii úprav utratila 2,3 mil. Kč. Uběhl rok a tato investice vyšla do prázdna. Co k tomu vedlo popisuje tento text.

Na podzim 2014 byla vydána dvě územní rozhodnutí (UR), samostatně na Husitskou a Koněvovu ulici. Dokumentaci pro UR zadala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Tomuto kroku bohužel nepředcházela žádná koncepční studie architektonického řešení (jako třeba v případě chystané rekonstrukce Vinohradské). Projekt akcentoval zejména dopravně-technické řešení, aniž se dostatečně zamýšlel nad kvalitou veřejného prostoru a podmínkami pro chodce.

V květnu 2015 na problém upozornila Kauza3, uspořádala veřejnou debatu, na které prezentoval svůj negativní postoj k navržené rekonstrukci i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).  Doporučení IPR tehdy Kauza shrnula takto: „rozšíření chodníků a zúžení jízdního profilu vozovky, snížení počtu parkovacích míst, zkrácení přechodů pro chodce, maximální možné propojení ulice s cyklostezkou podél Vítkova a ideálně také na některých úsecích zasadit stromy, které vstřebávají prach a rozptylují hluk.“

V červenci 2015 vznikla dohoda mezi náměstky primátorky Dolínkem, (pod něhož spadá TSK) a Stropnickým (pod něhož spadal IPR) a MČ Praha 3, podle které žižkovská radnice objedná studii dosud chybějícího architektonického řešení. Tyto úpravy však v zájmu brzké realizace neměly být v rozporu s vydanými územními rozhodnutími. TSK pak slíbilo počkat s objednáním podrobnější dokumentace pro stavební povolení, dokud studii od Prahy 3 neobdrží.

V říjnu 2015 radní pro dopravu Lucie Vítkovská (ODS) studii objednala za 2,3 mil. Kč (!) od architektů Starý a partner s.r.o. V prosinci 2015 byla odevzdána první verze studie, autoři ji prezentovali na dopravní komisi rady MČ Praha 3, poté byla představena na webových stránkách a několik měsíců byly vyhodnocovány připomínky veřejnosti a dalších aktérů. Konečná verze studie pak byla odevzdána v červnu 2016 a městská část ji předala TSK, aby ji využila pro zpracování návazné dokumentace pro stavební povolení.

CHYBIČKA SE VLOUDILA
Vloudila se ale chyba. Autoři studie totiž nesplnili zadání a navrhli takové úpravy, které jsou v rozporu s UR. Radní Vítkovská si toho nevšimla, „hotovou“ práci přejala a nechala zaplatit. Rozporu s UR si přitom autoři studie byli dobře vědomi, potvrdili to na můj dotaz již při prezentaci na komisi pro dopravu v lednu 2016. Studii navrhli v předložené podobě v rozporu s UR proto, že chtěli vyhovět oprávněným požadavkům IPR. Radní Vítkovská studii přesto pustila do veřejného projednání v podobě, v jaké není možné ji realizovat při splnění základního požadavku MČ – nebude narušeno územní rozhodnutí. Byla tak klamána veřejnost, která se vyjadřovala k neproveditelnému návrhu.

CO Z ARCHITEKTONICKÉ STUDIE NELZE PROVÉST?
Ve vydaných UR je napevno stanovena poloha kanalizačních vpustí a sloupů veřejného osvětlení. S nimi nelze hýbat, v důsledku proto nelze pohnout ani s hranou chodníku. Studie Starý a partner doporučila několik významných zlepšení UR: 1) Navrhla rozšířit chodníky na minimální šířku 2m, 2) navrhla realizovat další dva přechody pro chodce, aby bylo možné přejít na křížení s každou ulicí, 3) navrhla přisvětlení přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti. Tyto tři základní úpravy návrhu TSK nejsou realizovatelné bez změny územního rozhodnutí.

Radní Vítkovská si měla potichu posypat hlavu popelem a přimět architekty Starý a partner, aby dopracovali studii podle původního zadání. Jedině na základě zřetelného návrhu proveditelných úprav ulic v souladu s UR je totiž možné odpovědně rozhodnout o tom, zda je pokračování v projektu TSK dobré pro město nebo zda začít od začátku, znovu, lépe a se skutečnou péčí o veřejný prostor.

Namísto dopracování studie Starý a Partner jsme se dočkali nepříliš přehledného vyhodnocení projekční kanceláře DIPO, která pro TSK zpracovává dokumentaci pro stavební povolení. Na jeho základě schválila Rada městské části 26. 9. 2016 usnesení, ve kterém schvaluje rekonstrukci ulic podle vydaných UR. Že lze ze studie zapracovat pouze malou část opatření, vedení radnice nevadí. Před kvalitní rekonstrukcí upřednostnila rychlost, volby budou už za dva roky.


Související články

Diskuze o Husitské a Koněvově: Raději “revitalizace ulice” místo “rekonstrukce vozovky”, zklidnění dopravy si přejí všichni

TSK (Technická správa komunikací) připravila projekt na rekonstrukci vozovky Husitské a části Koněvovy od Ponce k Ohradě, jehož náklady se odhadují na přibližně 100 milionů korun. Husitskou a Koněvovou projede denně v průměru asi 23 tisíc aut, což je zatížení srovnatelné s Ječnou ulicí. Intenzivně využívaná vozovka rychle stárne a ačkoliv se asfalt měnil před ...pokračování
reklama