Názor zastupitele: Farmářské trhy na Jiřáku má provozovat firma bez historie a zkušeností

NázoryNázor zastupitele: Farmářské trhy na Jiřáku má provozovat firma bez historie a zkušeností

Radnice Prahy 3 v gesci místostarosty Alexandra Bellu (ODS) vypsala v říjnu výběrové řízení na provozovatele farmářských trhů na Jiřího z Poděbrad. Současnému provozovateli, spolku Archetyp, vyprší smlouva o provozování trhu koncem roku. Výběrové řízení přesto nebylo nutné provádět – Archetyp s trhy na Jiřáku i v celé Praze historicky začal a dodnes je provozuje v kvalitě, kterou nám může závidět většina městských částí. S výnosem pro městskou část také problém nebyl, Archetyp od roku 2014 platí za provoz trhu 100 tis. Kč měsíčně. Radnice ostatně cenu v této výši v podmínkách soutěže zafixovala a soutěžilo se pouze na kvalitu předložené koncepce. K provedení výběrového řízení nenutila městskou část ani žádná zákonná povinnost nebo vnitřní směrnice. Proč se tedy radnice rozhodla hledat nového provozovatele trhu, který generuje slušné výnosy a výborně funguje a riskovat tím, že o kvalitu, kterou přináší přijdeme?

Když už bylo výběrové řízení vypsáno, měli si jeho autoři především v zadávacích podmínkách pojistit, aby nevyhrál subjekt, který by organizaci trhů pokazil. Na první pohled to skutečně udělali, když stanovili požadavek na doložení 5 referenčních akcí z oblasti gastronomie nebo stánkového prodeje a 5 referencí na pořádání doprovodných akcí. (Přímá zkušenost s farmářskými trhy požadována nebyla.) Dostatečné to však nebylo, jak ukážu dále.

Výběrové řízení vyhrála firma World Production s.r.o., kterou pro účely podání nabídky koupil necelý měsíc před vyhlášením výběrového řízení pan Pavel Franc. Firma ani pan Franc nedisponují žádnými předchozími zkušenostmi a reference doložili prostřednictvím firmy CH Catering s.r.o. jako subdodavatele. Tato firma kromě jiného dlouhé léta poskytuje občerstvení pro jednání zastupitelstva a kulturní akce pořádané žižkovskou radnicí.

O podmínkách plnění prostřednictvím subdodavatele není v zadávacích podmínkách žádná zmínka. Už to byla chyba, radnice měla subdodávky předem vyloučit, bylo přece v zájmu zachování kvality trhu, aby ho provozoval někdo s přímou předchozí zkušeností. V situaci absence předem stanovených pravidel se hodnotící komise rozhodla, že subdodávky umožní a to i přesto, že subdodavatelská smlouva mezi World Production a CH Catering s.r.o. postrádá základní náležitosti – přesný popis, co má subdodavatel pro organizaci trhu zajišťovat a také stanovení odměny, kterou za to má dostat.  Ta je podle smlouvy předmětem samostatné písemné dohody, která nebyla součástí nabídky.

Předmět subdodavatelského plnění je přesně vymezen v příloze č. 1 smlouvy takto:

  • prokázání kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem
  • umožní dodavateli využití vlastních zkušeností a vlastních zaměstnanců při plnění veřejné zakázky

Vágní konstatování o možném poskytnutí „zaměstnanců a zkušeností“ může znamenat, že CH Catering ve skutečnosti nebude dělat nic, nebo si to obě strany smlouvy dosud nestihly rozmyslet. Jediným přesně vymezeným předmětem smlouvy je zakoupení referencí pro účast v soutěži. Takovou subdodavatelskou smlouvu nelze považovat za relevantní pro uznání požadovaných referencí a komise měla takového uchazeče ze soutěže vyloučit. Pokud to neudělala komise, měli to udělat radní městské části, když o zadání zakázky rozhodovali. Zákon tím zřejmě neporušili, pro zachování kvality trhů to ale bylo nutné.

Ještě je čas zatáhnout za záchrannou brzdu. Není přece možné dát jedny z nejúspěšnějších farmářských trhů v republice všanc firmě bez historie a zkušeností.

reklama