Názor zastupitele: Pro příchozí kulinářské hody pro vlastní seniory chlad a tmu?

NázoryNázor zastupitele: Pro příchozí kulinářské hody pro vlastní seniory chlad a tmu?

Máme za sebou další jednání zastupitelstva MČ Praha 3, které proběhlo 20.prosince 2016. Vládnoucí koalice si především schválila rozpočet. Jednání mělo standardní tu více, tu méně chaotický průběh. Opozice nic neprosadila - nebo prosadila ?

    Lze očekávat, že nedávné neveselé volební výsledky všech tří stran, které společně a nerozborně vládnou Praze 3 budou mít vliv na úvahy a jednání členů    ČSSD, TOP 09 i ODS v naší městské části. Asi by se tyto strany měly polepšit. Asi by sociální demokraté měli jednat sociálně a mj. podporovat seniory v jejich potřebách, asi by strany, které se prohlašují pravicovými měly omezovat mrhání veřejnými prostředky… Asi..

       Na zastupitelstvu se mj. diskutovalo o dalším provozování a existence trhů na náměstí Jiří ho z Poděbrad (k tomuto tématu   čtenáře odkazuji na jiné zdroje, než je tento článek, neboť věci se chopili a zabývají jiní a nepokládám za vkusné jim o „jejich“ záležitosti psát) a též se vedla řeč o způsobu, jakým vedení radnice, zejména pak ČSSD  vychází vstříc   aktivitám nezávislých  seniorů na Žižkově. Seniorů, kteří sami po svém chtějí využít svůj čas a jako mnohé další neziskové organizace žádají radnici o podporu. Konkrétně o příspěvek na úhradu   tepla a světla   za prostory, které jim radnice poskytla. 

       Zájmový klub seniorů na Žižkově, který   působí od r. 2015 v nebytových prostorách v Hořanské ulici, rozhodně nemá od počátku na růžích ustláno.  Spolu s nebytovými prostory, které mu radnice umožnila užívat mu byla uložena povinnost hradit energie s užíváním spojené. Členové klubu   vynaložili ze svých vlastních finančních prostředků již desítky tisíc korun na jeho činnost a vybavení a nyní se jim nedostává prostředků na úhradu za energie spojené s provozem klubovny (v mimořádně energeticky náročné budově. )

     Senioři se tedy 15.6.2016 jako k mnozí další obrátili na radnici s žádostí o dotaci na úhradu energií. Bez odpovědi a bez výsledku. Až do jednání zastupitelstva bez reakce.  Pak se začalo diskutovat.
  
    Skoro by to vypadalo, že radnice peníze pro nezávislé aktivní seniory nemá a tak jim peníze dát nemůže. Kam by přišla, kdyby každý žadatel dostal dotaci? S obecními penězi je třeba nakládat uvážlivě!  To jsou pádné argumenty. …Kde nic není, ani senior nic nedostane. Ale !!!.  Naše radnice si mimo jiné právě schválila ve svém rozpočtu na rok   2017 částky na - jak sama uvádí “tradiční akce“   mj. Kulinářské dny (250 000,-..Kč,)   Čarodějnice  (300.000,-Kč), Den domácích mazlíčků  (110.000,-.Kč)  atd., atd.   Celkem pro „tradiční akce městské části Praha 3“( jsou zde mj. i Masopust a Pivobraní)  tj.  na   zábavu radnicí organizovanou, je připraveno a schváleno více než 8.000.000,-Kč.  
     Na akce „tradiční akce“ jejichž „tradice“  se právě zrodila  a kterých se asi  zúčastní nejen občané  Prahy  3  jsou peníze  připraveny,  na podporu  pro výhradně starší spoluobčany, obyvatele Prahy 3, peníze nejsou ? 

     Co se bude dít dál? Uvidíme. Uslyšíme.  Na zastupitelstvu   totiž nastal možná posun v náhledu na věc.  ČSSD možná začíná chápat, proč ve volbách ztrácí. ČSSD možná přijme argumenty opozice z demokratické diskuze vzešlé. 
Třeba zvítězí zdravý rozum.

          Kolegové zastupitelé a radní Prahy 3 za ČSSD pánové Holeček a Gregor, totiž nakonec projevili vůli se se seniory setkat a hledat řešení. 

      Za sebe dodávám, že mnohý myslící člověk musí dospět ke stejnému závěru - schvalování stotisícových částek na   prezentaci jídla či zvířecích krasavců  a na druhé straně  odmítání  příspěvku na úhradu energií  pro seniory  nejen sociálním demokratům, ale nikomu z vládnoucí koalice politických  bodů nepřidá.

reklama