ODS si udržela vliv na akciové společnosti Prahy 3

NázoryODS si udržela vliv na akciové společnosti Prahy 3

Člověku nezapojenému do života politických stran na Žižkově se koalice TOP09 a ODS může zdát jako docela pevná politická formace. Od začátku však trpí většími či menšími spory. V první polovině tohoto roku bylo pnutí uvnitř koalice způsobeno zejména otázkou obsazení představenstev a dozorčích rad akciových společností zřízených městskou částí. TOP09 jako nejsilnější politické straně se pochopitelně nelíbilo, že po volbách nezískala vliv a kontrolu nad činností společností, přes které protéká téměř polovina rozpočtu obce. Z nezkušenosti a shonu povolebních jednání zapomněla TOP 09 dohodu o novém obsazení vedení akciovek zakotvit do koaliční dohody a stará ODS tak zprvu žila v novém svazku s TOP09 v naději, že sice už není nejsilnější stranou v zastupitelstvu, ale klíčové posty u kormidel penězovodů si udrží. Nakonec se jí to i podařilo.

 Simeon Popov, místopředseda klubu zastupitelů TOP09, informuje v zářijových Radničních novinách v nesourodém článku Přístup k informacím v městské části Praha 3 o vyjednávání o novém obsazení obchodních společností a o tom, že v nich je a bude zastoupena opozice. Zástupci klubu Žižkov [nejen] sobě se na jaře tohoto roku zúčastnili jednoho krátkého jednání na toto téma. Na něm jsme předložili naši představu o nové podobě vedení akciovek. Pozice členů představenstva by podle názoru našeho klubu měli být obsazovány nadále profesionály vybranými na základě výběrového řízení, nikoli na základě své politické příslušnosti. Zastupitelé by měli nadále obsazovat pouze funkce v dozorčích radách, a to v poměru podle síly svých politických klubů v zastupitelstvu. Toto opatření by zvýšilo efektivitu řízení firem a zabránilo by udělování placených postů zvoleným politikům -amatérům odměnou za politickou loajalitu těm, kteří právě drží otěže moci, nebo jako poděkování vysloužilým či zdiskreditovaným politikům, které se již politické strany stydí umístit na svojí kandidátku.

První jednání s klubem ŽNS bylo zároveň posledním, až v září se z radničních novin a z obchodního rejstříku dozvídáme o novém složení orgánů obchodních společností. Když to shrneme, ODS si udržela své dominantní postavení a vliv na všechny akciové společnosti. Opozici bude zastupovat nadále pouze ČSSD a KSČM. Nejlepší obrázek o rozležení sil v obchodních společnostech si čtenář udělá na základě počtu zastupitelů či členů politických stran jmenovaných úhrnně do všech obchodních společností vlastněných Prahou 3. První číslo udává počet členů představenstev a dozorčích rad, druhé číslo počet členů zastupitelstva.

 

ODS: 12 (9)

ČSSD: 6 (7)

TOP09: 5 (11)

KSČM: 2 (1)

ŽNS: 0 (8)

 

Uvedená čísla poskytují docela věrný obraz toho, které strany hrají v místní politice prim. Občané Prahy 3 by měli vědět, kdo tu skutečně vládne.

 

Chtěl bych tímto článkem znovu upozornit na problémy, které s sebou správa majetku a investic prostřednictvím akciových společností přináší. Jako zastupitelé Strany zelených jsme již v minulém volebním období hlasovali proti vzniku dalších akciových společností a vytvoření holdingové struktury pod Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s. Dělali jsme to hlavně proto, že jsme měli velmi špatnou zkušenost s přístupem k informacím o fungování Správy komunálního majetku a Pražské parkovací a takřka nulové možnosti mít vliv na jejich chod a kontrolu hospodaření. Po vzniku holdingové struktury se majetkové poměry ještě více komplikují a podmínky občanů a zastupitelů pro přístup k informacím se tím zřejmě ještě zhorší. Praha 3 nyní přímo vlastní pouze společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., ostatní akciové společnosti se staly jejími dcerami. Informace o jejich hospodaření či transparentnosti výběrových řízení za stovky milionů tak zřejmě občanům budou nadále odpírána s odvoláním na fakt, že SKM, IR nejsou v přímém vlastnictví obce a nejsou proto povinnými subjekty podle zákona 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Praxe nám ukáže.

 

 Aktuální rozložení politických stran v orgánech obchodních společností vlastněných přímo či nepřímo MČ Praha 3:

 

Správa majetkového portfolia Prahy 3 a.s. (IČ: 28954866)

předseda představenstva: Ing. Rostislav Rubík, CSc.

TOP 09

místopředseda představenstva: Ing. Zuzana Volínová

 

člen představenstva: Ing. Petr Fišer (tajemník ÚMČ Praha 3)

 

předseda dozorčí rady: Pavel Hurda

ODS

místopředseda dozorčí rady: Jan Plíva

ČSSD

člen dozorčí rady: Ing. Jan Vokál

TOP 09

 

 

Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. (IČ: 64948609)

předseda představenstva:                                           Milena Kozumplíková

ODS

místopředseda představenstva:                             Miroslava Oubrechtová

ČSSD

člen představenstva:                                                                   Pavel Števich

 

místopředseda dozorčí rady:                                         Ing. Bohuslav Nigrin

ČSSD

člen dozorčí rady:                                                                             Eduard Číž

ODS

člen dozorčí rady:                                                                  Zdena Hladíková

 

člen dozorčí rady:                                                        Ing. Helena Bartáková

 

člen dozorčí rady:                                                           Mgr. Alena Hronová

KSČM

člen dozorčí rady:                                                       Mgr. Jaroslava Suková

TOP 09

 

Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. (IČ: 28954874)

předseda představenstva:                                                     Ing. Pavel Císař

ODS

místopředseda představenstva:                                  Mgr. Simeon Popov

TOP 09

člen představenstva:                                                          Zdeněk Lochman

ODS

předseda dozorčí rady:                                                  Marcela Graciasová

ODS

místopředseda dozorčí rady:                                       Mgr. Alena Hronová

KSČM

člen dozorčí rady:                                                       MUDr. Jana Žmolíková

ODS

 

 

Pražská parkovací a.s. (IČ: 27152062)

 

předseda představenstva:                                                 Zdeněk Lochman

ODS

člen představenstva:                                                                  Roman Žipaj

TOP 09

člen představenstva:                                                                         Jan Plíva

ČSSD

člen dozorčí rady:                                                                     Ing. Jan Holub

ČSSD

člen dozorčí rady:                                                            Mgr. Martin Benda

ODS

člen dozorčí rady:                                                   MUDr. Gabriela Pecková

 

 

 

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. (IČ: 28533062)

předseda představenstva:                                                 Ing. Antonín Brož

ODS

místopředseda představenstva:                                          Antonín Gruber

 

člen představenstva:                                                    Dana Holzknechtová

 

předseda dozorčí rady:                                               Ing. Pavel Sladkovský

ODS

člen dozorčí rady:                                                                     Michal Kucián

ČSSD

člen dozorčí rady:                                                                 Miroslav Vilímec

ODS

 

Diskuse

Nová informace k Hurdovi noname 3.10.2011 23:13
Re: Nová informace k Hurdovi Řeřicha Zdeněk 13.10.2011 21:12
Re: Re: Nová informace k Hurdovi noname 14.10.2011 22:17
Re: Re: Re: Nová informace k Hurdovi Tomáš Němec (Tomův deník) 18.10.2011 12:56
Usnesení č. 466 Jirka Ptáček 1.10.2011 08:35
Re: Usnesení č. 466 Iont 1.10.2011 10:05
Výstižné Kardinál 21.9.2011 21:55
Re: Výstižné Simeon Popov 22.9.2011 22:26
Re: Re: Výstižné Kardinál 23.9.2011 08:47
Re: Re: Re: Výstižné Simeon Popov 23.9.2011 10:09
Re: Re: Re: Re: Výstižné Kardinál 23.9.2011 11:39
Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Simeon Popov 23.9.2011 14:06
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné ded 25.9.2011 00:52
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Matěj Stropnický 27.9.2011 09:15
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Simeon Popov 27.9.2011 21:31
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Matěj Stropnický 28.9.2011 12:11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Simeon Popov 28.9.2011 12:47
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Ondřej Rut (SZ) 27.9.2011 22:25
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Simeon Popov 27.9.2011 23:10
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Kardinál 28.9.2011 16:55
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné XOOR 29.9.2011 17:06
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Simeon Popov 30.9.2011 10:30
Re: Výstižné Kardinál Fabio Pigliapoco 30.9.2011 17:24
Re: Re: Výstižné XOOR 30.9.2011 21:42
Re: Re: Re: Výstižné bez iluze 3.10.2011 11:01
Re: Re: Re: Re: Výstižné XOOR 3.10.2011 14:20
Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Bez iluze 3.10.2011 14:44
Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Kardinál Fabio Pigliapoco 3.10.2011 14:44
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné XOOR 3.10.2011 16:19
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Kardinál Fabio Pigliapoco 3.10.2011 17:16
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Bez iluze 3.10.2011 17:26
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné XOOR 4.10.2011 14:20
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Bez iluze 4.10.2011 14:45
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Kardinál Fabio Pigliapoco 4.10.2011 14:59
Výstižné Simeon Popov 4.10.2011 19:59
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Bez iluze 3.10.2011 11:08
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Matěj Stropnický 3.10.2011 11:34
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Simeon Popov 3.10.2011 22:06
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Simeon Popov 3.10.2011 21:39
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Karel 3.10.2011 22:20
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Kardinál Fabio Pigliapoco 4.10.2011 09:05
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výstižné Kardinál Fabio Pigliapoco 4.10.2011 08:58
Výstižné Simeon Popov 4.10.2011 19:39
Re: Výstižné chk 4.10.2011 22:10
Re: Re: Výstižné Simeon Popov 4.10.2011 22:27
Re: Re: Re: Výstižné chk 5.10.2011 10:46
Re: Re: Re: Výstižné chk 19.10.2011 11:10
Re: Výstižné Kardinál Fabio Pigliapoco 5.10.2011 13:21

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama