Ondřej Rut, SZ: Privatizace bytů na jednání zastupitelstva - Splní víc, než slíbili?

NázoryOndřej Rut, SZ: Privatizace bytů na jednání zastupitelstva - Splní víc, než slíbili?

Poslední jednání zastupitelstva bylo ukázkou přezíravosti a neprůstřelnosti vedení radnice. Zejména v bodě vypořádání petice za dokončení privatizace, kde bylo na zasedání přítomno několik stovek občanů. Přesto lze ve stanovisku Rady MČ k petici za dokončení privatizace vidět malý krok vpřed – je to poprvé, kdy v uceleném materiálu radnice popisuje překážky, které rychlému dokončení privatizace stojí v cestě. Doposud se radnice na nic podobného nezmohla. Může jít o zárodek koncepčního materiálu, který do procesu privatizace bytů vnese jasno. Vypořádání má však jednu zásadní vadu - nenabízí pozitivní řešení, jak se uvedeným překážkám privatizace postavit. A právě ta chtějí lidé slyšet.

Vypořádání petice rozdělilo domy ve vlastnictví MČ do tří kategorií podle obtížnosti přípravy jejich privatizace. První kategorií jsou domy, u kterých není třeba činit žádné majetkoprávní narovnání. Příprava takového domu do privatizace trvá asi 4 měsíce. Druhou kategorií jsou domy, u kterých je třeba provést dělení pozemku a třetí domy, u kterých je třeba řešit majetkoprávní či stavebnětechnické nesrovnalosti. U takových domů se příprava může protáhnout až na jeden rok či dokonce více. Stanovením těchto tří kategorií domů Rada MČ vlastně připravila cestu pro vytvoření harmonogramu privatizace pro všechny domy, po kterém lidé již celá léta volají. Komise pro privatizaci ustavená koncem minulého roku podle zákulisních zpráv na takovém harmonogramu již pracuje. Místostarosta Lochman na sebe zřejmě nerad bere závazky vůči občanům, když se zdráhá slíbit i toto a členové privatizační komise jsou zřejmě vázáni mlčenlivostí (ODS, ČSSD, KSČM).
Sdružení nájemníků obecních bytů Žižkov (nejen) sobě formulovalo střízlivé a rozumné požadavky na vedení radnice. Lidé chtějí vědět, ZDA jejich domy budou privatizovány, KDY budou privatizovány a JAK budou privatizovány, tedy za jakých cenových podmínek. Požadují přitom po radnici slevu z odhadní ceny až 50%, respektive cenu srovnatelnou s předchozí vlnou privatizace (tj. asi 8 – 13 tisíc korun na metr. To je z hlediska těch, kteří koupili byt za tržní cenu možná moc. Nesmíme však zapomínat, že privatizace není prodej v běžném slova smyslu. Jde stále o nedokončené převedení majetku z MČ do soukromých rukou. Ano, i dvacet let po sametu.
Radnice Prahy 3 přitom požaduje za privatizovaný byt snad největší ceny v Praze. Dává slevu 20 % oproti odhadní ceně, která se pohybuje podle stavu domu od 15 do 30 tisíc za metr čtverečný. V některých případech i méně, jak ukázal případ domu, kde bydlí místostarosta Lochman. Ten se podezření z manipulace s posudky nezbaví do chvíle, kdy budou posudky veřejné a lidé si je budou moci na radnici okopírovat a doma v klidu prostudovat, nedají se totiž číst narychlo s nervózním úředníkem za zády.
Mluvčí radnice, starostka i radní zatím stále opakují svojí mantru – „Vše probíhá v souladu se zákonem“. Starostka Kozumplíková v Radničních novinách říká, že ODS splní víc, než slíbila. Já doufám, že splní víc, než jí ukládá zákon, lidé na to čekají.

Příloha:  vypořádání petice za dokončení privatizace do konce roku 2010


Související články

Privatizace a správa bytů na Praze 3 – služba občanům nebo dobrý byznys?

Názory
Firmu Správa komunálního majetku (SKM) a.s. znají asi všichni, kteří bydlí v obecních bytech na Praze 3. Akciové společnosti Správa zbytkového majetku, Pražská parkovací či Správa městského portfolia Prahy 3 už tak známé nejsou, přestože jde o společnosti založené a stoprocentně vlastněné MČ Praha 3. pokračování

Proč a jak vzniklo Občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ?

Občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ (dále jen OS „Ž(N)S“) vzniklo v důsledku četných individuálních a skupinových občanských aktivit, dosud více méně roztříštěných, v souvislosti s netransparentní bytovou politikou uplatňovanou stávající garniturou na Úřadu městské části Praha 3. pokračování

Ondřej Rut, SZ: Praha 3 chystá rizikovou investici s Viktorií Žižkov

Názory
Komise Rady MČ Praha 3 pod vedením místostarosty Zdeňka Lochmana (ODS) schválila tento týden záměr vložit do základního jmění společnosti Viktoria Žižkov a.s. pozemek přiléhající ke stadionu fotbalového klubu. Navýšením základního jmění společnosti chce Praha 3 Viktorii Žižkov a.s. pomoci dosáhnout na úvěr a vystavět na pozemku komerční a bytové centrum (pod ...pokračování

Kompletní videozáznam z jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 17.3.2009

Kamera je přítomna každému jednání Zastupitelstva Prahy 3. Pro potřeby radnice se pořizují kompletní videozáznamy všech zasedání. Do roku 2006 byly tyto záznamy zveřejňovány na webu Prahy 3, avšak v současnosti jsou neveřejné. Na posledním zasedání se objevilo kamer více. Jedna z nich byla naše.pokračování
reklama