Ondřej Rut: Změny v územním plánu povedou k zástavbě zeleně

NázoryOndřej Rut: Změny v územním plánu povedou k zástavbě zeleně

Radnice Prahy 3 nenápadně posvěcuje změny v územním plánu, které povedou k zástavbě volných, v některých případech dosud zelených ploch. Zelení na to tento týden upozornili na úrovni celé Prahy. I v Praze 3 můžeme najít několik příkladů.

 

 

 

Central Park číslo II.?
Ten první, zřejmě nejzávažnější se týká pozemku přiléhajícího k právě otevřenému bytovému komplexu Central Park. Projekt se potýkal s problémy při prodeji bytů a dofinancování stavby, majitelé proto upustili ze svého původního záměru vystavět na přilehlém pozemku sportovní zázemí s golfovým odpalištěm. To mělo mít nejvýše dvě patra do výšky. Současný územní plán totiž území vymezuje jako sportovně rekreační a umožňuje výstavbu malých rozměrů určenou pro sport a rekreaci. 
Nevyužitý pozemek však majitelé Central Parku odprodali akciové společnosti Ortenaria, která prostřednictvím žižkovské radnice požádala o změnu územního plánu tak, aby zde mohla vyrůst bytová zástavba svojí výškou dokonce přesahující sousední Central Park. Praha 3 poté v prosinci minulého roku záměr výstavby 15tipatrových budov podpořila a zaslala na pražský magistrát souhlasné stanovisko. Změna by se měla objevit v návrhu nového územního plánu, který pražský magistrát připravuje.
Podle názoru SZ v Praze 3 by měl být pozemek vzhledem k jeho přímé návaznosti na park Parukářka zpřístupněn tak, aby sloužil všem Pražanům. Zastavovat volné zelené plochy další výškovou zástavbou je krátkozraké a Praha 3 by měla usilovat o přesný opak – převedení pozemku do kategorie zeleně.
V tomto prostoru by podle představy ODS měla stát výšková zástavba:


 

Podzemní garáže na Komenského náměstí

Dalším případem, kdy Praha 3 vyjadřuje souhlas se zastavováním ploch dosud určených pro zeleň a rekreaci je chystaná stavba podzemních garáží na Komenského náměstí. Radnici trápí situace, kdy je parková plocha náměstí využívána k povrchovému parkování. Namísto snahy o zrušení těchto parkovacích míst a nákladově nízkou úpravu zeleně však prosazuje změnu územního plánu, aby zde bylo možné vystavět podzemní garáže. Princip „auta pod zem“ je sice esteticky a urbanisticky žádoucí, obrovské náklady na výstavbu garáží však zatěžují obecní rozpočet a často i ničí plochy veřejné zeleně. Na stavbu garáží v nedaleké Lupáčově ulici již MČ Praha 3 vynaložila nejméně 80 milionů korun. Vzhledem k této ceně velmi pravděpodobně dojde pouze k dílčímu úbytku aut na povrchu. Majitelé aut totiž budou muset  pro zajištění alespoň dlouhodobé návratnosti stavby garáží platit měsíčně tisícové částky za pronájem místa v garáži. Pro ty, kteří budou nadále parkovat v modrých zónách na parkovací kartu, se proto podmínky pro parkování velmi pravděpodobně zhorší.

Návrh na změnu územního plánu za účelem výstavby podzemních garáží na Komenského náměstí má schválit pražské zastupitelstvo koncem března.
Komenského náměstí – zde mají podle radnice vyrůst podzemní garáže:


Bytový dům v ulici U kněžské louky

Další změna, kterou má schválit v březnu pražské zastupitelstvo umožní výstavbu bytového domu s podzemními garážemi v parku na rohu ulic U kněžské louky a Luční. Na pozemku určeném pro zeleň a veřejné vybavení, zejména školy a školky, nyní stojí malá samoobsluha. Proti změně se vyslovila hygienická stanice a Národní památkový ústav. Ten považuje za vhodné ponechat stávající stav z důvodu nekoncepčnosti změny, která by znamenala další úbytek veřejných parkových ploch a zmenšení plochy určené pro školní využití.
Pozemek v ulici U kněžské louky, na kterém má vyrůst bytový dům s podzemními garážemi.


Všechny tyto příklady mají něco společného. Pozemky určené pro zeleň a veřejné vybavení nejsou využívány zcela v souladu s územním plánem. Žižkovští radní však namísto snahy o nápravu posvěcují změny v územním plánu, které povedou k dalšímu znehodnocení pozemků a prostředí pro současné obyvatele a k omezení prostor pro veřejné vybavení, školy a školky. To vše mnohdy za miliony z obecní pokladny. 

Strana zelených upozornila na desítky dalších podobných změn, které povedou k omezování ploch zeleně v celé Praze. Až 900 000 metrů čtverečných zeleně má zmizet pod koly automobilů a vrstvami betonu: Plány pražské ODS: Místo zeleně beton a automobily
 


Související články

Připomínky k územnímu plánu

Námitky je možné podepsat naposledy v úterý v Arnice - Chlumova 17, Praha 3, v kanceláři Oživení -Pelléova 7, Praha 6, v Mlýnské kavárně na Kampě, v kině Bio Oko a v kavárně Krásný ztráty. Představitelé Magistrátu v médiích nesprávně uváděli, že každý občan může zaslat připomínku k novému územnímu plánu. Není tomu tak. Taková připomínka nemá ...pokračování

Chystá se Central park II ?

Donáška jídla, úklid, hlídání dětí nebo třeba přistavování vozidla až před práh, na to všechno ještě před několika měsíci lákal jeden z nejluxusnějších bytových komplexů v Praze, žižkovský Central Park. Americký sen se však pro developery změnil v můru. Přestože je už více než měsíc po kolaudaci, většina z 540 bytů je bez majitelů a od smluv ...pokračování

Praha 3 převádí byty na svojí akciovku

Názory
Rada hlavního města Prahy schválila minulý týden převod sedmi desítek bytů v Praze 3 do vlastnictví společnosti Správa zbytkového majetku a.s. (SZM), kterou si MČ Praha 3 pro tento účel založila. Jde o byty nájemníků, kteří v minulých letech odmítli nabídku na privatizaci. Pro Prahu 3 to prý má být výhodné. Nikdo však dostatečně nevysvětlil jak a proč. Při ...pokračování
reklama