Otřesná Správa komunálního majetku (SKM) Prahy 3 – pokračování

NázoryOtřesná Správa komunálního majetku (SKM) Prahy 3 – pokračování

V následujících řádcích dáváme prostor respondentům sociologického průzkumu o fungování Správy komunálního majetku Praha 3 – SKM, který provedla SZ ve spolupráci s občanským sdružením Žižkov (nejen) sobě. Článek navazuje na zde prezentované výsledků průzkumu - viz článek Průzkum mezi nájemníky - Správa komunálního majetku Prahy 3.

 

 

 

Uvádíme komentáře respondentů k otázce číslo 1: Jak hodnotíte celkovou kvalitu poskytovaných služeb SKM (opravy, výměny, rekonstrukce aj.)?  

Nájemníci odpověděli: Habrová 12: „33 let do domu neinvestovali ani korunu. Na dotaz mi odpověděli, že nejsou peníze.“ Biskupcova 33: „Absolutně žádný zájem cokoliv v domě dělat“. Respondent z Jičínské 3: „Nejsou vůbec prováděny opravy, výměny, rekonstrukce atd. - absolutní nezájem“. Biskupcova 12: „Chybí kontrola kvality oprav, opravy nedotažené, spíše ve stylu jek neopravit než jak opravit.“. Biskupcova 55: „Sklepy a protiatomový kryt v dezolátním stavu - neuzamčeno, bezdomovci, vykradené sklepy. To je péče o majetek?“ Zelenky Hajského 2: „3 roky nám pršelo do bytu první kategorie. 3 roky jsme obětovali čas tomu, aby nám SKM okna vyměnila.“. Ondříčkova 9: „Dům je v příšerném stavu, kromě výtahu žádná rekonstrukce“ Baranova 13: „Po domě věčná špína a odpadky, nejsou schopni vyměnit ani jména na zvoncích.“ Baranova 24: „Právě zvažujeme žalobu na MČ Prahy 3 - SKM odmítla rekonstrukci podlah ve vytopeném bytě - havárii, jsme nezavinili“
 
Komentáře respondentů k otázce č. 2: Jakou známkou hodnotíte dostupnost a rychlost služeb SKM (opravy, výměny, rekonstrukce aj.)?
Nájemce z domu Žerotínova 30: „Nic neopravují, nedělají“. Vinohradská 172: „První opravy v současnosti po 70 letech“. Náměstí Jiřího z Poděbrad 17: „Neprovádí žádné opravy a rekonstrukce, dům je od roku 1955 v původním stavu: rozvod vody, původní elektroinstalace, kanalizace, fasáda“. Ondříčkova 9: „Pomalost, neochota, přes telefonické spojení se prakticky nedají sehnat.“ Ondříčkova 31: „Nekomunikují“.
Komentáře k otázce č. 3: Otázka č. 3: Jakou známkou hodnotím SKM ve věci korupčního prostředí a jednání ?
Zelenky Hajského 2: „Jsou prováděny opravy za ceny mnohem vyšší než by bylo možno provést“. Slezká 99: „Korupce existuje.“ Kubelíkova 60: Rekonstrukce, které jsou prováděné, jsou předražené.“ Ondříčkova 9: „Mají z toho asi velmi dobrý vedlejší příjem“. Jeseniova 49: „Velmi korupční“. Táboritská 26: „Provázanost s opravářskými firmami. Zadávání zakázek firmám a provádění oprav a rekonstrukcí podle toho, která ze známých firem potřebuje zakázku. Není žádná kontrola. Řemeslné činnosti jsou vykonávány nekvalitně spřízněnými firmami, odmítání řešit reklamace i u větších investic.“
Komentáře k otázce č. 4: Jakou známkou hodnotím práci úředníků SKM - komunikativnost, otevřenost, ochotu, atd.?
Nájemnice z Radhošťské 20: „Komunikují jen výjimečně.“ Zelenky Hajského 2: A´la "vrchnost“. Slezká 99: „Nekomunikují vůbec“ Roháčova 42: „Nemám slov“. Kubelíkova 60: „Vadí mi nemožnost komunikovat s nimi e-maily, nemám čas zkoušet deset krát, jestli se dovolám“. Čajkovského 12: „Neochota, arogance, nelze se dovolat. Dělají z člověka blbce.“. Hořanská 4: „Vůbec nekomunikují .“ Hořanská 6: „Nájemné - výborné jednání. Provoz - není komunikace.“ Viklefova 22: „Práci úředníka, ke kterému spadá náš dům, hodnotím velmi špatně. Pracuji u soukromé firmy, kdybych pracovala jako na SKM, nevydělala bych si ani na suchý chleba. Jediné: propustit.“ Habrová 1: „Neochota a arogance. Při jednání bylo dáváno najevo, že jsme jenom nájemníci - "Nájemníku mlč a plať".“ Baranova 24: „Setkáváme se s arogantním a téměř výsměšným jednáním, zkušenosti máme přímo otřesné.“
A další komentáře respondentů k obecné zkušenosti se SKM:
Koněvova 148:„V tomto domě nebylo alespoň 10 let vymalováno. V domě v zásadě nikdo neuklízí, na světlech chybí kryty, už půl roku nesvítí světlo, v domě přespávají bezdomovci, vchodové dveře jsou nedostatečně zabezpečené, na některých místech jsou vyrvané kryty starého elektrického rozvodu, poštovní schránky jsou v dezolátním stavu. Na všechny tyto věci jsme upozornili, ale nic se nezačalo dělat.
Malešická 15 – „O vzhled ani údržbu domu naprosto není dbáno. Dveře (hlavní vchod 50 let starý), zvonky nefungují, nikdo je delší dobu neopravuje, přesto platíme čím dál vyšší činži. Padá omítka. Jsme nejhorší dům v tomto směru. Ostuda ulice.“
Vinohradská 172: „Od 26. 8. probíhají v domě rekonstrukce, od 28. 1. 2009 přímo u mne v bytě. Nikdo mne neinformoval o postupu prací, ačkoliv je třeba mé přítomnosti, nikde není vyvěšen seznam pracovníků, odpovědných za jednotlivé druhy prací (elektrikáři, topení, voda, zedníci). S výjimkou Vánoc neprobíhá v domě úklid.“
Bez uvedené adresy: „Po události u nájemníků nad námi, která způsobila havarijní stav našeho bytu, SKM odmítlo jakkoliv situaci řešit, i poskytnout slevu nájmu, byť byt je několik měsíců téměř neobývatelný. Nevíme, zda pracovníci SKM čekali úplatu, nestalo se a tak se snažíme věc řešit oficiální cestou – stížnostmi na MČ P3.“
Bez uvedené adresy:  „Náš dům se používá jako veřejné WC pro adepty, kteří jdou na cizineckou policii. Přes veškeré upozorňování se do domu dostane každý, kdo má kartičku ať už telefonu nebo jinou. Do sklepů se bojíme chodit, protože tam přespávají bezdomovci nebo Ukrajinci. Skla u vchodových dveří jsou věčně rozbitá, což se rozdělí na nájemníky domu. Dům zapáchá jako veřejné WC.“
Lupáčova 12:„Stěžovala jsem si na úklid u SKM, řekli mi, že mám kontaktovat vedení úklidové firmy. Výsledek – píši stížnost na SKM a stížnost na MČ P3 ohledně neplnění placené služby úklid – platit musíme, boříme se ve špíně.“
 Koněvova 122: „Technik nemá vůbec zájem, jak to v domě vypadá a aby sám dům navštívil, nepřichází v úvahu. Vše se musí hlásit několikrát, aby se přinutili k opravě - př. zámek u vchodových dveří, když přijde zámečník zámek opravit, vypůjčuje si od nájemníků šroubovák.“ 
Co lze vyvodit z uvedených komentářů: 1) SKM o domy a byty nedbá, dokonce není schopná zajistit ani úklid; 2) Domy a bytová jádra chátrají, v mnohých domech se za 30 až 60 let nic nevyměnilo, neopravilo; 3) Bydlení pod SKM se stává nebezpečné – do domů vnikají cizí osoby, v neudržovaných sklepích přespávají; 4) SKM s nájemníky nekomunikuje, úředníci jsou arogantní, většinou neochotní, nezvedají telefony, nejsou dokonce ani schopni používat email; 5) Ve SKM, zdá se, funguje systém „já na bráchu, brácha na mě“, opravářské a stavební firmy jsou zřejmě vybírány na základě známostí, provedené práce jsou nekvalitní a nedotažené, na tomto poli patrně existuje přímá a nepřímá korupce; 6) SKM neřeší ani havarijní případy, pokud je byt neobyvatelný cizím zaviněním (např. úplné vytopení), SKM i v této situaci reaguje jen velmi neochotně a pomalu, neprovede snížení nájemného, zaznamenány jsou případy, kdy nájemci museli kvůli uvedené situaci bydlet několik měsíců (i v zimě) na chatách, nájem za zdevastovaný byt v plné výši SKM platili i přes stížnosti dál.
Co dodat? V případě SKM se jedná o výkladovou skříň socialismu. Dokonce mnohé OPBH patrně fungovaly lépe. Je třeba urgovat okamžité odvolání nekompetentního ředitele Císaře. Je třeba zajistit nápravu tak, aby každý dům pod SKM měl vlastní finanční fond, aby bylo zřejmé, kolik bylo vybráno na nájemném a za kolik a co lze opravit a rekonstruovat. Je třeba zprůhlednit veškeré finanční toky v SKM. Je třeba personální zemětřesení ve SKM. Je třeba v komunálních volbách 2010 porazit ODS, která má toto na svědomí.

Jenom k doložení komunikační a kompetenční (ne)schopnosti SKM. Strana zelených v červenci 2008 podala na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí všech podkladů k velkým investičním akcím SKM – např. budování nástaveb a bytů v ulicích Květinková a Pod Lipami, aj. Šlo o investice v řádu stovek miliónů korun. Při znalosti poměrů v SKM existuje důvodné podezření z masivních finančních defraudací. Jak to dopadlo? SKM v zákonné lhůtě podkladové materiály nedodala. Pan ředitel Císař by měl začít komunikovat. Také ve svém vlastním zájmu. Žádost posíláme znovu.


Související články

Průzkum mezi nájemníky - Správa komunálního majetku Prahy 3

Názory
Strana zelených (SZ) ve spolupráci s občanským sdružením Žižkov (nejen) sobě provedla rozsáhlý sociologický průzkum mezi nájemníky obecních bytů na Praze 3 o fungování Správy komunálního majetku, a.s. – zkráceně SKM.pokračování
reklama