PhDr.Martin Valenta, SZ: Nekrolog za Perunku

NázoryPhDr.Martin Valenta, SZ: Nekrolog za Perunku

"Tak nám zabili Perunku" chtělo by se parafrázovat Haškova Švejka a v citaci pokračovat, neboť připomíná radní na Praze 3.: „řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba (...).“ Co se zase stalo?

          Tento pátek  27. června si žáci a žákyně Základní školy Perunova dojdou naposledy pro vysvědčení. Městská část Praha 3 ZŠ Perunova zcela zbytečně zrušila. Sloučila ji se ZŠ Lobkowicovo nám. Tradice Perunky byla dlouhá 112 let. Po válce se stala „odkladištěm“ vynikajících prvorepublikových profesorů. Stojí za to, ohlédnout se za bizardním postupem radních.
Začněme trochu oklikou. V dubnu roku 2007 se Rada městské části P3 odhodlala na její poměry k nečekaně inteligentnímu kroku – na Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze nechala vypracovat studii střednědobého demografického vývoje na Praze 3. Co vyšlo najevo? Co čeká Prahu 3? Vlivem vstupu silných ročníků 70. let do rolí maminek a tatínků a vlivem zdejší rozsáhlé stavební činnosti zažije Praha 3 v horizontu 10 až 12 let dramatický nárůst obyvatelstva. Podle zmiňované studie přestane v roce 2015, tedy již za 7 let, stačit kapacita základních škol a v roce 2020 bude o 100% více školáků než před dvěma lety. U mateřských školek se nás to dotýká již dnes - praskají ve švech a na mnohé děti se nedostalo. Jak na tato objektivní fakta zareagovali radní Prahy 3? Pro jistotu zrušili rovnou dvě základní školy  - Perunovu a Žerotínovu. Ano, tyto školy nebyly v poslední době naplněny, ale ekonomické ztráty vlivem tohoto faktu nijak neohrožovaly stabilitu rozpočtu. Tím spíš, že městská část platí jen provozní náklady základních škol, mzdová složka je hrazena ze státního rozpočtu. Roční finanční úsporu ze sloučení škol tak můžeme porovnávat s „vytunelovanými“ penězi z grantových fondů, o dalším plýtvání radnice ani nemluvě (viz např. opakované zadávání nákladných studií v řádech miliónů na nerealizovatelné podzemní garáže, aj.). A ten nedůstojný postup. Panové radní a paní starostka nereagovali na nesouhlas rodičů a pedagogického sboru, který na Perunce zazníval unisono. Neslyšeli ani na rozumná variantní řešení, která by Perunce zachovaly právní subjektivitu, řešily nenaplněnost a navíc by vedly ke zkvalitnění výuky předmětů s nižší hodinovou dotací (návrh počítal s působením některých pedagogů na obou školách). Nereagovali ani na návrhy odsunout projekt o jeden rok a získaný čas využít k strukturované debatě mezi všemi zúčastněnými stranami – rodiči, pedagogy a radnicí. Radní místo toho svůj postoj protlačili bezohledně. To se ve slušné společnosti nedělá. Zástupci rodičů byli informováni o sloučení ZŠ Perunova se ZŠ Lobkowicovo nám. a o zrušení právní subjektivity ZŠ Perunova 14 dní před projednáním tohoto bodu Zastupitelstvem Prahy 3. Tomu se říká politika hotových faktů. Tomu se říká neschopnost a neochota komunikovat. Dodejme,že na Perunce zůstala zachována výuka 1. stupně jako odloučené pracoviště ZŠ Lobkowicovo nám.
Perunka nebyla typickou základkou. Ve svém vzdělávacím programu měla zakotvenou jako nadstavbu standardní látky rozšířenou výuku výtvarné výchovy a tvorby. Z tohoto hlediska to byla to škola jedinečná, která obohacovala vzdělávací nabídku na Praze 3. Věčná škoda. Mladí lidé z Prahy 3, kteří mají talent a chtěli by jej rozvíjet v rámci školní docházky, teď mohou dojíždět třeba do Jinonic. Tam prý jedna podobná škola zbyla.
 PhDr. Martin Valenta
Zastupitel MČ Praha 3 za Stranu zelených
 
 

Související články

PhDr.Martin Valenta, SZ: „Jsme transparentní“ aneb zpráva o druhé schůzi Zastupitelstva MČ Praha 3 konané dne 21. února 2007

Názory
Tentokrát ve středu 21. února se konala druhá schůze Zastupitelstva Městské části (MČ) Praha 3. Program jednání byl poměrně pestrý od návrhu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 přes klíčový rozpočet Městské části na rok 2007 až po prodej jednotlivých domů v rámci III. etapy privatizace domovního fondu nebo schválení grantů z fondu Prahy 3. Jednání to ...pokračování

PhDr.Martin Valenta, SZ: O grantové politice Městské části Praha 3 aneb jak udělat „tunel“

Názory
Před necelým rokem schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha 3 (dále jen MČ P3) hlasy ODS dokument nazvaný „Dary z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3“ určený na kulturní, sportovní, sociální a ekologické aktivity v roce 2007. Jednalo se o 6 348 000 Kč. V nadcházejících týdnech bude odpovídající výbor rozhodovat o rozdělení grantů na ...pokračování

PhDr. Martin Valenta: ODS Praha 3 radí - jak vyrabovat veřejný rozpočet

Názory
Tento čtvrtek 24. dubna 2008 se od 16. 00 v zasedací síni budovy radnice na Havlíčkově náměstí uskuteční 8. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 3. Všem občanům a daňovým poplatníkům (nejen) Prahy 3 lze vřele doporučit, aby si našli čas, zúčastnili se a položili jednoduchý dotaz radním a předsedovi ODS Praha 3 Pavlovi Hurdovi – proč rabujete pro ...pokračování
reklama