PhDr.Martin Valenta, SZ: O grantové politice Městské části Praha 3 aneb jak udělat „tunel“

NázoryPhDr.Martin Valenta, SZ: O grantové politice Městské části Praha 3 aneb jak udělat „tunel“

Před necelým rokem schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha 3 (dále jen MČ P3) hlasy ODS dokument nazvaný „Dary z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3“ určený na kulturní, sportovní, sociální a ekologické aktivity v roce 2007. Jednalo se o 6 348 000 Kč. V nadcházejících týdnech bude odpovídající výbor rozhodovat o rozdělení grantů na rok 2008. Pří této příležitosti stojí zato, ohlédnout se, kam minulý rok prostředky z grantového fondu doputovaly. Tím spíš, že složení nového výboru budí oprávněné obavy (viz níže). Následujícím článkem bychom také chtěli občanům a voličům (nejen) na Praze 3 připomenout, kde všude mohou skončit části jejich výdělků, které odvádí na daních, a apelovat na radní a zastupitele z ODS, aby se letos pokusili být rozumnější.

       Jak se tedy „porcoval medvěd“ před rokem? Plnou třetinu všech finančních prostředků získal palác Akropolis - 2 075 000 Kč. Některé dotace pro Akropolis byly přímé, jiné nepřímé  - například 200 000,- na film o Akropolis, 180 000,- na Radio Akropolis, 550 000,- pro Rachot Produktion s.r.o. na akce pořádané v Akropolis, atd. Proč je to nestydaté a proč to odporuje standardním parametrům evropské politické kultury? Zaprvé: jediným akcionářem firmy vlastnící Palác Akropolis je předseda ODS na Praze 3  a radní pan Pavel Hurda. Jinak řečeno, pan Hurda si opět nalil z veřejného rozpočtu nemalou finanční výpomoc do své soukromé firmy. Zadruhé: Palác Akropolis je samostatná prosperující firma. Dotace již dávno nepotřebuje nebo ne tak výrazné. A to zde již nebudeme příliš rozebírat, že se jedná v podstatě o zaběhanou letitou praxi. Jen pro představu: tak například v roce 2004 si Hurdova Akropolis  tímto způsobem přišla na 3 680 000,-. Pokud bychom všechna ta léta sečetli - pan Hurda se stal většinových akcionářem firmy vlastnící Akropolis v roce 1997 - dostaneme se k hezké sumě v  řádu mnoha miliónů Kč. Je to jenom nestydatost a drzost nebo (ne)obyčejná  krádež?
       Co bylo dále nestydaté na rozdělování grantů na rok 2007? Byla to zejména kauza dr. Procházky, o které jsme zde psali již v článku „Jsme transparentní“ aneb zpráva o druhé schůzi Zastupitelstva MČ Praha 3 konané dne 21. února 2007“. Zopakujme si to.  Pan Miroslav Procházka byl dříve členem Zastupitelstva MČ P3 s velmi specifickými vazbami na ODS. Dr. Procházka je rehabilitační doktor dobré odborné pověsti.. Na Praze 3 má svou privátní ordinaci. Potud vše v pořádku. Ale co již v pořádku není, je skutečnost, že z peněz daňových poplatníků mu radnice Prahy 3 dohodila jednou 100 000,- na vylepšení standardu jeho služeb a podruhé 60 000,- na pořádání kongresu na téma laserové techniky. Zde již rozum opravdu zůstává stát. Co má společného doktor s kulturou? A co se sportem? A s ekologií?  
       Co bylo ještě nestydaté a navíc k tomu i směšné? Kauza Viktorie Žižkov. Nechme teď stranou, že fotbal je docela hezká hra a že je jednou z vhodných forem boje proti  sociálnímu vyloučení. To celé ale také musí mít jistou úroveň a alespoň základní parametry slušného chování. Ve Viktorce Žižkov se kradlo. Hodně se tam kradlo. Bujela tu korupce nevídaným způsobem. V dobách, kdy Viktorka kopala lépe než dnes, jezdili páni radní z Prahy 3 do zahraničí na evropské poháry. Možná s Milanem Horníkem. Nezapomněli na to. Loni dostala Viktorka od MČ Prahy 3 výpomoc v celkové  výši 520 000,-. Je to v pořádku z veřejných prostředků podporovat soukromý fotbalový klub s tak otřesnou pověstí? A proč je to směšné? Pokud si pročítáme projektové žádosti, které Viktorka podala, dočteme se, že její vedení bojuje proti sociálně-patologickým jevům. Zjistíme také, že oba dva projekty, které byly schválené, jsou textově v podstatě identické. Jeden z nich měl být tedy vyřazen. Nestalo se tak. Že by bylo rozhodnuto předem? Třešničkou na dortu je závěr žádosti, kde se vedení Viktorky chlubí: „Neděláme to špatně.“....
       Podívejme se nyní na důsledky této netransparentnosti, neřkuli nechutností.. Pokud je máme shrnout, docházíme ke dvěma poznatkům. Zaprvé: na mnohé opravdu prospěšné projekty se nedostalo vůbec nic. Zadruhé: zbylé podpořené projekty paběrkovaly. Výše jejich příspěvku byla výrazně seškrtána. Pojďme se na to podívat trochu konkrétně. „Centrum pro zdravotně postižené“ žádalo 40 000,- na projekt sociální intervence, bezplatných služeb  a poradenství pro postižené. Dělají to již od roku 1991. Nedostali nic. Jejich druhý projekt na zpravodaj pro postižené spoluobčany byl schválen, ale seškrtán. Celkem dostali 10 000,-. „Svaz tělesně postižených“ žádal 23 000,- na poznávací a sociálně-integrační zájezd. Nedostal nic. Občanské sdružení „Arnika“ žádalo 45 000,- na vybudování ekologické knihovny. Arnika nedostala nic. Občanské sdružení „Střep“ žádalo 30 000,- na podporu terénní práce v rodinách ohrožených sociálně-patologickými jevy. Jejich žádost byla schválena, ale finanční dotace snížena o polovinu. „Svaz důchodců“ vypracoval projekt komplexního sociálního programu pro seniory, zahrnujícího společenské a kulturní akce, vzdělávání, poznávací výlety, rehabilitace, apod. Jejich žádost byla seškrtána. ZŠ Jaroslava Seiferta chtěla pořádat recitační soutěž z poezie J. Seiferta. Dostala celých 4 000,-. Vedení Gymnázia Karla Sladkovského se snad domnívalo, že vedení MČ P3 bude mít pochopení pro inovační výchovně-vzdělávací postupy. Sestavilo zajímavou žádost o podporu projektového vyučování, které zahrnovalo např. exkurze studentů do továrny „Auto Škoda“, geograficko-historické poznávací výlety po českých zemích apod.  Nedostali nic. „Centrum zrakově postižených“ sestavilo projekt počítačových kursů pro zrakově postižené a systém terénních služeb pro jejich potřeby. Žádost byla zamítnuta. A takto by šlo pokračovat dále a dále. 
       Co dodat? Systém grantové podpory MČ P3 slouží z velké části jako „tunel“ k nepřímému obohacování některých komunálních politiků zejména z řad ODS. Velká část z rozdělovaných peněz teče tam, kde nejsou potřeba nebo tam, kam vyloženě nepatří. A na potřebné věci pak zbývá málo. 
       Pro objektivnost je třeba dodat, že v rámci grantové politiky MČ P3 podporuje i některé prospěšné věci. Podporu v roce 2007 získal např. Dům dětí a  mládeže Praha 3, Junák, kino Aero, žižkovský Sokol a církevní spolky. Výpomoc získaly i další projekty. Stejně je ale otázkou vkusu, zda z menších projektů dotovat například myslivce a výchovu jejich adeptů a poskytnout jednomu mysliveckému sdružení 35 000,- a druhému 20 000,-.
Jak bylo již napsáno úvodem, v dnešních dnech se rozhoduje o grantech na rok 2008. Naděje, že se něco změní k lepšímu však není vysoká. Předmětnému výboru předsedá pan Ondřej Pecha (ODS) - dlouhodobý politický spojenec pana Hurdy. Ve výboru již tradičně figuruje zastupitelka a osoba blízká panu Hurdovi paní Marcela Graciasová (ODS) a další loajální zastupitelka za ODS. Této trojce asistuje člen představenstva FK Viktoria Žižkov pan M. Kucián a jeden zastupitel za KSČM. 
       Zbývá jen doufat, že si voliči na Praze 3 již brzy uvědomí, že k zastavení radostného „tunelování“ a celkově bídné správy obce povede jen volební porážka místní ODS, která na Praze 3 zde spíše než svobodnou demokratickou stranu připomíná organizované bratrstvo lotrů. 
       Poděkování na závěr patří radnímu Martinovi Bendovi, který na rozdíl od jiných čelných představitelů ODS projevil lidskou zdvořilost a slušnost a umožnil opozičnímu zastupiteli nahlédnout do podkladových materiálů, na což má tento ovšem ze zákona právo. Bohužel jen málo z toho, co je normální a bývá mezi slušnými lidmi zvykem, platí na radnici Prahy 3.

Oprava a omluva: v původním znění tohoto článku jsem uvedl, že dr. Miroslav Procházka je zubař. Tato informace byla mylná. Dr. Procházka je rehabilitační doktor. Jemu i čtenářům se omlouvám.Související články

PhDr.Martin Valenta, SZ: „Jsme transparentní“ aneb zpráva o druhé schůzi Zastupitelstva MČ Praha 3 konané dne 21. února 2007

Názory
Tentokrát ve středu 21. února se konala druhá schůze Zastupitelstva Městské části (MČ) Praha 3. Program jednání byl poměrně pestrý od návrhu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 přes klíčový rozpočet Městské části na rok 2007 až po prodej jednotlivých domů v rámci III. etapy privatizace domovního fondu nebo schválení grantů z fondu Prahy 3. Jednání to ...pokračování
reklama