Praha 3 převádí byty na svojí akciovku

NázoryPraha 3 převádí byty na svojí akciovku

Rada hlavního města Prahy schválila minulý týden převod sedmi desítek bytů v Praze 3 do vlastnictví společnosti Správa zbytkového majetku a.s. (SZM), kterou si MČ Praha 3 pro tento účel založila. Jde o byty nájemníků, kteří v minulých letech odmítli nabídku na privatizaci. Pro Prahu 3 to prý má být výhodné. Nikdo však dostatečně nevysvětlil jak a proč. Při pohledu zblízka je jasné, že profitovat ze založení nové společnosti budou především někteří místní zastupitelé.

Žižkovská obecní rada o převodu majetku do základního jmění SZM rozhodla v prosinci minulého roku poté, co zastupitelstvo schválilo přes odpor zelených založení tří nových obecních akciovek. Na jednání zastupitelstva zelení kritizovali, že předkladatel (ODS) dostatečně neobjasnil důvody vzniku nových akciových společností. Není například jasné, proč má nově vzniklá společnost s názvem Správa zbytkového majetku spravovat byty lépe a efektivněji než stará známá Správa komunálního majetku a.s. Zastupitelé nedostali k dispozici žádnou ekonomickou analýzu těchto kroků.

             Městská část Praha 3 vlastní v současné době 5 akciových společností:
  • Správa komunálního majetku
  • Správa zbytkového majetku
  • Správa městského portfolia
  • Investiční a rozvojová Praha 3
  • Pražská parkovací
V představenstvech a dozorčích radách je připraveno 33 míst převážně pro zastupitele a významné členy ODS, ČSSD a KSČM. Ti pobírají za členství v těchto orgánech od 4 do 15 tisíc měsíčně. Za jeden rok tak činí součet odměn 3 358 800,-. Přehled členů orgánů obecních akciovek a jejich odměn přinesla před nedávnem Kauza3.cz (ZDE).

Podnikatelský záměr a ekonomická analýza vkladu bytů do společnosti Správa zbytkového majetku byla předložena až radě HMP. Tyto dokumenty byly neveřejnou součástí usnesení rady hlavního města. Jejich studium mi však do otázky, proč na správu těchto bytů potřebujeme zvláštní akciovku, neodpovědělo. Jde především o návod, jak zamýšlenou transakci právě čistě provést. Ekonomická analýza postrádá finanční rozvahu nulové varianty nebo situace, kdy by se o byty staral přímo úřad. Z dokumentů se dozvíme akorát několik zajímavých věcí. Ekonomická rozvaha například počítá s tím, že MČ Praha 3 zvýší v následujících dvou letech nájemné v obecních bytech dvakrát o 20 %. V roce 2012 by tak mělo činit okolo 135 korun za m2. Nájemníci obecních bytů se mají zřejmě na co těšit.
Analýza dále předpokládá, že provozní náklady společnosti SZM budou dosahovat 25 % vybraného nájemného z vložených bytů, což činí částku 1 131 000,- korun. Téměř polovina z této částky (asi 460 000) bude náležet zastupitelům obsazeným v představenstvu a dozorčí radě společnosti. Z toho je zřejmé, že hospodaření společnosti nebude pro MČ Praha 3 výhodné, jak tvrdí ekonomická analýza a z celé transakce budou profitovat především zastupitelé dosazení do statutárních orgánů společnosti.

Po převedení bytů do jmění SZM mohou být tyto byty v budoucnu prodány i s nájemníky soukromým majitelům bez souhlasu a vědomí zastupitelstva. Prodána také může být společnost jako celek nebo část jejích akcií. (Existuje např. nenaplněné usnesení RMČ o převodu dvou třetin akcií SKM a.s. na společnost Central Park s.r.o.)
Vedení žižkovské radnice se přitom při převodu majetku dopustilo jednoho zásadního lapsu. Podle zákona o hlavním městě Praze (§89 odst.2 písm b) mělo vklad nemovitého majetku schválit zastupitelstvo a nikoli jen rada MČ. Tento nedostatek nevadil ani radě HMP při schválení převodu majetku. Vše prošlo tiše a hladce.
Zelení dlouhodobě kritizují praxi správy majetku přes akciové společnosti. Zastupitelé tak ztrácejí kontrolu nad hospodařením obce a ta se přesouvá pouze do rukou úzké skupinky dobře placených zastupitelů, kteří sedí ve statutárních orgánech společností nebo v obecní radě. 
 


Související články

Spravedlnost privatizace je v dialogu

Názory
Tento článek jsem napsal původně pro Radniční noviny. Přiznám se, že pro mě nebylo velkým překvapením, když ho redakční rada odmítla zveřejnit. Do Radničních novin prý polemika nepatří a občané si ji nepřejí číst. Nabízím ji proto alespoň kriticky uvažujícím čtenářům Kauzy 3.pokračování

Za kolik se privatizuje jinde…

Již delší dobu hýbe komunální politikou Prahy 3 téma privatizace bytového fondu, kdy na naší městské části probíhá již IV. vlna privatizace. Bohužel, celý dosavadní průběh privatizace se jeví ze strany žižkovské radnice jako velmi netransparentní a vyvolává mnoho pochybností. Asi za nejspornější bod lze považovat výši stanovené ceny za metr čtvereční u tak ...pokračování

Na symbolickou podporu od radnice nedosáhne téměř nikdo

Názory
Pro zmírnění dopadů jednostranného zvýšení deregulovaného nájemného schválilo zastupitelstvo Prahy 3 v září kompenzační sociální program. Podpora od Prahy 3 bude ale jen symbolická a dosáhne na ní jen velmi úzká skupina lidí s velmi nízkými příjmy a velmi malým bytem. Přinášíme nezveřejněnou tabulku pro nárok na podporu.pokračování
reklama