Předražené investice z příjmů privatizace - pohled do rozpočtu Prahy 3 na rok 2011

NázoryPředražené investice z příjmů privatizace - pohled do rozpočtu Prahy 3 na rok 2011

Ačkoli je rozpočet Prahy 3 pro rok 2011 navržen jako vyrovnaný a na první pohled tedy úsporný, ve skutečnosti plýtvá stomilionovými příjmy z privatizace bytů. Než se podíváme na jednotlivé položky rozpočtu, je celou úvahu o finanční udržitelnosti a rozpočtování Prahy 3 nutné uvést pohledem na zásadní nedostatek nejen tohoto, ale i rozpočtů minulých let.

Běžné příjmy nestačí na pokrytí běžných výdajů

Na rok 2011 se počítá s běžnými příjmy 229 milionů korun a s běžnými výdaji na chod městské části ve výši 497 milionů korun. Rozdíl v těchto položkách a další kapitálové investiční výdaje ve výši 669 milionů budou pokryty především z příjmů z privatizace a z ostatní hospodářské činnosti Prahy 3.
Řešení z čeho budou kryty nejen investice, ale i běžné výdaje městské části až privatizace za několik let skončí, zatím nové vedení radnice nabídnout neumí.

Největší a zároveň nejkontroverznější část rozpočtu tvoří investiční výdaje realizované akciovými společnostmi, které založila v minulých letech sama Praha 3 a nově je sdružila pod holding Správa majetkového portfolia Prahy 3 a.s. (SMP). Převedením činnosti úřadu pod městské akciovky došlo ke dramatickému snížení možnosti kontroly zastupitelů nad investicemi MČ.

Radnice je tak řízena trochu jako firma, nikoli jako demokratická veřejnoprávní instituce. Jedinou příležitostí, kdy má zastupitel možnost se vyjádřit k investičním záměrům SMP je právě hlasování o rozpočtu. Tyto investice pro rok 2011 navržené na 420 milionů korun jsou přitom v rozpočtu popsány pouze na 15 řádcích.

Obrovské investiční akce bez kontroly zastupitelstva

Akciové společnosti pod holdingem SMP v minulém roce schlamstly na svoji činnost 70 milionů korun z obecního rozpočtu, letos jim má plynout mandátní odměna ve výši 67 milionů. Není to trochu dost? Úřad městské části nebo soukromá firma vybraná v transparentním výběrovém řízení by činnosti realizované SMP zvládla poskytnout zřejmě daleko levněji.

Plán financování velkých investičních záměrů (str. 40) dále ukazuje, že koalice ODS a T OP09 se nebyla schopna shodnout na prioritách. Polovina z 32milionového balíku pro projektové práce realizované SMP tak má být určena na „rekonstrukce bytových domů dle potřeb MČ Praha 3“.
Koalice nedokázala určit, které domy mají být připraveny k rekonstrukci a schválením rozpočtu v této podobě dává plnou moc SMP naložit s 16 miliony libovolně bez jakékoli možnosti další intervence zastupitelů. V orgánech městských akciovek přitom zůstaly povětšinou staří známí politici ODS z minulého funkčního období. K jejich převolbě potřebuje TOP09 dvoutřetinovou většinu v radě,
kterou nemá.

Lupáčovka za tři čtvrtě miliardy?

Některé investiční akce jsou podle rozpočtovaných položek na první pohled předražené. Pro soubor panelových domů v Lupáčově je v letech 2008 až 2011 rozpočtována neuvěřitelná částka 836,9 mil. Kč (210 milionů pro rok 2011). Do částky jsou zřejmě započteny i převody z minulých let, jaký je však skutečný rozpočet investic v Lupáčově a na jakou částku byla uzavřena smlouva s dodavatelem
stavebních prací, to se z veřejně dostupných zdrojů nedozvíme.

Obecně se v rozpočtu vyskytuje velký počet položek v řádech desítek milionů, které nejsou dostatečně rozepsané a jejich slepým schválením dává zastupitelstvo úřadu městské části a svým akciovým společnostem volnou ruku k přesunům finančních prostředků z akce na akci. A také k velkému plýtvání. Nejde přitom pouze o velké stavby či rekonstrukce, ale například o kulturu. Veškeré kulturní
akce, jejichž realizaci Praha 3 k upuje od externího dodavatele, jsou v rozpočtu shrnuty do jedné částky ve výši 15 milionů. Mezi akce financované z této částky patří i výstupy hvězd populární hudby v rámci žižkovského Masopustu či Vinobraní.

Radniční noviny za 6 milionů

Pohledem do rozpočtů minulých let dále zjistíme, že náklady na vydávání Radničních novin se od roku 2005 (1,9 milionu) ztrojnásobily (5,7 milionu pro rok 2011). Náklady na tisk a distribuci se za poslední léta nijak dramaticky nezvedly, přesto je rozpočet Radničních novin trojnásobný.

Sliby, sliby, sliby

Předvolební program nejsilnější strany v zastupitelstvu (TOP09) slibuje:

- Zabezpečíme vyrovnané hospodaření MČ Praha 3 s důrazem na hospodárnost.
- Provedeme revizi plánovaných investičních akcí.
- Vyhodnotíme systém fungování akciových společností ve vlastnictví MČ Praha 3.

Pravda, nebylo zatím moc času na splnění takto komplikovaných úkolů. Nákladné a již nasmlouvané investiční akce (např. v Lupáčově ulici) už nezbývá než dokončit. Nováček v zastupitelstvu vyšvihnutý rovnou do vedení radnice to však nebude mít lehké. Nastoupená
cesta, která se odráží i v rozpočtu na ten to rok, zatím ukazuje spíše „mírný pokrok v mezích zákona“ a starých pořádků.

reklama