Průzkum mezi nájemníky - Správa komunálního majetku Prahy 3

NázoryPrůzkum mezi nájemníky - Správa komunálního majetku Prahy 3

Strana zelených (SZ) ve spolupráci s občanským sdružením Žižkov (nejen) sobě provedla rozsáhlý sociologický průzkum mezi nájemníky obecních bytů na Praze 3 o fungování Správy komunálního majetku, a.s. – zkráceně SKM.

Co je SKM? SKM je následovníkem komunistické OPBH – spravuje veškeré obecní domy a byty na Praze 3. Právní formou akciová společnost zřízená a vlastněná Městskou částí Praha 3. V jejím vedení figurují politici - zejména za ODS: ředitelem SKM je člen a zastupitel za ODS Pavel Císař, předsedou dozorčí rady Pavel Hurda – předseda ODS na Praze 3, předsedou představenstva bývalý starosta za ODS pan Český a ve vedení SKM bychom nalezli další bývalé či stále aktivní komunální politiky.
SKM je opravdovou ostudou Prahy 3. Proč? Nejenže do ní odtéká velká část rozpočtu MČ Praha 3, který poté není pod řádnou kontrolou Zastupitelstva, ale SKM zejména zcela selhává ve  správě svěřeného majetku, ve správě obecních domů a bytů.
Zkušenosti nájemců obecních bytů se SKM jsou natolik tristní, že by radnice Prahy 3 měla pana Císaře na hodinu odvolat pro naprostou a kompletní neschopnost. Otřesným zážitkům nájemců obecních bytů na Praze 3 se zde budeme věnovat později. Nyní se podívejme na výsledky zmíněného sociologického průzkumu.

Průzkumu se zúčastnilo 178 nájemníků obecních bytů na Praze 3. Tento vzorek je poměrně vysoký a má slušnou vypovídající hodnotu vezmeme-li na vědomí, že některé průzkumy veřejného mínění s platností na celou Českou republiku se provádějí na vzorku 400 osob (např. agentura Median). Respondentům jsme položili 5 otázek. SKM byla hodnocena jako ve škole známkami 1 až 5. Ke každé otázce respondenti mohli dopsat svůj vlastní krátký komentář a na závěr se vyjádřit o celkové zkušenosti se SKM. Jaké jsou výsledky?

Otázka č. 1: Jakou známkou hodnotíte celkovou kvalitu poskytovaných služeb SKM (opravy, výměny, rekonstrukce aj.)? 

  Jakou známkou hodnotíte celkovou kvalitu poskytovaných služeb SKM (opravy, výměny, rekonstrukce aj.)?

76% dotázaných – celkem 134 respondentů – ohodnotilo práci SKM jako velmi špatnou, známkami 4 a 5 (viz graf). Celková průměrná známka byla 4.

Otázka č. 2: Jakou známkou hodnotíte dostupnost a rychlost služeb SKM (opravy, výměny, rekonstrukce aj.)?

Jakou známkou hodnotíte dostupnost a rychlost služeb SKM (opravy, výměny, rekonstrukce aj.)?
 
V podstatě 70% respondentů  - 118 osob - dalo SKM známky 4 a 5 (viz graf) a hodnotily ji v této kategorii opět velmi špatně. Celková průměrná známka byla opět 4.

Otázka č. 3: Jakou známkou hodnotím SKM ve věci korupčního prostředí a jednání?

Jakou známkou hodnotím SKM ve věci korupčního prostředí a jednání?
 
Zde bychom měli zpozornit, neboť se pohybujeme se v rovině trestné činnosti. 77% dotázaných se domnívá, že v SKM existuje korupce (známky 4 a 5). Celkem 46% respondentů dalo SKM známku 5. Průměrná známka byla opět 4.

Otázka č. 4: Jakou známkou hodnotím práci úředníků SKM - komunikativnost, otevřenost, ochotu, atd.? 

Jakou známkou hodnotím práci úředníků SKM - komunikativnost, otevřenost, ochotu, atd.?
 
Snad pouze u této otázky bylo hodnocení o chlup lepší. I tak ale 57% dotázaných – 92 osob -  hodnotí práci úředníků jako velmi špatnou a dalo jim známky 4 nebo 5. Průměrná známka byla 3,7.

Otázka č. 5: Setkal/a jste se při jednání se SKM s jednáním vyvolávajícím důvodné podezření z korupce?

Setkal/a jste se při jednání se SKM s jednáním vyvolávajícím důvodné podezření z korupce?
 
Toto lze považovat za (zkaženou) třešničku na dortu. 30% respondentů uvedlo, že se v přímém jednání se SKM setkalo s korupcí.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou zde vážná podezření z nelegální činnosti, je třeba zvážit, jak situaci dále řešit, co podniknout. Nicméně ještě otřesnější než výše uvedená data a čísla jsou osobní zkušenosti respondentů se SKM. O nich budeme referovat později.


Související články

Privatizace a správa bytů na Praze 3 – služba občanům nebo dobrý byznys?

Názory
Firmu Správa komunálního majetku (SKM) a.s. znají asi všichni, kteří bydlí v obecních bytech na Praze 3. Akciové společnosti Správa zbytkového majetku, Pražská parkovací či Správa městského portfolia Prahy 3 už tak známé nejsou, přestože jde o společnosti založené a stoprocentně vlastněné MČ Praha 3. pokračování
reklama