Rušné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

NázoryRušné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

6. zasedání ZMČ Praha 3 se konalo dne 27. 9. 2011 od 15 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino. Při příchodu obdrželi zastupitelé pozměněný program, který spočíval v rozšíření jednání Zastupitelstva o bod 1A, což byla návštěva pana ministra pro dopravu, pana Mgr. Pavla Dobeše.

Přestože čas běžel, jednání nezačínalo, protože se čekalo nejen  na příjezd pana ministra, ale i paní starostky a jejího zástupce. Po více jak půl hodině paní starostka Ing. Hujová a zástupce starostky pan Ing. Sladkovský přišli s omluvou a vysvětlením jejich zpoždění. Ing. Hujová informovala přítomné, že pan ministr dopravy, i když avizoval svou oficiální návštěvu na zasedání ZMČ a návštěvu  Nákladového nádraží Žižkov, se nemohl účastnit z důvodu zasedání vlády. Měl ho zastoupit jeho 1. náměstek pan Ing. Hampl, který se rovněž na jednání ZMČ nedostavil. Byl však přítomen  prohlídce Nákladového nádraží ve společnosti starostky a místostarosty městské části. Zastupitelé byli velmi rozpačití, nebyl ministr, nebyl ani jeho náměstek. Nastala velká diskuze, jak se zachovat a jak pojmenovat chování představitele vlády. Jako výsledné řešení po dlouhé diskuzi byl přijat návrh na vydání tiskové zprávy, která by zveřejnila všechna fakta a bylo přijato usnesení: ZMČ Praha 3 vyjadřuje zděšení a rozčarování z postupu ministerstva dopravy při organizaci dnešní návštěvy ministra dopravy na Praze 3. 
A  pokračovalo  se v dalších bodech jednání dle schváleného programu, když asi kolem 17 hodiny přijel pan ministr Dobeš. Program se přerušil a dal se prostor pro vystoupení pana ministra. Mluvil dobře, nejprve se omluvil a vysvětlil zasedání vlády a pak se věnoval kauze Nákladového nádraží. Všichni víme, že do doby rozhodnutí rozkladové komise není jasné, bude-li objekt vyhlášen za kulturní památku či ne. A od toho se vše odvíjí. Ale jeden nový poznatek se přítomní  dozvěděli – podle jednání ministra dopravy s ministrem kultury by bylo možné využít prostor a budovy na Nákladovém nádraží k depozitáři knihovny. Což přítomné opravdu nenadchlo, ani jako další diskuze ohledně dopravy na Praze 3. Nic nového se zastupitelé nedozvěděli, peníze pan ministr nepřivezl (řečeno obrazně), něco konkrétního nebo nového v kauze Nákladové nádraží a řešení dopravy na Praze 3 neřekl. Na konkrétní otázky jednotlivých zastupitelů odpovídal neurčitě, nekonkrétně. V jedné chvíli byl podán návrh ze strany koaličního zastupitele k ukončení diskuze pro neuspokojivé odpovědi pana ministra, ale návrh byl vzat zpět. Výsledek setkání pana ministra Dobeše se zastupiteli skončil ubezpečením ze strany pana ministra, že se bude dál o dění na Praze 3 zajímat. Rozloučil se a odjel. Zastupitelé MČ Prahy 3 pokračovali ve svém schváleném programu.

Diskuse

KSČM žižkovák 2.11.2011 12:19
Re: KSČM Jirka Ptáček 2.11.2011 14:01
Re: KSČM chk 2.11.2011 16:47
Ta paní je UFO Kardinál Fabio Pigliapoco 24.10.2011 09:33
Co to je??? JaB 24.10.2011 08:11

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama