Stanovisko vedení radnice Prahy 3 k petici občanů Prahy 3 – zachování plného provozu MŠ Buková

NázoryStanovisko vedení radnice Prahy 3 k petici občanů Prahy 3 – zachování plného provozu MŠ Buková

Kapacita MŠ zřizovaných městskou části Praha 3 je 2100 míst, kdy jen v posledních čtyřech letech radnice zajistila nárůst o 450 míst. Tato kapacita předškolních zařízení je dostatečná pro přijímání dětí od věku tří let.

Kapacita jeslí v Roháčově ulici pro děti mladší tří let věku je pouze 44 míst a poptávka rodičů po umístění těchto dětí výrazně stoupá. Vzhledem k tomu, že městská část Praha 3 nemá volné pozemky došlo k rozhodnutí (usnesení RMČ č.162/2015), že bude vybudováno nové zařízení jeselského typu na pozemcích MŠ Buková.

MŠ Buková postavená v roce 1960 je ve velmi špatném technickém stavu a vzhledem k nízké kapacitě max. 48 míst je i provozně nejnákladnější MŠ. V roce 2010 nechala MČ Praha 3 zpracovat investiční záměr na rekonstrukci a nástavbu objektu MŠ Buková. V roce 2014 byl zvažován záměr tento objekt přebudovat na denní stacionář pro seniory. Obě tyto varianty jsou však velmi finančně náročné (odhad cca 50 mil. Kč) a proto bylo rozhodnuto vybudovat jeselské zařízení formou modulového typu. Tato varianta je výrazně levnější, výstavba je rychleji realizovatelná a jednopodlažní řešení je vhodnější pro děti, které nedosáhly věku tří let. Veřejnost bude s návrhem studie na zařízení jeselského typu v lokalitě Buková seznámena do konce května 2015 a budou následovat všechny potřebné kroky k urychlené výstabě tohoto zařízení.

Nově vybudovaná MŠ v areálu ZŠ Jarov, V Zahrádkách 48 má kapacitu 112 míst. Od 7.4.2015 bude tuto školku navštěvovat 41 dětí. Dále je připravena přijmout od 1.9.2015 všech 33 dětí z MŠ Buková a v případě, že rodiče nebudou mít zájem o toto zařízení, budou děti dle přání rodičů přijaty do jakékoliv vybrané MŠ městské části Praha 3. Dále je vyčleněna kapacita 30 míst v nové MŠ Jarov pro potřeby MŠ Chmelnice, kde zůstane pouze jedna třída školky a to především pro potřeby dětí před nástupem do ZŠ. Zbylá kapacita MŠ Jarov je k dispozici při zápisu do MŠ, který proběhne 14. a 15.4.2015.

MŠ Jarov je i orientována na děti s dýchacími problémy, což bylo i součástí projektového záměru (usnesení RMČ 447/2013) výstavby nové mateřské školy a je také schopna zabezpečit stravování pro děti s dietními požadavky.
K 30.6.2015 je plánována transformace MŠ Buková, příspěvkové organizace městské části Praha 3 na zařízení jeselského typu, které bude zahrnovat jesle v Roháčově ulici a nově budované zařízení v lokalitě Buková. Všem zaměstnancům MŠ Buková je nabídnuto adekvátní volné pracovní místo např. v MŠ Jarov nebo MŠ Na Vrcholu.

Věříme, že tuto situaci pochopíte, protože nám jde především o Vaše děti, které by měly vyrůstat ve vyhovujících prostorách předškolního zařízení.

členové rady MČ Praha 3: Vladislava Hujová, Jaroslava Suková, Jan Materna, Irena Ropková, David Gregor, Ivan Holeček, Alexander Bellu, Lucie Vítkovská a Michal Papež

reklama