Za teplo platí na Žižkově každý jinak

NázoryZa teplo platí na Žižkově každý jinak

Nájemníci obecních bytů každoročně začátkem května očekávají s mírným napětím vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za minulý rok. Vylekáni vysokými nedoplatky pak sepisují žádosti o instalace měřičů individuální spotřeby tepla na vytápění. Právě náklady na topení totiž tvoří zásadní položku v rodinném rozpočtu. V roce 2010 bylo opatřeno měřiči individuální spotřeby pouze 8 ze 138 centrálně vytápěných domů ve vlastnictví Prahy 3. Jen malý zlomek nájemníků tak mohl svým chováním ovlivnit výši svého účtu za teplo. Sdílená odpovědnost vede v tomto případě k velkému plýtvání.

Radnice a Správa komunálního majetku (SKM) bohužel nemá dostatek vůle, aby žádostem nájemníků vyhověla, a to i přesto, že náklady na pořízení měřících zařízení a provedení rozpočítání nákladů jsou už dnes velmi nízké.  SKM bohužel s vyšší spotřebou tepla generuje jako poskytovatel tepla i vyšší zisky. Motivace k úsporám a překonání administrativních bariér proto bývá na nule.  

Spotřebu a účty za teplo však neovlivňuje jen to, zda se náklady na topení rozpočítávají nebo ne a zda soused v zimě celou noc topí s otevřeným oknem. Zásadní roli hrají také tepelně-izolační vlastnosti domu, velikost objektu, jestli je dům cihlový nebo panelový, jestli je zateplen a má dobře těsnící okna. Zajímalo mě proto srovnání, jak si jednotlivé domy ve spotřebě tepla stojí. Radnice poskytla informace za rok 2010. Rozdíly ve spotřebě tepla na vytápění jsou podle nich obrovské. Spotřeba energie se pohybovala od 0,35 až do 0,89 GJ na m2. Obyvatel domu v Krásově 4 tak zaplatil za vytápění průměrného bytu o velikosti 60 m2 asi 10 300 Kč, zatímco nájemník Vinohradské 116 musel z peněženky vytáhnout kolem 26 600 Kč. (Jak na tom byl váš dům, nejdete v tabulce přiložené ke článku.)

Radnice a SKM nemohou nájemníky v domech s nadměrnou spotřebou tepla odbývat a sami mají přicházet s individuálním řešením pro každý dům (zateplení, výměna oken, instalace individuálních měřičů spotřeby). Pokud se tak nestane, doplatí lidé na dlouhodobě zanedbaný stav některých domů nejen platbou nájemného, ale i svými účty za teplo.

Příloha: Srovnání spotřeby tepla v domech vlastněných MČ Praha 3 a centrálně vytápěných SKM

  


Související články

Jak (ne)ušetřit za teplo v bytech MČ Prahy 3

Chtěl bych touto cestou informovat další nájemníky bytů patřících MČ Prahy 3, jaké věci je mohou potkat, když budou žádat o měřice spotřeby tepla v centrálně vytápěných bytech.pokračování
reklama