Matěj Stropnický pracoval mnohem více na svém osobním PR než ve prospěch Pražanů, říká Irena Ropková (ČSSD)

RozhovorMatěj Stropnický pracoval mnohem více na svém osobním PR než ve prospěch Pražanů, říká Irena Ropková (ČSSD)

Před týdnem byli na nočním jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy odvoláni z magistrátní rady také dva politici z Prahy 3 - Matěj Stropnický a Irena Ropková. Ta sice neplnila titulky celostátních deníků tak jako pan Stropnický, ale dopadla stejně. Zajímalo nás, jestli si ještě umí představit budoucí spolupráci s panem Stropnickým a jaký vliv mohou mít magistrátní veletoče na Prahu 3.

Bylo pro Vás odvolání z Rady hl. m. Prahy překvapením?
Bylo překvapivé. Na rozdíl od bývalého náměstka Stropnického jsem ani jednou nezaznamenala jedinou výtku k mojí práci, která naopak byla napříč zastupitelstvem, tedy i ze strany opozice, hodnocena jednoznačně kladně. Sociální demokraté naopak dlouhodobě upozorňovali a s dostatečným předstihem jasně deklarovali, že se k hlasování o odvolání Matěje Stropnického připojí.

Byla jste radní bezmála jeden rok. Co vnímáte jako svůj největší úspěch a co se Vám naopak nepodařilo?
Především se mi dařilo plnit programové prohlášení, což považuji za to nejpodstatnější. V rámci mých kompetencí jsem se věnovala oblasti školství a sociální politiky, tedy oblastem velmi rozsáhlým a časově náročným.

Podařilo se mi řešit složitou situaci v oblasti kapacit předškolního a základního vzdělávání prostřednictvím dotací městským částem, kdy jsem prosadila, aby se preferovaly především projekty v oblasti školství. Takto bylo na investice rozděleno 345 milionů korun, tedy bezmála devadesát procent všech dotací, a za tyto prostředky byly zřízeny stovky nových míst v mateřských a základních školách. Zmínila bych ve školství dále podporu odborného vzdělávání, kdy se nám podařilo čerpat evropské fondy v končícím programovém období na podporu učňovského a odborného školství. Zavedla jsem nový program, který má za cíl zmírňovat sociální vyloučení ve školách, konto na sociální obědy pro děti nebo v ČR unikátní síť Akademie umění a kultury pro seniory v ZUŠ.

V sociální oblasti došlo k navýšení finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb a současně k navýšení prostředků určených na platy sociálních pracovníků, jejichž práce je dlouhodobě podhodnocená. Podařilo se mi také zajistit lepší zdravotní péči pro bezdomovce, nové startovací byty pro program "Z ulice do bytu", připravit zřízení 3 nových nízkoprahových denních center pro bezdomovce a také zahájit nové projekty výstavby dalších kapacit pro lidi trpící Alzheimerovou  a Parkinsonovou nemocí. Zaměřila jsem se i na vyšší kvalitu individuální péče v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem stavebními úpravami objektů (změna pokojů ze 4 lužkových na 1-2 lůžkové apod.) a také navýšením personálních normativů pracovníků v přímé péči o seniory na úkor administrativy.

Za největší neúspěch považuji to, že mi bylo zabráněno pokračovat v těch oblastech, které potřebují každodenní pozornost. Zejména se jedná o přípravu zimních opatření pro bezdomovce, další rozšiřování kapacit ve školství a rovněž o přípravu na některé zásadní změny, které již příští rok chystá ministerstvo školství.

Došlo k odvolání dvou politiků, jejichž domovem je Praha 3. Domníváte se, že události v ZHMP budou mít dopad na komunální politiku Prahy 3? Jaký?
Samozřejmě je pro každou městskou část důležité, aby měla své zástupce i na co nejvyšší úrovni hlavního města Prahy, nemyslím si však, že by zde byly nějaké bezprostřední dopady na komunální politiku v Praze 3. V radě MČ Praha 3 pracují lidé, kteří mají vůli se dohodnout a spolupracovat. Pro rozvoj Prahy 3 to považuji za důležité. Podařilo se nám zahájit mnoho projektů, kteří obyvatelé Prahy 3 uvidí a jistě ocení.

Může to pro Prahu 3 znamenat například zastavení některých investic (revitalizace Husitské a Koněvovy) a plánů (metro D)?
O osud projektu revitalizace Husitské a Koněvovy ulice se nebojím, Praha 3 již zahájila kroky k přípravě investic do těchto významných ulic, které si to zcela jistě zaslouží. V případě metra D má nyní Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy čas do konce roku, aby předložil varianty trasování čtvrté linky z náměstí Míru. Nemyslím si, že výsledek jejich odborných analýz bezprostředně ovlivňuje situace na pražském magistrátu.

Do jaké míry je podle Vás zastupitelský klub ANO jednotný?
Nechci na tomto místě hodnotit poměry v jiném zastupitelském klubu a ani mi to nepřísluší. Na politické hnutí ANO na pražské i celostátní úrovni ať si každý udělá názor sám.

Jak jste v případě odvolání M. Stropnického hlasovala a proč?
Hlasovala jsem pro jeho odvolání a za tímto hlasováním si stojím. Již v srpnu avizovala sociální demokracie, že v případě, že bude návrh na odvolání Matěje Stropnického na programu jednání, tento návrh podpoříme. Důvodů je celá řada. Bývalý náměstek především nezvládal svoji agendu a mnohem víc pracoval na svém osobním PR než ve prospěch Pražanů. Příkladem je třeba hrozící developerská zástavba Vidoule v Praze 13, kdy i přes opakované výzvy sociální demokracie v této věci nekonal, přesto má plná ústa boje proti developerům. Bývalý primátor Hudeček jej dokonce v rozhovoru nazval v tomto ohledu pouhým tlučhubou. Vše maskuje okázalými mediálními vyjádřeními, která jsou ale často lživá. Například jeho vyjádření o hrozící výškové zástavbě označil samotný Institut plánování a rozvoje, jehož výstupy rád prezentuje jako svoje vlastní, za nesmyslné a zarážející. S oblibou pak lživě útočí na sociální demokracii za údajné propojení s developery. V tomto ohledu je na místě zvažovat i právní kroky. Když už totiž Matěj Stropnický konal ve věci developerských projektů, což nebylo zase tak často, tak jsme hlasovali spolu s ním, což dokládají zápisy z jednání pražské rady. O spolupráci s bývalým náměstkem by se dalo povídat celý den, zkrátka a dobře, je to velmi náročné. Lže, hlasuje proti svým kolegům, vstupuje do agendy ostatních radních. Jak se s tímto člověkem dá rozumně spolupracovat?

Jak se vám spolupracovalo s panem Stropnickým? Dovedete si po této zkušenosti představit budoucí spolupráci například na žižkovské radnici?
Jak jsem uvedla, spolupráce s Matějem se dá realizovat jen velmi těžko, protože on spolupracovat nechce, alfou a omegou jsou pro něho mediální ataky a stavění sebe sama do pozice mučedníka, kterému všichni ostatní ubližují, aniž by to byla pravda. Co se týče budoucí spolupráce, vzhledem ke zkušenostem z pražského magistrátu i samotné Prahy 3, kde jsme byli před koncem minulého volebního období koaličními kolegy, jsem už popravdě jeho přístupem znechucena. A to vydržím opravdu hodně. Je to každopádně škoda. V hnutí ŽNS je řada jiných lidí, se kterými si spolupráci ve prospěch Prahy 3 představit dokážu. Před 2 lety jsem stála i o spolupráci s Matějem Stropnickým na radnici Prahy 3, což se ovšem o něm říci nedalo.

Vaše odvolání je ze strany ČSSD vysvětlováno jako pomsta za odvolání M. Stropnického, jak si pak vysvětlujete, že jste se obětí této pomsty stala Vy a ne např. pan Dolínek?
Důvod je jednoduchý. Hlasovalo se abecedně od konce a já přišla na řadu po bývalém náměstku Stropnickém. Reakce na jeho odvolání byla ze strany některých koaličních zastupitelů podle mého názoru dětinská, jednalo se o prosté rozkopávání báboviček. Emoce převládly nad racionálním přístupem k budoucnosti hlavního města Prahy a zájmům jeho obyvatel.

Na Praze 3 jste původně byla uvolněnou radní, ale později jste tento post přepustila stranickému kolegovi Gregorovi právě kvůli magistrátnímu funkci, kterou jste teď ztratila. Budete opět usilovat o uvolněnou pozici v radě Prahy 3? Pokud ne, jak vidíte budoucnost příštích měsíců?
Nyní se stále věnuji oblastem, jež byly v mé gesci, a pomáhám náměstku Dolínkovi, na kterého přešly mé kompetence, s jejich správou, protože práce je skutečně hodně a sociální a školskou agendu je nutné řešit průběžně. Další vývoj nechci v tuto chvíli předjímat, nemám však sebemenší problém vrátit se ke své původní právnické profesi.

Otázky: Karel Světlík, Michal Vronský (TOP 09) a Jiří Ptáček (TOP 09).

Diskuse

Kde je ten prospěch Pražanů? Zdeněk Jahn 20.11.2015 09:10
Kde zůstala Praha? Simeon Popov 15.11.2015 22:03
výsledek vždy stejný Kokeš 31.10.2015 19:05
Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 1.11.2015 09:08
Re: Re: výsledek vždy stejný Simeon Popov 3.11.2015 23:03
Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 4.11.2015 16:15
Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Krob 4.11.2015 17:26
Re: Re: výsledek vždy stejný Radek Hlaváček 11.11.2015 10:31
Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 13.11.2015 11:24
Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Radek Hlaváček 13.11.2015 12:53
Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 13.11.2015 16:31
Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Edgar 13.11.2015 21:45
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 14.11.2015 17:11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Radek 14.11.2015 22:32
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 15.11.2015 08:14
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Irena Ropková 15.11.2015 20:49
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 16.11.2015 08:51
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Jan Skalický 16.11.2015 09:27
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 16.11.2015 12:04
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Jan Skalický 16.11.2015 17:35
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 16.11.2015 17:51
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Jan Skalický 16.11.2015 19:15
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Zdeněk Jahn 16.11.2015 22:50
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: výsledek vždy stejný Jan Skalický 17.11.2015 10:09
ať se vrátí k právničině atreides 31.10.2015 13:34

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama