O čem bylo poslední zasedání Zastupitelstva Prahy 3

zastupitelstvoO čem bylo poslední zasedání Zastupitelstva Prahy 3

Včerejší zastupitelstvo se neslo v mírně nostalgickém duchu, protože bylo poslední v tomto volebním období. Mnoho tváří jsme tam tedy viděli naposled. S jistotou se to dá říci např. o Matěji Stropnickém, který po dvanácti letech znovu nekandiduje. Starosta Bellu (ODS) mu jménem svým i Zastupitelstva v úvodu popřál vše nejlepší k narozeninám (35), což sál doprovodil potleskem.

Matěj Stropnický (Zelení) poděkoval, ale zároveň zdůraznil, že potlesk si to nezaslouží, protože narozeniny nejsou žádná zásluha a má je každý. Vzápětí navrhl jako první bod jednání zprávu o činnosti za třetí čtvrtletí, tedy aby „letní“ rada řekla, co ze svých slibů stihla přes prázdniny udělat. Návrh nebyl díky 20 „zdrženým“ hlasům přijat. Oprávněně se dalo čekat, že se téma vrátí v rámci interpelací.

Většina agendy včerejšího zastupitelstva byly věci technického charakteru, okolo kterých nebyly žádné otázky. Pouze při podeji podílu na půdě v Přemyslovské ulici se ozval Ondřej Rut (Zelení), že by se půda mohla prodat za vyšší cenu, a že tam unikla příležitost pro stavbu městských bytů.

 

PRIVATIZACE

Schvalovala se privatizace bytů v Jeseniově, které se nestihly schválit v červnu.

Jiří Novotný, Jeseniova 19, se za občany dotazoval, jak to vypadá s přislíbenými investicemi. Starosta Bellu mu odpověděl, že připravili záměr revitalizace vnitrobloku Jeseniova/Roháčova, což by se mohlo zařadit do rozpočtu na příští rok. Místostarosta Materna (TOP 09) pana Novotného ještě ujistil, že ačkoli se některé investice musely krátit, tak panelové domy se nekrátily, protože jsou prioritou.

Debatu také vyvolalo dodatečné zařazení bytu strážníka Vacka do privatizace, ten se hájil tím, že splňuje všechny podmínky. Matěj Stropnický namítal, že důvodová zpráva působí tak, že v bytě nebydlí. Špatně připravenou důvodovou zprávu kritizovala také Martina Chmelová (nestr. za Zelené).

 

DOTACE

Do dotačních pravidel se zapracovala 1. nová nařízení o ochraně osobních údajů, 2. ustanovení, že dotace lze užít pouze na akce neinvestičního charakteru 3. ustanovení, že součástí žádostí má být stručná specifikace projektu.

Bylo odsouhlaseno vypsání dotačních programů na příští rok, byť chyběly finanční částky pro jednotlivé kapitoly. Zástupci rady se hájili tím, že chtěli, aby se zabránilo zpoždění a organizace mohly začít podávat žádosti s tím, že přesné částky už musí určit noví zastupitelé po volbách. Částka na dotace je dlouhodobě nejvyšší v rámci pražských městských částí. Pro příští rok to může být až 18 milionů. Očekává se však snížení (cca 12 milionů). 

 

INTERPELACE A DOTAZY – BEZDOMOVCI A JINÉ

Martina Chmelová vrátila do hry téma, co ze svých slibů rada konkrétně přes léto splnila. Dostalo se jí odpovědi od starosty Bellu, že detailní výčet dostane do 30 dnů.

Ondřej Rut se dotazoval starosty ohledně výdajů na propagaci akciové společnosti městské části SZM. V rámci svobodného přístupu k informacím se dostali k informaci, že SZM za propagaci vydala 860 000,- Kč (přes 500 000,- Kč v roce 2017), kdo je dodavatelem služeb ovšem odmítla společnost poskytnout s odkazem na obchodní tajemství. Rut řekl, že jsou k dispozici soudní rozsudky, které tvrdí, že informace o dodavatelích, kteří inkasují veřejné prostředky nemohou být tajemstvím. Odpověď slíbil starosta do 30 dnů.

Vracela se opět otázka splněných slibů. Starosta promluvil bezpečnosti, o 20 přislíbených strážnících. O tom, že se intenzivně zabývají problémovými lokalitami s vysokým výskytem bezdomovců či narkomanů a hledají řešení nejen s policií, ale i s neziskovými organizacemi Naděje či Armáda spásy.

Exstarostka Hujová (nestr.) vznesla dotaz na radní pro školství, proč publikace Úkoly s pejskem Bafíkem je složena ve skladu a je zakázána její distribuce do školek, když si ji vyžádali ředitelé i rodiče. Odpověď Lýdie Říhové (KDU-ČSL) byla, že na zadní straně je proslov s podpisem bývalé radní Sukové, tudíž distribuci nedoporučila před volbami.

Místostarosta Materna vysvětlil, jak stabilizovali rozpočet. Díky zpožděné opravě domů se zpozdila privatizace a díky tomu příjmy MČ, bylo tedy nutné odložit některé investice. Vyvrátil, že by nebylo na platy nebo něco podobného.

Radní Mikuláš (Svobodní) poreferoval o rekonstrukci Husitská/Koněvova. Řekl, že se snaží operativně řešit např. problémy se zásobováním, se kterými se na něj někteří podnikatelé obrací. S žádostí o kompenzaci ušlého zisku je odkázal na magistrát, protože P3 na to nemá vyhrazené prostředky. 1. října bude zprovozněn jeden pruh směrem do centra a do konce listopadu mají být hotové chodníky.

Exstarostka Hujová kritizovala starostu Bellu, za dopis, který rozeslal ředitelům mateřských škol den po svém zvolení s nabídkou setkání a konzultace školského programu Koalice pro Prahu 3. Starostka hovořila o morálním pochybení a zneužití funkce starosty. Starosta Bellu se hájil tím, že komunikace je nutná, a že dopis nepsal na hlavičkovém papíře starosty a rozesílání nehradil z prostředků P3.

Na konci Matěj Žaloudek (Zelení) vrátil téma bezdomovectví. Starosta Bellu řekl, že navýšení strážníků samozřejmě problém bezdomovectví nevyřeší. Řeší prý problém spolu s organizacemi Naděje a Armáda spásy. Místostarosta Gregor (ČSSD) dodal, že Praha 3 nabízí startovací byty pro organizace pracující s bezdomovci. Naděje a Armáda spásy už dostaly několik bytů přidělených. Byty se přidělují na 3 roky. Zmínil také, že jeden muž úspěšně přešel ze startovacího do běžného bydlení. Připomněl, že Praha 3 je jedna z mála městských částí, která má azylový dům, dále také místo, kde se od pondělí do pátku vydává teplá strava a v zimním období se tu provozuje noclehárna.

Starosta pak vybídl ostatní napříč politickými stranami k pomoci s tímto problémem. Závěrem všem poděkoval za poslední čtyři roky a popřál všem šťastný život a poslední zastupitelstvo tohoto volebního období skončilo potleskem po třech a půl hodinách.

Z lidí, které pravděpodobně brzy uvidíme v zastupitelských lavicích se přišli podívat např. Jiří Ptáček (TOP 09 - STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě), Matěj Žaloudek (Zelení a nezávislí) či první trojka z hnutí ANO.

reklama