Pojďte plánovat život na Praze 3 v příštích deseti letech - ONLINE

Pojďte plánovat život na Praze 3 v příštích deseti letech - ONLINE

Zúčastněte se veřejných setkání k desetiletému strategickému plánu. Strategický plán býval dokument, který si městská část nechávala vypracovat externí firmou. Bylo splněno a mohl jít do šuplíku, odkud ho jen občas někdo vytáhl. Praha 3 to letos zkouší jinak. Inspirována Kodaní, Aarhusem či Minneapolis se pokouší sesbírat tzv. živá data od lidí, kteří zde žijí či působí. Aby se dostalo na témata vskutku lokální, byla Praha 3 rozdělena pouze pro tento účel do deseti podoblastí.

Setkání byla původně plánovaná na jaro, ale z epidemiologických důvodů odložena na podzim. Koncem září se uskutečnila dvě setkání s klíčovými aktéry Prahy 3 (ředitelé škol, institucí, spolků, sdružení atd.). Na říjen a listopad bylo naplánováno dalších 20 setkání s veřejností ve školách, ale přišel do toho opět nouzový stav.

Znovu věc odkládat, navíc s nejistým výhledem, nebylo řešení. Bylo třeba jednat rychle a v řádu dní připravit online prostředí, ve kterém by mohla setkání proběhnout (alternativou budou papírové dotazníky na kontaktních místech Prahy 3). Každé setkání bude mít přesný scénář, žádné ze sesbíraných témat už nevypadne ze hry. Bude se pouze ověřovat jeho významnost např. následným sociologickým šetřením a vybraní experti v závěru navrhnou řešení, která budou opět připomínkována veřejností.

Výsledkem by měla být jakási „kuchařka“ na dalších deset let. Pojďme jí společně vytvořit a přejme jí, ať neleží v šuplíku, nýbrž vždy po ruce, ať je krásně ohmataná s oslíma ušima.

 

V říjnu a listopadu proběhnou dvě setkání ke každé z deseti oblastí Prahy 3. Můžete se zúčastnit i za více částí, pokud jste v nich nějak zapojeni či jste na rozhraní více částí. Vždy od 18:00 do 20:00. 

 

 

 

 

Registrujte se na www.planujtrojku.cz  

reklama