Proč budou dvě zastupitelstva v rozmezí čtyř dnů?

Proč budou dvě zastupitelstva v rozmezí čtyř dnů?

Zatímco první zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 v tomto volebním období bylo díky dotazům opozice rekordní svou délkou (16 hodin), tak z druhého se staly rovnou dvě. Opozice (Koala /ODS, KDU-ČSL, Svobodní/ a ANO) totiž ještě požádala o svolání zastupitelstva mimořádného. Druhé (mimořádné) zasedání zastupitelstva v tomto volebním období proběhne v pátek 14.12.2018 od 10 hodin. Opozice disponuje 15 hlasy a na svolání mimořádného zastupitelstva je jich třeba 12. Může tak tedy učinit, kdykoli se jí zamane. Starosta musí zastupitelstvo svolat do 15 dnů a 14 dnů předem rozeslat pozvánku. Opozice tedy dnem doručení své žádosti de facto určuje den konání mimořádného zastupitelstva. V tomto případě to vychází 4 dny před plánovaným řádným.

 

 

Na programu budou dva body:

1. Revitalizace paneláků (Blahoslavova, Roháčova)

Nové vedení zrušilo ihned po nástupu do funkce dvě výběrová řízení na stavební práce v hodnotě bezmála půl miliardy korun (téměř půlka ročního rozpočtu Prahy 3). Minulá koalice je zveřejnila v době, kdy byl její konec neodvratný. Kromě investice do budovy radnice (cca 240 mil. Kč) se jednalo o revitalizaci panelových domů v Blahoslavově a Roháčově ulici za cca 200 mil. Kč. Tato investiční akce do panelových domů se stala současné opozici záminkou ke svolání mimořádného zastupitelstva.

Podle opozice zrušením tohoto výběrového řízení nová rada porušila usnesení zastupitelstva z března tohoto roku, kdy zastupitelstvo uložilo radě na základě petice nájemníků okamžité zahájení kroků vedoucích k revitalizaci bloku ve zmíněných ulicích tak, aby došlo k převzetí staveniště vysoutěženou stavební firmou nejpozději v září 2018.

Alexander Bellu (ODS) nám k tomu řekl, že věří, že projednávání tohoto bodu ocení minimálně několik set obyvatel domů v Blahoslavově a Roháčově ulici: „Starosta Ptáček porušil svůj ústní slib, který těmto lidem dal. Doslova k opravě domů, a tedy i k faktickému otevření cesty k privatizaci bytů na ustavujícím zastupitelstvu řekl: „Cílem není, aby se to odkládalo, nebo aby se to zastavovalo“. Pokud by tento svůj ústní slib neporušil, nebylo by ani mimořádné zastupitelstvo.

Starosta Ptáček (TOP 09) k tomu říká: „S lidmi z těchto panelových domů jsme v čilém kontaktu. Sám jsem je byl v Blahoslavově ulici navštívit. Skutečnost, že se rekonstrukce jejich domů se stala záminkou pro svolání mimořádného zastupitelstva opozicí, je dle jejich slov zaskočila.“ Starosta nezpochybňuje, že tyto domy je třeba rychle a poměrně nákladně rekonstruovat. Avšak výběrové řízení bylo podle něj vyhlášeno podezřele zbrkle a s řadou formálních chyb. „Takováto rozhodnutí by se měla nechávat na nové vedení, které za realizaci, a především financování projektu ponese odpovědnost,“ dodává.

 

2. Finanční výbor

Podle zákona není možné, aby ve Finančním výboru Zastupitelstva MČ seděli místostarostové či starosta. Na minulém zastupitelstvu tam ovšem dva místostarostové byli zvoleni (Ondřej Rut a Štěpán Štrébl).

Starosta Ptáček to komentuje: „V tomto bode musím uznat, že se stala chyba a musíme ji napravit. Nicméně zákon porušován není, jelikož kandidáti, kteří byli odhlasování v rozporu s pravidly se členy těchto výborů prostě nestali. Výbory dnes pracují v redukované sestavě a na příštím řádném zastupitelstvu zvolíme zbylé členy. Perličkou je, že v době, kdy byl pan Bellu starostou nastal zcela identický problém, ale jelikož na něj nikdo neupozornil, tak jej ani nikdo neřešil“.

Ani jeden z bodů se nezdá být tak „horký“, aby nesnesl projednání o čtyři dny později. Jaký je tedy skutečný důvod, je těžké říci. Objevily se též spekulace, že se termín řádného zastupitelstva kryl Petru Venhodovi (ANO) s jednáním v parlamentu. Nepodařilo se nám je ovšem ani potvrdit ani vyvrátit, neboť Petr Venhoda na naše otázky opakovaně nereagoval.

 

Proč se zastupitelstva nesloučila?

Nabízí se otázka, proč starosta nepřesunul řádné zasedání o čtyři dny dříve a nesloučil ho s mimořádným. Starosta vysvětluje: „Teoreticky by se tak postupovat dalo. Nicméně po zkušenosti z ustavující schůze musíme počítat, že se jednání může opět protáhnout do nočních hodin. S ohledem na provoz úřadu, nepovažuji toto řešení za dobrou cestu. Navíc ten posun by zasáhl i do řady procesů na radnici – muselo by se posunout i jednání rady a řada materiálů by se do zastupitelstva nestihla připravit.

I po zkušenostech z ustavující schůze starosta věří, že mimořádné zastupitelstvo bude akčnější. Nicméně se nekloní k využití praxe hojně užívané minulým vedením radnice, kdy se na mimořádných zastupitelstvech svolaných opozicí ani neschválil program. Naopak by rád oba body projednal.

Řádné zastupitelstvo se bude konat v úterý 18.12.2018 od 15 hodin.

 

 

reklama